Prelekcja profilaktyczna dla rodziców - ,,Dopalacze i narkotyki” – co rodzic wiedzieć powinien?

W dniu 12 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie dla rodziców klas V-VIII, podczas którego pani psycholog pokazała, w jakiej postaci występują obecnie na rynku dopalacze i narkotyki, co wpływa na zainteresowanie tymi substancjami (dostępność, atrakcyjne nazwy, niska cena, większa możliwość ukrycia). Uświadomiła rodzicom zewnętrzne oznaki zażywania tych środków i jak rozpoznać, że dziecko bierze. Przedstawione zostały uwarunkowania oraz jak ogromna jest rola środowiska, w którym się dziecko wychowuje. Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych(miłości, bezpieczeństwa i akceptacji w rodzinie), czy też brak wyraźnego, konsekwencyjnego systemu wychowawczego może być czynnikiem ryzyka do sięgnięcia przez dziecko po niebezpieczne substancje. Także chore ambicje rodziców, czy niskie kompetencje postępowania z dziećmi mogą być tym czynnikiem ryzyka i uzależnień. Jako czynniki chroniące nasze dzieci od uzależnień podano: silną więź emocjonalną dziecka z rodzicami i rodziną, poczucie u dziecka własnej wartości i skuteczności oraz umiejętności społeczne w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji. Na koniec rodzice dowiedzieli się, co robić w sytuacjach trudnych, kiedy zauważą problem u swoich dzieci, gdzie należy szukać pomocy. Rodzice mieli możliwość rozmowy z panią psycholog po zakończeniu spotkania.

pedagog  Beata KownackaInformacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek