PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z podręcznikami na rok szkolny 2019/2020.


Wykaz podręczników znajduje się  w zakładce PODRĘCZNIKI NA ROK 2019/2020


Zestawy materiałów ćwiczeniowych do oddziałów przedszkolnych

oraz podręczniki i ćwiczenia do religii

rodzice kupują we własnym zakresie,

pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują w szkole.Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane przez M. Paluszek