Sala do terapii Integracji Sensorycznej


Sala do terapii Integracji Sensorycznej funkcjonuje w naszej szkole od września 2014 roku.

 

Pani  Dyrektor, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, wyznaczyła pomieszczenie
i zakupiła kilka podstawowych sprzętów do prowadzenia terapii.

 

To był pierwszy krok

 

Z terapii SI korzystają głównie uczniowie z klas integracyjnych z różnymi deficytami oraz dysfunkcjami rozwojowymi (np. spektrum autyzmu, ADHD, Zespołem Aspergera, nadpobudliwością psychoruchową oraz opiniami Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej).


Głównym celem terapii Integracji Sensorycznej jest:


 • Stymulowanie zaburzonych funkcji integracji sensorycznej oraz procesów modulacji i przetwarzania wrażeń sensorycznych.
 • Wspomaganie rozwoju ucznia i stymulowanie jego systemów zmysłowych oraz korygowanie zaburzeń planowania motorycznego.


Działania  terapeutyczne:

 1. Stymulowanie systemu przedsionkowego, dostarczania odpowiedniej dawki zapotrzebowania na ruch: rotacyjny, liniowy, góra\dół, skakanie (trampolina) oraz huśtanie  na sprzętach podwieszanych ( platformach, hamakach terapeutycznych itp. Szczególnie stymulacja receptorów ruchu liniowego w różnym położeniu.
 2. Stymulacja systemu proprioceptywnego, który odbiera wrażenia z mięśni, ścięgien i stawów. Uaktywnianie ich pracy poprzez mocniejsze uciski ( czucie głębokie).
 3. Normalizacja wrażeń dotykowych - czuciowych.
 4. Praca nad poprawą reakcji posturalnych, stabilizacji centralnej i kokontrakcji.
 5. Ćwiczenia poprawiające integrację odruchów TOB, ATOS.
 6. Ćwiczenie reakcji równoważnych.
 7. Ćwiczenie zaburzeń grawitacji.
 8. Rozwijanie sprawności okoruchowej ( usprawnianie ruchów gałek ocznych oraz wydłużanie czasu uwagi wzrokowej).
 9. Rozwijanie motoryki malej i dużej oraz poprawa planowania motorycznego.
 10. Ćwiczenia relaksacyjne oraz wyciszające stan pobudzenia.


Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego złożyła wniosek do TVP o przyznanie  darowizny w  ramach Akcji Charytatywnej ,, Reklama Dzieciom” w grudniu 2014 roku.

W kwietniu 2015 roku otrzymaliśmy przelew w kwocie 10 000zł.


Założeniem naszego projektu było pozyskanie funduszy na doposażenie Sali Terapii Integracji Sensorycznej.


Pragniemy  bardzo  serdecznie  podziękować  TVP za darowiznę dla naszej szkoły i wzbogacenie jej w sprzęt niezbędny do terapii Integracji Sensorycznej, która jest skierowana do dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi. To wielka sprawa dla naszych uczniów, nauczycieli i rodziców.  Dla wielu dzieci jest to ogromna szansa na pokonanie swoich słabych stron. Każdy ma prawo do lepszego funkcjonowania, a tym samym do lepszego życia. Dziękujemy!!!


Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego jest jedyną placówką na terenie miasta (a do niedawna na terenie gminy), która taką salę posiada.  Sala SI funkcjonowała w naszej szkole od kilku miesięcy, ale posiadała zaledwie kilka podstawowych sprzętów.

Dzięki wsparciu finansowemu TVP, wyposażyliśmy salę w profesjonalny sprzęt i pomoce do terapii SI oraz diagnozy. Obecnie korzysta z sali 27 uczniów z klas 0- VI posiadających wskazania do terapii i lista jest wciąż otwarta.


Dzieci, które już uczestniczą od kilku miesięcy w terapii SI, funkcjonują dużo lepiej w szkole oraz środowisku domowym, o czym informują nas nauczyciele oraz rodzice.

Sala SI jest taką ,,perełką” na terenie szkoły oraz naszego miasta. Nie wszystkich rodziców stać jest na zajęcia prywatne. U nas uczniowie mogą korzystać z zajęć nieodpłatnie. Trzeba nadmienić, że rodzice bardzo dbają, by ich dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach. Ta forma terapii jest przez dzieci bardzo lubiana. Wychodzą szczęśliwe i „chcą jeszcze”. Oczywiście wielką atrakcją zajęć jest korzystanie z nowego sprzętu, który jest profesjonalny, bezpieczny i bardzo atrakcyjny dla dzieci.


Osoba prowadząca posiada pełne kwalifikacje i certyfikat nauczyciela terapeuty SI.


Jak wspomnieliśmy terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym.

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.


Jesteśmy dumni, że nasza szkoła taki sprzęt posiada!

Terapeuta SI, bazując na swojej wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka.

Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze,  a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się.


W trakcie terapii postępy dziecka są monitorowane poprzez wykonywanie specjalnych testów, jak również poprzez obserwację zmian zachowania.

Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej ilości różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.


Beata Kownacka

Terapeuta Terapii Integracji SensorycznejInformacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane  przez M. Paluszek