OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

rekrutacja


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

ogłasza rekrutację uczniów na rok szkolny 2019/2020.
Do oddziału przedszkolnego:


Na podstawie zarządzenia Nr 22 /19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego w  publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez  Gminę NasielskZGŁOSZENIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGORekrutacja w oddziałach przedszkolnych przewidziana jest od dnia 4 lutego 2019 r.  do dnia 31 marca 2019 r.


Zapisy dzieci odbywają się na podstawie złożonego wniosku (do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania lub w sekretariacie szkoły).


 Do klasy I:


Na podstawie zarządzenia Nr 23/19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez  Gminę Nasielsk.


ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJRekrutacja do klas pierwszych przewidziana jest od dnia 1 marca 2019 r.  do dnia 31 marca 2019 r.Zapisy dzieci odbywają się na podstawie złożonego wniosku (do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania lub w sekretariacie szkoły).

gif007Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane przez M. Paluszek