Terapia pedagogiczna

Godziny pracy nauczyciela reedukatora


 

Beata Białorucka


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

8:50 – 9:35

9:40 – 10:25

10:30 – 11:15

3 e s. 9

11:20 – 12:05

2 f, 3 c s. 9

2 b, 4 b s. 9

12:20 – 13:05

3 b s. 9

13:20 – 14:05

5 b s. 9

14:10 – 14:55

 

Aneta Czyż - Roszak


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

8:50 – 9:35

9:40 – 10:25

10:30 – 11:15

4 e s. 11

11:20 – 12:05

1 b s. 9

2 e s. 9

3 a, 2 c s. 9

4 d s. 9

12:20 – 13:05

5 a s. 9

6 a s. 9

13:20 – 14:05

4 a s. 9

6 e s. 9

6 d s. 9

14:10 – 14:55

 

Ewa Lipowska


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

8:50 – 9:35

9:40 – 10:25

10:30 – 11:15

4 c s. 64Z

11:20 – 12:05

3 g s. 64Z

3 d, 3 f s. 64 Z

12:20 – 13:05

13:20 – 14:05

5 c s. 64 Z

6 b s. 64Z

14:10 – 14:55

p. Beata Kownacka


Terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Integracja Sensoryczna - SI

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.  8:0 0– 8:45

Rew. Kacper

7:45- 8:45

2. 8:55 – 9:35

SI  3 c

n. in. Maciek

Rew. Ola

8:45 – 9:45

3. 9:40 – 10:25

n. in.. Maciek

n. in. Maciek

n. in. Maciek

n. in. Maciek

4. 10:30 – 11:15

n. in.. Maciek

SI 1 a

n. in. Maciek      

SI 3a

n. in. Maciek

5. 11:20– 12:05

SI 3 b

Si 3 e

Rew. Ola

11:20- 12:20

SI  1 b

Rew. Michał

11:20- 12:20

6. 12:20 – 13:05

Rew. Jurek

SI 4d V b

SI 2 e 2f

Rew. Michał

12:15 – 13:15

SI 2c  i 3f

7.  13:20 – 14:05

Rew. Jurek

12:20-14:20

SI 0a 4b

Rew. Kamila

13:20 – 14 :20

Rew. Kacper

13:10- 14:10

8.  14:10 – 14:55

Rew. Kamila

14:05-15:05

9. 15:00   - 15:45CZYM ZAJMUJE SIĘ REEDUKATOR?

.

Dysleksja rozwojowa - to zespół specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W uproszczonej formie zwany dysleksją. Trudności w czytaniu i pisaniu objęte ta nazwą mogą występować u dziecka w trzech formach- postaci izolowanej, np. tylko w postaci trudności z nauczaniem się poprawnej pisowni, lub jako zespół dwóch lub nawet trzech form tych zaburzeń:

.

dysgrafia - trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma;

.

dysleksja - specyficzne trudności w nauce czytania którym często towarzyszą trudności w pisaniu;

.

dysortografia- specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko błędy ortograficzne);

.

dyskalkulia  rozwojowa - jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych.

.

.

Nauczyciel jest pierwsza osobą, która musi dostrzec trudności w uczeniu się dziecka, rozpoznać stan jego funkcjonowania oraz zapewnić mu właściwą pomoc.

.

Celem terapii pedagogicznej - jest stymulowanie ogólnego rozwoju i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania:

.

> wzrokowo - przestrzennych, to jest skupianie uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni;

.

> słuchowo - językowych, to jest skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych;

.

> motorycznych, to jest sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka;

.

> współdziałanie ze sobą funkcji ( koordynacja wzrokowo - ruchowa podczas pisania, wzrokowo- słuchowa podczas czytania, itp.

.

Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz wypracowania motywacji do nauki, której zwykle brakuje uczniom z dysleksją, gdyż utracili ja w skutek utrzymujących się niepowodzeń szkolnych.

.

.

Szkoła Stefana Starzyńskiego w Nasielsku - od sześciu lat współpracuje z Polski Towarzystwem Dysleksji . Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Programie Edukacyjno - Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, który zapewnia kompleksową pomoc uczniom z  dysleksją  i trudnościami w nauce . Dzięki temu szkoła otrzymuje pomoce dydaktyczne dla uczniów, programy komputerowe,  nauczyciele - uczestniczą w szkoleniach .

Za  udział w programie  nasza szkoła otrzymała po raz kolejny CERTYFIKAT,  a nauczyciel  terapii podziękowania

.

skanuj0001

skanuj00021

 

.

.

.

.

.

 


Zadaniem rodzica - jest odpowiednio zorganizować pracę dziecka w domu :

.

.

> Wykonywanie zadań zawsze w tym samym miejscu  ( najlepiej przy własnym biurku) i o tej samej porze, bo to wspomaga gotowość dziecka do uczenia się .

.

>  Pamiętajmy, że pamięć pracuje lepiej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem ważny jest odpoczynek przed przystąpieniem do ćwiczeń.

.

> Miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok dziecka i rozpraszających jego uwagę.

.

> Trzeba zadbać o ciszę

.

> Mózg wymaga  ,, rozgrzewki”, czyli ćwiczeń wstępnych. Najlepsze są ćwiczenia, które maja formę zabawy.

.

> W pracy warto wykorzystać skojarzenia, dzięki którym więcej i lepiej się zapamiętuje.

.

.

Co rodzic  powinien:

.

> Zrozumieć problem dziecka (dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje  właściwie ukierunkowanej pomocy).

 

.

> Poznać jego mocne strony .

.

> Umocnić w dziecku pozytywne wartości.

.

> Zapewnić mu warunki pracy.

.

> Wzmacniać pozytywnie, czyli nagradzać pochwałą  nawet za drobne sukcesy.

.

> Nadzorować systematyczną  pracę.

.

> Analizować trudności.

.

> Nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego.

.

> Czytać wspólnie z dzieckiem.

.

> Pobudzić u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności.

.

> Ćwiczyć pisanie z pamięci.

.

> Współpracować z nauczycielami.

.

.

 


.

Tak pracujemy na zajęciach!

201203144172012010535920101110019
201203084162011112530120111125300