Podręczniki na rok 2017/2018

Zestaw do oddziału przedszkolnego oraz podręczniki i ćwiczenia do religii rodzice kupują we własnym zakresie,

pozostałe podręczniki uczniowie otrzymują w szkole.


Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika/tytuł podręczników,

autor/autorzy

Wydawnictwo

Klasy
lub poziom klas,
w których będzie obowiązywał dany podręcznik

1.

oddziały przedszkolne

„Kolorowy start z plusem”

pakiet

 

MAC EDUKACJA

 

oddziały przedszkolne

2.

nauczanie zintegrowane

„Elementarz odkrywców. Podręcznik”

E. Hryszkiewicz,

B. Stępień

„Elementarz odkrywców. Matematyka”

K. Bielecka, M. Kwil, B. Lankiewicz

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

klasy pierwsze

3.

nauczanie zintegrowane

„Gra w Kolory –podręcznik”

K. Grodzka

B. Sokołowska

„Gra w Kolory. Matematyka”

  1. Sokołowska

 

 

 

MAC EDUKACJA

 

 

 

 

 

 

 

klasy drugie

4.

nauczanie zintegrowane

„Nasza szkoła”

Maria Lorek, Monika Zatorska

„Nasza szkoła. Matematyka”

Agata Ludwa

 

 

 

MEN

 

 

 

 

 

 

klasy trzecie

5.

język polski

„Nowe Słowa na start!”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej (kształcenie literackie,  kulturowe, kształcenie językowe)

Marlena Derlukiewicz

Anna Klimowicz

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

klasy czwarte

 

6.

język polski

„Słowa na start” cz. I i II

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piatej szkoły podstawowej (kształcenie literackie,  kulturowe,

kształcenie językowe

Marlena Derlukiewicz (kształcenie literackie,  kulturowe)

Anna Wojciechowska

Agnieszka Marcinkiewicz

(kształcenie językowe)

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

klasy piąte

7.

język polski

„Słowa na start”

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Anna Wojciechowska

Agnieszka Marcinkiewicz

część: I

część: II

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

klasy szóste

7.

język polski

„Nowe Słowa na start!”

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej (kształcenie literackie,  kulturowe, kształcenie językowe)

Joanna Kościerzyńska

Małgorzata Chmiel

Maciej Szulc

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

klasy siódme

8.

matematyka

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

część 1

część  2

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

klasy czwarte

9.

matematyka

„Matematyka z kluczem”

Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

część 1

część  2

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

klasy piąte

10.

matematyka

„Matematyka z kluczem klasa 6”

Podręcznik do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

klasy szóste

11.

matematyka

„Matematyka z kluczem klasa 7”

Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

klasy siódme

12.

historia

„Wczoraj i dziś”

  1. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch

Grzegorz Wojciechowski

 

 

NOWA ERA

 

klasy czwarte

13.

historia

Wczoraj i dziś”

Grzegorz Wojciechowski

 

 

 

NOWA ERA

 

klasy piąte

 

14.

historia

„Wczoraj i dziś”

Grzegorz Wojciechowski

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy szóste

15.

historia

„Wczoraj i dziś”

S. Roszak, A. Łaszkiewicz

J. Kłaczkow

 

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy siódme

16.

przyroda

„Tajemnice przyrody”

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy czwarte

17.

przyroda

„Tajemnice przyrody 5”

Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

F.Szlajfer, J. Ślósarczyk, R.Kozik

 

 

 

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy piąte

 

18.

przyroda

„Tajemnice przyrody 6”

Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

F.Szlajfer, J. Stawarz,

H. Kowalczyk

 

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy szóste

19.

biologia

„Puls życia”

Podręcznik do biologii

dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Jefimow

 

NOWA ERA

 

klasy siódme

20.

język angielski

„Explore Treetops”

Sarah M. Howell

Lisa Kester – Dodgson

 

OXFORD University Press

 

 

klasy pierwsze

21.

język angielski

„Super Sparks 2 – podręcznik

„Super Sparks 2 - ćwiczenia

C.Graham

P. A. Davies

V. Lambert

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaski

 

OXFORD University Press

 

 

 

klasy drugie

22.

język angielski

„Super Sparks 3 – podręcznik

„Super Sparks 3 - ćwiczenia

C.Graham

P. A. Davies

V. Lambert

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaski

 

OXFORD University Press

 

 

 

klasy trzecie

23.

język angielski

„Steps Plus”

podręcznik i ćwiczenia

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, P. Shipton

Magdalena Szpotowicz

OXFORD University Press

 

 

klasy czwarte

24.

język angielski

„Steps Forward”

podręcznik i ćwiczenia

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, E. Palczak,

P. Shipton

Magdalena Szpotowicz

OXFORD University Press

 

 

klasy piąte

25.

język angielski

„Steps Forward”

podręcznik i ćwiczenia

Sylvia Wheeldon, Paul A. Davies, Tim Falla, E. Palczak,

P. Shipton

OXFORD University Press

 

 

klasy szóste

26.

język angielski

English Plus Options

podręcznik+ćwiczenia

Ben Wetz, Diana Pye

Janet Hardy-Gould

OXFORD University Press

 

 

klasy siódme

27.

język rosyjski

Всё просто! 1

Podręcznik do języka rosyjskiego
dla początkujących

Barbara Chlebda, Irena Danecka

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

klasy siódme

28.

informatyka

„Lubię to!”

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy czwarte

29.

zajęcia komputerowe

„Lubię to!”

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

 

NOWA ERA

 

klasy piąte

30.

zajęcia komputerowe

„Lubię to!”

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy szóste

31.

informatyka

„Lubię to!”

Podręcznik do informatyki

dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

 

 

 

NOWA ERA

 

 

klasy siódme

32.

muzyka

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

NOWA ERA

 

 

klasy czwarte

33.

muzyka

Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej  szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

NOWA ERA

 

 

klasy piąte

34.

muzyka

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

NOWA ERA

 

 

klasy szóste

35.

muzyka

„Lekcja muzyki”

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

NOWA ERA

 

 

klasy siódme

36.

plastyka

„Do dzieła!”

Podręcznik  plastyki do klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

 

NOWA ERA

 

klasy czwarte

37.

plastyka

„Do dzieła!”

Podręcznik  plastyki do klasy piątej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

 

NOWA ERA

 

 

klasy piąte

38.

plastyka

„Do dzieła!”

Podręcznik  plastyki do klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

 

NOWA ERA

 

 

klasy szóste

39.

plastyka

„Do dzieła!”

Podręcznik  plastyki do klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

 

NOWA ERA

 

 

klasy siódme

40.

technika

„Jak to działa?”

Podręcznik do techniki

dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

 

 

NOWA ERA

 

klasy czwarte

41.

zajęcia techniczne

„Jak to działa?”

Podręcznik  do zajęć technicznych

dla klasy piątej  szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

 

 

NOWA ERA

 

klasy piąte

42.

zajęcia techniczne

„Jak to działa?”

Podręcznik  do zajęć technicznych

dla klas 6  szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

 

 

 

NOWA ERA

 

klasy szóste

43.

geografia

„Planeta Nowa”

R. Malarz, M. Szubert

 

NOWA ERA

 

klasy siódme

44.

chemia

„Chemia Nowej Ery”

J. Kulawik, T. Kulawik

M. Litwin

 

NOWA ERA

 

klasy siódme

45.

fizyka

„Spotkania z fizyką”

Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

NOWA ERA

 

klasy siódme

46.

religia

„Kocham dobrego Boga”

podręcznik

red. D Kurpiński, E. Osewska

J. Snopek, J. Stala

 

 

Wydawnictwo

Jedność

 

 

oddziały przedszkolne

47.

religia

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

podręcznik

red. Andrzej Krasiński

 

 

Płocki Instytut Wydawniczy

 

klasy pierwsze

48.

religia

„Kochamy  Pana Jezusa”

podręcznik + ćwiczenia

red. Andrzej Krasiński

 

Płocki Instytut Wydawniczy

 

klasy drugie

49.

religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

podręcznik + ćwiczenia

red. Andrzej Krasiński

 

 

Płocki Instytut Wydawniczy

 

klasy trzecie

50.

religia

„Wierzę w Boga Ojca”

podręcznik + ćwiczenia

red. Andrzej Krasiński

 

 

Płocki Instytut Wydawniczy

 

klasy czwarte

51.

religia

„Ufam Synowi Bożemu”

podręcznik + ćwiczenia

red. Andrzej Krasiński

 

 

Płocki Instytut Wydawniczy

 

klasy piąte

52.

religia

„Wierzę w Kościół”

podręcznik

red. W. Janiga

 

 

Wydawnictwo Gaudium

 

klasy szóste

53.

religia

„Jezus uczy i zbawia”

red. Z. Marek

 

 

WAM

 

klasy siódme