Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

DyplomyUczniowie naszej szkoły: Wiktoria Włodarska, Franciszek Żabik oraz Julia Tylińska brali udział w Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej. Celem konkursu było: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej piękna mowy ojczystej, pogłębianie znajomości polskich pieśni o tematyce patriotycznej, inspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i zapomnianych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Julia prezentowała piosenkę “Dziś idę walczyć Mamo” , Franciszek wiersz “Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA” Lusi Ogińskiej, Wiktoria piosenkę “To moja Ojczyzna”.
Julia Tylińska w kategorii piosenka i Franciszek Żabik w kategorii wiersz zajęli III miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wysłuchania naszych młodych artystów
Kinga Żabik
jfw