Referaty dla rodziców


Profilaktyka używania substancji i środków psychoaktywnych. Nikotyna, alkohol, narkotyki i dopalacze. - opracowała p. Ilona Dygus psycholog szkolny

 

Dla  rodziców uczniów kończących klasę III - Do klasy czwartej bez barier - opracowała p. Beata Kownacka pedagog szkolny

 

AGRESJA, PRZEMOC I ROLA RODZINY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW U DZIECI - opracowała p. Beata Kownacka pedagog szkolny