Pedagog i Psycholog

 

 


Drogi Uczniu,
zwróć się do pedagoga/psychologa szkolnego gdy:

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 

nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 

 

masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 

chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

 

chciałbyś z kimś porozmawiać,

 

 

chciałbyś pomóc innym, nie wiesz  w jaki sposób.
ROZKŁAD ZAJĘĆ PEDAGOGA SZKOLNEGO


 

Poniedziałek

7:30- 13: 30

pedagog

Wtorek

9:30- 11:30

pedagog

Środa

8:30- 14:00

pedagog

Czwartek

8:00- 11:30

pedagog

Piątek

7:30- 12:30

pedagog

1.  8:00– 8:45

pedagog

SI kl. 0a, 4c

Rewalidacja 7: 30 – 8:00

7:45 – 8:30

SI 5 b

pedagog

SI 6b

pedagog

Zajęcia z ucz.  0 a

SI 4a

2. 8:55 – 9:40

pedagog

SI   0a,0b

pedagog

pedagog

pedagog

Zajęcia z ucz.  6 a

 

3. 9:50 – 10:35


pedagog

pedagog

pedagog

pedagog

pedagog

4. 10:45 – 11:30

pedagog

pedagog

Zajęcia z ucz.  2 a

pedagog

SI 3a 2b

pedagog

pedagog

5. 11:40– 12:25

pedagog

SI 2d I b

SI  1 b 2a,

pedagog

SI III b

pedagog

Zajęcia z ucz.  5 b

6. 12:40 – 13:25

pedagog

SI 6c

SI 2 b,  1 c

pedagog

Zajęcia z ucz. 5a

SI 6d

7.  13:35 – 14:20

pedagog

wyjścia do Poradni    PP

Rewalidacja 13:30 – 14:30

pedagog

Rewalidacja

13:35 – 14-05


ROZKŁAD ZAJĘĆ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO


 

 

PONIEDZIAŁEK

11:00 – 16:00

WTOREK

8:00 – 13:00

ŚRODA

11:30 – 15:00

CZWARTEK

10:00 – 15:00

PIĄTEK

8:00 – 13:30

1.

8.00 - 8.30

 

Zajęcia rewalidacyjne

Wczesne wspomaganie rozwoju

8:30- 9:00

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju

2.

9:00 – 9.30

 

Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

Dyżur psychologa

3.

9.30 – 10.45


 

Dyżur psychologa

 

Zajęcia z uczniami

Dyżur psychologa

4.

10.45–11.30

Zajęcia z uczniami

Dyżur psychologa

 

Dyżur psychologa

Dyżur psychologa – wsparcie wychowawców
i nauczycieli

5.

11.40–12.25

Zajęcia z uczniami

 

Dyżur psychologa

Zajęcia z uczniami

Dyżur psychologa

Zajęcia z uczniami

12:25 – 12:40

Zajęcia z uczniem

 

Zajęcia z uczniem

Zajęcia z uczniem

Zajęcia z uczniem

Zajęcia z uczniem

6.

12.40–13.25

Dyżur psychologa – wsparcie wychowawców i nauczycieli

Zajęcia z uczniami

 

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

7.

13.35–14.20

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

Zajęcia z uczniami

 

Zajęcia z uczniami

 

8.

14.25–15.10

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia z uczniami

 

9.

15.15–16.00

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

 

 .

 

 

PSYCHOLOG

.

Głównym adresatem wszelkich moich działań są uczniowie

Szkoły Podstawowej w Nasielsku

.

Jednak stale współpracuję także z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami

oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania
psychologa w szkole.

 

.

.

Zadania psychologa szkolnego

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 7. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

.

.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

.

 • Dyrekcją szkoły,
 • Rodzicami,
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

.

.

Kiedy spotykam się z uczniami?

.

Zwykle wtedy, gdy:

.

 • zastanawiają się nad tym jak budować dobre związki;
 • oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad;
 • mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi;
 • mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę;
 • mają myśli samobójcze;
 • powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia są zestresowani;
 • niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.;
 • doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne;
 • cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu;
 • kieruje ich do mnie nauczyciel (interwencje);
 • cieszą się swoimi sukcesami - tymi szkolnymi i „życiowymi”;
 • są zainteresowani rozwojem własnego potencjału;
 • przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas konkursów, wykładów, przed maturą itp.);
 • nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc;
 • chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje;

.

oraz w każdej innej sprawie.


DLA RODZICÓW

 

DOBRY RODZIC:

* Powinien okazywać dzieciom miłość, czułość, zrozumienie, co nie równa się przyzwoleniu na zachowania utrudniające życie innym.

.

* Powinien nagradzać dobre zachowania swoich pociech: sprawne posprzątanie zabawek, osiągnięcia w zabawie i nauce.

.

* Razem z małżonkiem powinni być wobec dzieci jednością. Jeden rodzic nie może zakazać czegoś, na co drugi pozwala. Dziecko zacznie wykorzystywać niezdecydowanie rodziców, by otrzymywać to, na co ma ochotę.

.

* Ustala plan dnia. Dziecko musi mieć świadomość, że życie domowe toczy się wedle pewnego schematu, ale nie musi być nudne. Czasu między obiadem a kolacją nie trzeba spędzać przed telewizorem czy w oddzielnych pokojach. Zimą można pójść przecież z dziećmi na lodowisko lub sanki, latem pograć w piłkę lub pobawić się w rysowanie, a w ogóle pozwalać dzieciom na zajęcia dające im radość.

.

* Nie ignoruje nieodpowiedniego zachowania dziecka. Już na etapie wczesnego dzieciństwa należy wyznaczać dzieciom granice i być konsekwentnym w stosowaniu metod wychowawczych.

.