DZIAŁANIA BEZPIECZNA+

„Bezpieczna +” w naszej szkole
KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE


Od wielu lat w naszej szkole realizowane są treści wychowania komunikacyjnego – umożliwiające wszystkim chętnym uczniom, którzy ukończyli 10 lat, uzyskanie „Karty rowerowej”.

 

Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.


Nasi uczniowie systematycznie utrwalają sobie przepisy ruchu drogowego podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, których głównym celem jest przygotowanie ich do kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.


W grudniu odbyły się w naszej szkole zajęcia, które  prowadzone  były przez  instruktora z Ośrodka Szkolenia Kierowców.  Podczas zajęć uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, a nie posiadają jeszcze karty rowerowej, mogli utrwalić sobie zasady ruchu drogowego.


 

Dla uczniów klas V i VI, którzy nie posiadali jeszcze rowerowego „prawa jazdy”, 16 grudnia odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową.

Monika  Paluszek


Konkurs recytatorski “BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ”
dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty!30 listopada 2016 roku odbył się finał konkursu recytatorskiego w ramach programu BEZPIECZNA+. Komisja wyłoniła zwycięzców:informacje_na_strone3

I miejsce– Natalia Bziuk (grupa 0c)

II miejsce– Róża Golon (grupa 0b), Sebastian Wietecki (grupa 0b) i Oliwia Kuś (grupa 0c)

III miejsce– Szymon Kwiatkowski (grupa 0b) i Julia Boczkowska (grupa 0c)


Wyróżnienia:

Laura Sierzputowska (grupa 0a)

Julia Oleksa (grupa 0a)

Michał Sięborski (grupa 0a)Wszystkim dzieciom gratulujemy.Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 


BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA


Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Niebezpieczeństwa czyhają na nich wszędzie. Mogą je spotkać w domu, w szkole, na podwórku.

Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności i ostrożności wobec osób nieznajomych. Na zajęciach technicznych uczniowie klas IV – VI oglądali filmy edukacyjne dotyczące zagrożeń oraz prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach, m.in. gdy zostają sami w domu, gdy zaczepia ich nieznajomy, gdy stają się ofiarami przemocy w szkole. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe zachowanie się na drodze i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Monika Paluszek


KONKURSY PLASTYCZNE

 

W ramach szkolnego projektu „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego”, realizowanego w ramach programu Bezpieczna +, w listopadzie przeprowadzono szkolne konkursy plastyczne: „Jestem bezpiecznym pieszym”  - dla  klas 0 – III „Bezpieczny rowerzysta” – dla klas IV – VI.

Celami konkursu było: poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego; zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci.

9 grudnia komisja (nauczyciele plastyki) wyłoniła zwycięzców:


 

KONKURS PLASTYCZNY “JESTEM BEZPIECZNYM PIESZYM”

KATEGORIA 0 – 1

1 miejsce

Lena Gołębiewska 0b

Vanessa Kobierska 0c

Piotr Uczyński 1b


2 miejsce

Julia Boczkowska 0c

Stanisław Tomasiński 0b


3 miejsce

Filip Kozarzewski 0b

Kacper Zbrzeski 0c


Wyróżnienie

Filip Głogowski 0b

 

 

KATEGORIA 2 – 3

1 miejsce

Kacper Paszewicz 2a

Weronika Rudnik 3e


2 miejsce

Nadia Wrońska 2a

Julia Markowska 3e


3 miejsce

Nikola Szydłowska 2a

Maja Jeziorska 3e

 

 

Wyróżnienie

Jakub Tomasiński 2c

Olaf Milewski 3eKONKURS PLASTYCZNY “BEZPIECZNY ROWERZYSTA”

1 miejsce

Michał Obojski  kl. 4c


2 miejsce

Zuzanna Wilska kl. 4c


3 miejsce

Natalia Polańska kl. 6e

 

 

Wyróżnienie

Jakub Pisarzewski 6e


GRATULUJEMY!

 

Monika Paluszek
REALIZACJA PROJEKTÓW SZKOLNYCH:


NIEPEŁNOSPRAWNI SA WŚRÓD NAS oraz BEZPIECZNY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO!


„ZGUBEK I INNI”- SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY.


8 grudnia uczniowie klas trzecich zostali zaproszeni przez swoich starszych kolegów z klasy Va na spektakl profilaktyczny pt.  „Zgubek i inni”. Było to jedno z działań realizowanych w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”, do którego nasza szkoła przystąpiła we wrześniu tego roku.


Przedstawienie, składające się z kilku scenek przeplatanych piosenkami oraz wzbogacone układem tanecznym, w przystępny sposób uczyło  asertywności, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz uczulało na zagrożenia związane z ogniem.


Mamy nadzieję, że wskazówki dotyczące właściwego zachowania się  w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, jakich udzielili  bohaterowie spektaklu, przyczynią się do zwiększenia świadomości dzieci, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.


Za pomoc w realizacji tego zadania dziękujemy paniom: Kindze Żabik, Katarzynie Milewskiej, Anecie Czyż-Roszak, Jolancie Sobieckiej, Annie Modzelewskiej oraz rodzicom, którzy przygotowali kostiumy.

 


Beata Korytkowska

 
Bajka profilaktyczno - edukacyjna “KAJTEK SZUKA PRZYJACIELA!”


na_strone110.jpg (640×360)W dniu 5 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się dwa spektakle teatralne dla dzieci klas 0-III. Uczniowie bardzo aktywnie reagowali na sytuacje i przeżycia Kajtka. Podpowiadali jak powinien się zachowywać i jak można by pomóc. Bardzo zaangażowani i rozśpiewani nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Przedstawienie bardzo się podobało uczniom klas 0-III.


Bajka profilaktyczno - edukacyjna

“KAJTEK SZUKA PRZYJACIELA!”

Opis bajki:

Głównym bohaterem jest Kajtek, który bardzo lubi gry komputerowe, gorzej mu idzie z relacjami z rówieśnikami. Koleżanki i koledzy kilkuletniego Kajtka odrzucają zaproszenie do wspólnej zabawy w jego domu. Boją się, że mimo obecności rodziców Kajtek będzie wobec nich złośliwy, agresywny, niemiły i skory do kłótni. A tak właśnie bohater tej teatralnej opowieści traktuje na co dzień swoich rówieśników, marząc o tym, aby traktowali go jako kogoś wyjątkowego, wzbudzającego szacunek i uwagę. Tak, jak on sam odnosi się do swojego ulubionego bohatera z gry komputerowej, który bezlitośnie pokonuje wszystkich przeciwników, a jego imię wzbudza strach w całym wirtualnym świecie, który coraz bardziej wciąga Kajtka. Wciąga do tego stopnia, że chłopiec, tracącą poczucie rzeczywistości, staje do konfrontacji ze swym wirtualnym idolem, lordem Bakterem. To spotkanie w zaskakujący sposób pozwala chłopcu zrozumieć i uwierzyć, że dając się uwieść wyobraźni, podsycanej fałszywym, złym i uproszczonym obrazem świata gry komputerowej, musi na nowo zbudować swoje relacje z opiekunami i rówieśnikami, opierając je na zaufaniu dla prawdziwych autorytetów, szacunku dla powszechnie akceptowanych zasad i mocnym przekonaniu o swojej samodzielności w podejmowaniu wyborów pomiędzy dobrem i złem.

 

Spektakl „Kajtek szuka przyjaciela” to jedna z wielu propozycji Teatru Kurtyna z Krakowa, wypełniająca zadania profilaktyki uprzedzającej skierowanej dla klas O-3, gdzie szczególny nacisk położony jest na promocję czynników chroniących i kształtujących postawę dystansu wobec zachowań ryzykownych. Ta miniatura teatralna, oprócz tradycyjnych wartości scenicznych ( zabawna, dynamiczna akcja, kostiumy, oprawa muzyczna, piosenki, wciągnięcie młodego widza w interakcję) przynosi unikalną, posługującą się narzędziami teatru realizację ważnych elementów profilaktyki i edukacji:


Beata Kownacka

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE „CYBERPRZEMOC”


W dniach 23 i 24 listopada 2016r. w naszej szkole odbyły się

warsztaty profilaktyczne „CYBERPRZEMOC”

dla rodziców klas I-VI  i uczniów klas IV-VI.


 

Tematyka obejmowała: klasy I-III „ Przygoda w sieci”

Klasy IV-VI „Nie daj się wciągnąć”.


W warsztatach dla klas IV –VI wzięło udział ok. 300 osób. Prowadząca nawiązała dobry kontakt z uczniami. Dzieci  chętnie dzieliły  się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami – jako uczestnicy portali społecznościowych. Pani w jasny sposób wyszczególniła wszystkie zagrożenia związane z użytkowaniem komputera i telefonu. Otrzymali informacje jak łatwo stać się ofiarą. Uczniowie wyszli z warsztatów zadowoleni i świadomi zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Dodatkowo uczniowie otrzymali ulotki pod hasłem ,, Cyberprzemoc też boli”.


Na warsztaty przybyło około 290 rodziców. Podczas spotkania  rodzice zapoznali się  z definicją i różnymi rodzajami cyberprzemocy (cyberbullying, stalking, trollowanie, prześladowanie, poniżenie, uwodzenie). Uzyskali informacje w  jaki  sposób uświadamiać  i  kontrolować swoje dziecko, jakie strony są niebezpieczne oraz jak   można zarejestrować dowody cyberprzemocy swojego dziecka (telefon komórkowy, komunikatory, strony serwisów społecznościowych, e-mail). Prowadząca udzielała wskazówek i praktycznych rad dotyczących zagrożeń czyhających w Internecie.


Rodzice mieli możliwość zapoznania się z przepisami Kodeksu Karnego, a tym samym  odpowiedzialnością karną za przemoc w stosunku do innych osób. Warsztaty dawały możliwość współpracy z prowadzącym – dyskusji, wyrażania opinii na dany temat.


Na zakończenie uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne „ Moje dziecko w sieci”, gdzie zawarto wszelkie informacje dotyczące statystyk, rodzajów cyberprzemocy, jak również, gdzie szukać pomocy i  odpowiedzialność karna.


Beata Kownacka,  Beata SokolnickaBEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ
LEKCJE OTWARTE DLA RODZICÓW - GALERIABEZPIECZEŃSTWO - WAŻNA RZECZ

4c-i-6b-35 grudnia uczniowie klasy 4c i 6b zaprezentowali  swoim rodzicom program słowno-muzyczny o tematyce bezpieczeństwa. Dzieci przedstawiły i scharakteryzowały niebezpieczeństwa z jakimi mogą spotkać się w swoim otoczeniu.  Zwróciły uwagę m.in. na zagrożenia płynące z korzystania z komputera i Internetu, niebezpieczeństwa grożące im, gdy zostają sami w domu, na prawidłowe zachowanie się w górach, nad wodą oraz na drodze jako piesi i rowerzyści. Uczniowie zapoznali rodziców z postawą asertywną, przedstawiając krótkie instrukcje postępowania w różnych sytuacjach. Całość przeplatana była autorskimi piosenkami tematycznie związanymi z prezentowanymi treściami oraz prezentacją multimedialną.Na koniec apelu dzieci rozdały wszystkim rodzicom ulotki dotyczące bezpieczeństwa.

Monika Paluszek
PRZEPISOWY RUCH DROGOWY

 

na_strone10.jpg (640×360)W ramach projektu „Bezpieczna plus” realizowanego w naszej szkole uczniowie klasy IIIe przygotowali program słowno-muzyczny ph. „Przepisowy ruch drogowy”. 30 listopada wystąpiły dla dzieci z klasy 0b, natomiast 9 grudnia zaprezentowały się przed rodzicami i dziadkami.

Z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze, śpiewały i tańczyły, przedstawiały scenki, które miały na celu utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyrabianie nawyków odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych oraz właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W przedstawieniu zostało wykorzystanych szereg rekwizytów i tematyczna gazetka.

Najwięcej emocji wzbudził przygotowany (z pomocą rodziców) „odblaskowy pokaz mody”. W zabawny sposób uczniowie zaprezentowali ubiory zaopatrzone odblaskami. Miało to na celu uświadomienie wszystkim korzyści jakie przynosi noszenie elementów odblaskowych czy kamizelek zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Występ bardzo się spodobał rodzicom. Dzieci zostały nagrodzone brawami i słodkościami.

 


wych. D. Fijalska


BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ


W związku z realizacją programu „Bezpieczna+” w dniu 29 listopada 2016 r., klasa III a zaprezentowała montaż słowno – muzyczny dla rodziców „Bezpieczeństwo ważna rzecz”. Dzieci przedstawiły wiersze, które uwzględniały następujące treści: zasady przechodzenia przez jezdnię, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, przyczyny wypadków, oświetlenie pieszych na drodze, bezpieczeństwo w szkole. Uczniowie zaśpiewali również piosenki i wykorzystali własnoręcznie zrobione rekwizyty. Liczymy, że podjęte działania przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa wśród dzieci.

 


Beata Sokolnicka

 
DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO

30 XI 2016 r. w klasie II a odbyła się lekcja “otwarta” dla rodziców. Celem zajęć było kształtowanie u uczniów postaw świadomej dbałości o bezpieczeństwo w domu, w szkole, na drodze i na podwórku. Dzieci chętnie wskazywały sytuacje, miejsca, zachowania, które są niebezpieczne, zagrażają ich zdrowiu, życiu. Utrwalały zasady postępowania w sytuacjach trudnych, a zwłaszcza w tych, kiedy trzeba wezwać służby ratunkowe
Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykazali się dużą wiedzą. Postanowili, że na co dzień będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Joanna Chmielewska

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO: W DOMU, W SZKOLE, NA PODWÓRKU.

     23 listopada 2016 r. w klasie II f, w ramach Rządowego Programu „ Bezpieczna +”, odbyła się lekcja otwarta dla rodziców. Podczas zajęć uczniowie przewidywali i rozpoznawali sytuacje zagrażające ich zdrowiu oraz uczyli się jak postępować, gdy w pobliżu nie ma osoby dorosłej. W czasie symulowanej rozmowy telefonicznej utrwalali numery alarmowe i poznawali instrukcję postępowania w przypadku wzywania służb ratunkowych.

 

Liczymy, że zdobyte  podczas lekcji wiadomości i umiejętności, podniosą świadomość uczniów na temat dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.


Małgorzata OlbryśJESTEM BEZPIECZNY W DOMU I NA PODWÓRKU

 

W bieżącym roku szkolnym, nasza placówka przystąpiła do Rządowego Programu „Bezpieczna +”.  Jednym z jego głównych celów jest umiejętność rozpoznawania zagrożenia oraz poszerzanie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach groźnych dla zdrowia, a nawet życia.

 

W dniu 15 listopada, w klasie 3 g odbyła się lekcja otwarta, na którą zostali zaproszeni rodzice. Tematem  zajęć było bezpieczeństwo dzieci w domu i na podwórku. Uczniowie prezentowali wiadomości i umiejętności w zakresie rozpoznawania i właściwego reagowania na sytuacje niebezpieczne.  Dzieci wskazywały skutki niewłaściwego korzystania m.in. z urządzeń elektrycznych, ostrych narzędzi, fajerwerków, leków. Omawiały sposoby reagowania na pożar, wypadek drogowy, nieznane substancje. Trzecioklasiści zwracali też uwagę na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Prezentowali sposób prawidłowego korzystania z telefonów alarmowych.

 


Mamy nadzieję, że podejmowane działania profilaktyczne rozwiną u dzieci poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Ewa Lipowska
SZKOLNY FESTYN POD HASŁEM „ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE”


galeria


7 października 2016 r. w naszej szkole  odbył się szkolny festyn pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Zorganizowany został w ramach ogólnopolskiego, rządowego  programu „Bezpieczna +”, do którego szkoła przystąpiła jako jedna z nielicznych na Mazowszu. Głównymi założeniami programu jest przede wszystkim szeroko rozumiana profilaktyka bezpieczeństwa, popularyzacja  zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie przemocy i cyberprzemocy, upowszechnianie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.

 

Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 spotkaniem z panią policjantką sierż. Sylwią Ochmanowską, która poprzez prezentację multimedialną przybliżała uczniom zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drogach.

 

W trakcie  festynu odbywało się wiele ciekawych atrakcji przygotowanych specjalnie dla wszystkich  uczniów naszej szkoły. Między innymi:

 

 • dscn0682spotkanie z panią dietetyk Martą Korycką - Roman;
 • pokaz możliwości i umiejętności Straży Pożarnej z Jackowa oraz oglądanie wozu strażackiego;
 • instruktaż pierwszej pomocy prezentowany przez ratownika medycznego, p. Roberta Cieślę i zapoznanie się z wyposażeniem wewnętrznym karetki ratunkowej;
 • oglądanie wozu policyjnego ;
 • spotkanie klas integracyjnych z panią Agnieszką Sapińską, artystką malującą obrazy ustami oraz prezentacja na żywo jej talentu;
 • prezentacja piosenek na temat bezpieczeństwa wykonywanych przez uczniów klas III;
 • wyświetlanie filmu o niepełnosprawnym sportowcu „Rafał Wilk - człowiek ze stali”;
 • dscn0695przedstawienie zaprezentowane uczniom przez uczestników zaprzyjaźnionych ze szkołą Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • gry i zabawy przy muzyce prowadzone przez profesjonalną agencję artystyczną;
 • kącik plastyczny „Jesienne inspiracje”, gdzie młodsze dzieci mogły rozwijać swoje artystyczne zainteresowania.


Podczas całego festynu można było skorzystać z porady psychologa z Poradni Psychologiczno. - Pedagogicznej w Nasielsku. Uczniowie mogli także dokonać pomiaru ciśnienia, wzrostu oraz wagi w szkolnym gabinecie pielęgniarskim.


Nasi uczniowie na tę imprezę  samodzielnie przygotowali poczęstunek w postaci przekąsek warzywno-owocowych, zdrowych koreczków, wafelków z miodem i ziołowych grzanek. Można było także spróbować wyrobów z gospodarstwa Państwa Kowalskich.


Cały dzień upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze pod znakiem edukacji przez zabawę.


Organizatorzy festynu
KLASY IVc i Vb NA WYCIECZCE W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO W MODLINIE


galeria


28 września klasy IVc i Vb pod opieką p. Moniki Paluszek, p. Anny Koryckiej i p. Małgorzaty Sitek uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej do Modlina, która zorganizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.

 

Dzieci brały udział w zajęciach praktycznych jazdy na rowerze w Miasteczku Ruchu Drogowego oraz zwiedzając lotnisko poznały tajniki funkcjonowania portu lotniczego i zobaczyły tereny niedostępne na co dzień dla pasażerów.

 

Po lotnisku oprowadzała nas pani Magdalena Bojarska - rzecznik lotniska.

 

14466929_1180153028746608_1841940039_oPo dokonaniu kontroli, rozpoczęliśmy zwiedzanie lotniska.  Najpierw spotkaliśmy się z sokolnikiem, który zapoznał nas ze swoją pracą. Dowiedzieliśmy się, że dzięki wyszkolonym ptakom (sokołom i jastrzębiom) można skutecznie odstraszać inne ptaki, które mogłyby stwarzać zagrożenia dla samolotów.

 

Od sokolnika pojechaliśmy do hangaru lotniskowej służby utrzymania pasów startowych, w którym pokazano nam sprzęt i omówiono jego działanie. Dużą atrakcją dla dzieci była przejażdżka meleksem po placu przy hangarze. Następnie przejechaliśmy do punktu, w którym obejrzeliśmy ćwiczenia straży pożarnej.

 

 

 

dsc_0275Po tych atrakcjach pojechaliśmy do głównego terminalu, skąd przeszliśmy do kolejnej atrakcji wyjazdu - zajęć praktycznych w Miasteczku Ruchu Drogowego, gdzie egzaminatorzy, p. Rafał Grodzicki i p. Robert Zawadka z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, pomagali w praktycznym poznawaniu zasad poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Miasteczko Ruchu Drogowego to symulacja rzeczywistości drogowej, z jaką każdy uczestnik ruchu drogowego, w tym każdy uczeń, spotyka się codziennie w rzeczywistych warunkach na drodze. Na terenie miasteczka uczniowie korzystali ze skrzyżowania ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, skrzyżowania o ruchu okrężnym, skrzyżowania równorzędnego, przejścia dla pieszych, przejazdów dla rowerów, przejazdów tramwajowych, śluzy rowerowej oraz innych elementów odzwierciedlających realność naszych dróg.

 

Dla klasy V zajęcia miały na celu utrwalenie prawidłowego poruszania się po drogach, a dla uczniów klas IV przygotowanie do samodzielnego poruszania się po drodze zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego.

 

Dzieci pod okiem egzaminatorów uczyły się udzielania pierwszej pomocy,  prawidłowej jazdy rowerem, stosując się do zasad i przepisów ruchu drogowego oraz przypomnieli sobie zasady prawidłowego przejścia przez jezdnię.

 

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez egzaminatorów WORD, żeby poruszać się po drodze w sposób odpowiedzialny, świadomy i nienarażający siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

 

W trakcie zajęć uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a po zajęciach wszyscy otrzymali zestaw elementów odblaskowych.

 

Wyjazd do Miasteczka Ruchu Drogowego był bardzo ciekawą lekcją wychowania komunikacyjnego - za co serdecznie dziękujemy panom prowadzącym zajęcia z naszymi dziećmi oraz p. Mariuszowi Sztal - kierownikowi Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 


Monika Paluszek

 


PRÓBNA EWAKUACJA


W dniu 28 września 2016 roku, na podstawie  obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

 

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się uczniów i pracowników szkoły  w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

 

O godzinie 810 na korytarzach szkolnych rozległ się trzykrotny dzwonek alarmujący o zagrożeniu. Wszyscy pracownicy szkoły byli bardzo zaangażowani w sprawne ewakuowanie uczniów, dbając przy tym o to, aby wszystko odbyło się spokojnie – bez paniki. Dzieci zostały wyprowadzone na drogę prowadzącą do szkoły.

 

Na miejscu zbiórki pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz zebrała od nauczycieli meldunki dotyczące liczebności dzieci, a także kierowników ruchu, pani Izabeli Załoga i pana Krzysztofa Darkowskiego na temat sytuacji w budynku. Łączna ilość ewakuowanych uczniów wynosiła 478. Całkowity czas ewakuacji to 4 minuty.

 

Po zebraniu raportów od wszystkich nauczycieli i pracowników pani dyrektor odwołała alarm, a uczniowie wrócili do szkoły.


Była to niezwykle pouczająca i ważna lekcja zachowania się w trudnych sytuacjach, gdyż od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie.

 

Choć przeprowadzona ewakuacja wypadła bardzo dobrze, mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli wykorzystywać zdobytych w tym dniu umiejętności.

 

Monika Paluszek 


SPOTKANIE Z POLICJANTEM 

W naszej szkole kwestie bezpieczeństwa są zawsze niezwykle ważne. Dlatego też zwyczajem stały się spotkania uczniów z policjantami. W środę, 28 września, najmłodsi uczniowie spotkali się z mł. asp. Michałem Glinką oraz sierż. sztab. Iwoną Czyż, funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nasielsku. Nasi goście rozmawiali z dziećmi o zasadach przechodzenia przez jezdnię oraz bezpiecznego korzystania z chodnika i pobocza.  Przypominali o konieczności noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze (szczególnie o zmroku).  Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące kolorów sygnalizatorów świetlnych oraz znaków drogowych.

Dzieci wykazały się dużą wiedzą, co ucieszyło zwłaszcza nauczycieli. Policjanci przypominali o

obowiązku korzystania przez dzieci z fotelików lub podkładek podczas jazdy samochodem oraz

konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zwrócili też uwagę, że uczniowie, którzy nie mają karty rowerowej, mają prawo korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Dzieci, żegnając gości obiecali, że na co dzień będą pamiętać i stosować wszystkie zasady bezpieczeństwa.

 

 

 

Ewa Lipowska