Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.

Pedagog szkolny

Dyżur pedagoga szkolnego na terenie szkoły:

środa 8.30-14.30

piątek 8.00-12.00

Dyżur pedagoga szkolnego on-line (Teams lub dziennik elektroniczny) lub kontakt telefoniczny 506098826

poniedziałek 8.30-13.30

wtorek 9.00-12.00

czwartek 10.00-14.00

Psycholog szkolny

Dyżur psychologa szkolnego na terenie szkoły:

wtorek 9.00 - 12.00

Dyżur psychologa szkolnego 0n-line (Teams lub dziennik elektroniczny):

poniedziałek 9.00-12.00

środa 9.00-11.00

czwartek 9.00-11.00

piątek 9.00-10.00