Obiady

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, obiady będą jednodaniowe (bez zupy). Stawka żywieniowa za jeden posiłek będzie wynosiła 3,50 zł. Opłaty za obiady trzeba wpłacać na rachunek bankowy nr: 67 8226 0008 2001 0000 8989 0002 (Bank Spółdzielczy w Nasielsku) do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Nieterminowe wpłaty za obiady będą skutkowały naliczaniem odsetek ustawowych. Termin płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy szkoły. Informacje o kwocie, jaką należy wpłacić, otrzymacie Państwo drogą mailową, poprzez e –dziennik lub telefonicznie.