Ogłoszenie!

Wychowawcy klas I - VIII zwracają się z prośbą do rodziców,

aby 2 września dzieci zabrały ze sobą plecaki,

w które zapakują otrzymane podręczniki.

 
Informacje wprowadzone przez M. Paluszek