DZIAŁANIA ,,B&N”
logobn


DZIAŁANIA ,,B&N” 2017/2018EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

 

galeria

 

35524084_2055486141438835_4179122884041506816_nKarta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
18 czerwca w naszej szkole przeprowadzony został po raz kolejny egzamin na kartę rowerową. Tym razem dla dzieci, które w ostatnich tygodniach skończyły 10 lat oraz tych, którym nie powiodło się w maju.

Sprawdzian dla uczniów obejmował dwa etapy:

 

- część teoretyczna - test wiedzy składający się z 25 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej,

 

- część praktyczna - sprawnościowy tor przeszkód.  Dzieci musiały wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w różnych warunkach, m.in.: zatrzymywanie się  w określonym miejscu, rynienka, tarka, przewożenie przedmiotu, wykonanie slalomu, odpowiednie sygnalizowanie skrętów i wykonanie “ósemki”.

 

Egzamin został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli techniki i wychowania fizycznego, którzy posiadają specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”.

 

Monika Paluszek

Tomasz Czajkowski


AKCJA ,,MŁODY DIAGNOSTA”

galeria

 

35534041_1299373943527131_1914731059468042240_n18 czerwca po raz drugi w tym roku szkolnym odbyła się akcja „Młody diagnosta”. Dzieci  miały możliwość, pod czujnym okiem sierż. szt. Radosława Wasilewskiego - funkcjonariusza nasielskiego komisariatu, sprawdzić stan techniczny rowerów zanim wyruszą na wakacyjne wycieczki.

Po przypomnieniu przez naszego gościa obowiązkowego wyposażenia roweru oraz podstawowych zasad ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, uczniowie przygotowali do przeglądu swoje jednoślady i poddali je kontroli.

Uczniowie, których rowery posiadały pełne obowiązkowe wyposażenie, otrzymali od prowadzącego pamiątkowe dyplomy “Młody Diagnosta” oraz upominek  w postaci opaski odblaskowej.

 

Monika Paluszek

Magda Mackiewicz


Podsumowaliśmy trzyletnie działania programu B&N

 

galeria

 

img_7643We wtorek, 12 czerwca 2018 r., w naszej szkole odbył się apel podsumowujący realizację programu profilaktycznego „B&N - czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Zaplanowane na trzy lata działania skierowane były do uczniów, ich rodziców, dziadków oraz do społeczności lokalnej. Na spotkanie zaprosiliśmy rodziców oraz przedstawicieli instytucji wspierających nas w podejmowanych przedsięwzięciach: Dariusza Marka Szczygielskiego – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Rafała Grodzickiego – kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Roberta Zawadkę – zastępcę kierownika Wydziału Szkoleń
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, sierżanta sztabowego Radosława Wasilewskiego, podinspektora Dariusza Leszczyńskiego – komendanta komisariatu w Nasielsku, Roberta Cieślę – ratownika medycznego Nowodworskiego Centrum Medycznego, Magdalenę Biernacką – Starostę Nowodworskiego, Bogdana Ruszkowskiego – Burmistrza Nasielska, Hannę Pietrzak – dyrektora CUW, Dorotę Zawadzką – przewodniczącą Rady Rodziców, Arletę Skierkowską – rodzica, pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.


Uczniowie przedstawili program słowno – muzyczny promujący bezpieczne zachowanie na drodze. Składały się na niego scenki, wiersze oraz piosenki, do których słowa napisali uczniowie. Zaprezentowali się laureaci konkursu na układ taneczny do piosenek o bezpieczeństwie. W czasie spotkania krótko przypomnieliśmy działania realizowane przez trzy lata. Były to, m.in.:


 • piknik rodzinny pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”;
 • Bank Odblasków - pozyskane w ten sposób elementy odblaskowe uczniowie, wspólnie z nauczycielami i policjantami, rozdawali na nasielskich ulicach pieszym i rowerzystom;
 • akcja Młody diagnosta, w czasie której, wspólnie z policjantami, sprawdzany był stan techniczny rowerów;
 • montaż słowno – muzyczny „Bezpieczeństwo łączy pokolenia, na który zaprosiliśmy dziadków i rodziców naszych uczniów;
 • realizowana w bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych innowacja pedagogiczna „Odpowiedzialny rowerzysta” ;
 • pogadanki dla rodziców „Karta rowerowa - pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”;
 • spotkania policjantów z uczniami i pogadanki, które głównie  dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • Nocny Turniej BRD - zawody, w których uczniowie z klas IV – VII sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w pięciu konkurencjach. Były to: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa;
 • udział w konkursach międzyszkolnych, m.in. „Bezpiecznie na rowerze”, „Policjanci są wśród nas”, kolejnych etapach Turnieju BRD, w których nasi uczniowie zajmują czołowe lokaty;
 • organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych promujących tematykę bezpieczeństwa;
 • realizacja filmu pt. Daj się zauważyć, zachęcająca do noszenia elementów odblaskowych.


Nasza szkoła została objęta patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,  m.in. za aktywną realizację zadań z zakresu BRD oraz wkład pracy we wczesną edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W grudniu otrzymaliśmy wspaniały prezent mikołajkowy – rowerowy tor przeszkód. W kwietniu, w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, odbyła się ważna uroczystość dla społeczności naszej szkoły. Pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz otrzymała wyróżnienie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim.


W czasie apelu wręczono nagrody uczniom biorącym udział w szkolnych konkursach: plastycznym, muzycznym, polonistycznym i informatycznym. Ich tematem było bezpieczeństwo.


Nasza uroczystość była też okazją do podziękowań tym, którzy okazali nam pomoc w realizacji zadań zaplanowanych w ramach programu B&N. Pamiątkowe statuetki  otrzymały instytucje: WORD, Starosta Nowodworski, Burmistrz Nasielska, Komisariat Policji w Nasielsku, Nowodworskie Centrum Medyczne.


Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie i niezwykłą życzliwość: p. Rafała Grodzickiego – kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, p. Roberta Zawadki – zastępcę kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, sierż. szt. Radosława Wasilewskiego, p. Roberta Cieślę, p. Arletę Skierkowską. W naszych działaniach wspierali nas również funkcjonariusze policji z Komendy Stołecznej oraz Komendy Powiatowej:  podkom. Katarzyna Mac, asp. szt. Robert Bojarski, podkom. Szymon Koźniewski i st. sierż. Sylwia Ochmańska. Niestety, obowiązki służbowe nie pozwoliły im na obecność na naszej uroczystości. Podziękowania zostały wręczone inną drogą.


Zakończyliśmy realizację programu profilaktycznego, ale nasze przedsięwzięcia promujące bezpieczeństwo będą kontynuowane. Jeszcze przed wakacjami przeprowadzony zostanie po raz kolejny egzamin na kartę rowerową. Tym razem dla dzieci, które w ostatnich tygodniach skończyły 10 lat oraz tych, którym nie powiodło się w maju. Odbędzie się też, po raz drugi w tym roku szkolnym, akcja „Młody diagnosta”. Dzieci będą miały możliwość, pod czujnym okiem sierż. szt. Radosława Wasilewskiego - funkcjonariusza nasielskiego komisariatu, sprawdzić stan techniczny rowerów zanim wyruszą na wakacyjne wycieczki.

 

Pomysłodawczynią działań propagujących bezpieczeństwo w naszej szkole jest Monika Paluszek, koordynator do spraw ruchu drogowego, która w 2017 roku otrzymała certyfikat wydany przez Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie. Wspiera ją zespół w składzie: Małgorzata Sitek, Ewa Lipowska, Anna Korycka, Kinga Żabik, Magda Mackiewicz i Aneta Czyż-Roszak.


 

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i instytucjom za okazaną pomoc  i bardzo duże wsparcie w realizacji programu profilaktycznego B&N.

 

Zespół B&NI miejsce indywidualnie i I miejsce drużynowo 
w międzypowiatowym konkursie BEZPIECZNIE NA ROWERZE


W sobotę, 26 maja, uczniowie naszej szkoły: Patrycja Czyż - 4a, Agata Waleśkiewicz - 4b i Szymon Chmurski - 4b wzięli udział w XI edycji konkursu rowerowego „Bezpiecznie na rowerze” organizowanego przez SP5 i Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Nowy Dwór.


W tym roku do konkursu związanego z bezpieczeństwem na drodze przystąpiło 51 uczniów klas czwartych z 17 szkół podstawowych powiatu nowodworskiego i legionowskiego.


Uczestnicy wykazali się swoją wiedzą podczas pisania testu i umiejętnościami jazdy na rowerowym torze przeszkód.


Najlepszym uczestnikiem tegorocznych zmagań został nasz uczeń – Szymon Chmurski i to on otrzymał rower - główną nagrodę.

Patrycja Czyż wywalczyła - III miejsce, Agata Waleśkiewicz - V miejsce.


Suma punktów zdobytych indywidualnie przez zawodników stanowiła wynik drużyny.

W klasyfikacji szkół drużynowo wywalczyliśmy I miejsce i również jako główną nagrodę - rower.


Podczas tego konkursu wszyscy uczniowie zaliczyli I i II etap, zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami i otrzymali wymagane wpisy, umożliwiające im zdobycie karty rowerowej, którą wyda wkrótce Dyrektor szkoły.


Całej drużynie serdecznie dziękuję oraz gratuluję!

Monika Paluszek – opiekun drużyny


Więcej zdjęć w galerii>>
KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE


Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Obecnie kartę rowerową wydaje swoim uczniom dyrektor szkoły.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

 

Uczniowie klas czwartych przez cały rok szkolny na technice i na innowacji pedagogicznej “Odpowiedzialny rowerzysta” zdobywali wiedzę o przepisach ruchu drogowego oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy i przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.

 

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadziła w każdej klasie również pani pielęgniarka.

 

Sprawdzian dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat obejmował dwa etapy:

 

- część teoretyczna - test wiedzy składający się z 25 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej - odbył się 14 maja 2018 r.,

 

- część praktyczna - sprawnościowy tor przeszkód - został przeprowadzony 21 maja 2018 r. Dzieci musiały wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w różnych warunkach, m.in.: zatrzymywanie się  w określonym miejscu, rynienka, tarka, przewożenie przedmiotu, wykonanie slalomu, odpowiednie sygnalizowanie skrętów i wykonanie “ósemki”.

 

Egzamin został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli techniki i wychowania fizycznego, którzy posiadają specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.


Nie wszystkim udało się zaliczyć egzamin teoretyczny, nie wszyscy również pozytywnie zaliczyć trasę za pierwszym podejściem.

Kolejny egzamin na  kartę rowerową dla uczniów, którym nie powiodło się w pierwszym terminie oraz dla uczniów, którzy w najbliższych dniach ukończą 10 lat odbędzie się 18 czerwca.

 

 

Monika Paluszek

III miejsce w eliminacjach rejonowych Turnieju BRD

 

galeria

 

dsc_1245Eliminacje rejonowe XLI Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym za nami. Obyły się one 15 maja 2018 r. w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Gen. Sosnkowskiego w Warszawie.


W turnieju brało udział 10 szkół podstawowych (40 uczestników) i 5 szkół gimnazjalnych (15 uczestników).


Drużyna, w skład której wchodzili uczniowie klasy VI b: Maria Zawadzka, Monika Rokicka, Jan Biernacki, Maks Obidziński, reprezentowała powiat nowodworski.


Wszyscy zawodnicy rozwiązywali 2 testy teoretyczne oraz zmagali się w konkurencjach praktycznych.

Test wiedzy obejmował zagadnienia dotyczące zasad i przepisów obowiązujących pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym.

Test - skrzyżowania składał się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.

Konkurencje praktyczne polegały na pokonaniu rowerem sprawnościowego toru przeszkód, jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego oraz zadań praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Drużyna naszej szkoły uplasowała się na III miejscu w kategorii szkół podstawowych.


W naszej drużynie najlepiej poradził sobie Jan Biernacki zajmując 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej.


Całej drużynie serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy!

Opiekunowie:

Monika Paluszek, Magda Mackiewicz
ELIMINACJE POWIATOWE

XLI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

galeria

 

dsc_113424  kwietnia 2018 r. nasza szkoła była gospodarzem eliminacji powiatowych XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku eliminacje powiatowe zostały objęte patronatem Starosty Nowodworskiego.

 

 

Głównymi celami konkursu są popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.

 


Od godziny 9.30 w zmaganiach rywalizowało 7 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu powiatu nowodworskiego. Drużyny szkół podstawowych składały się z czterech osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), natomiast szkoły gimnazjalne były reprezentowane przez drużyny trzyosobowe.

 

 

Szkoły podstawowe:


Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach;

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach;

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.


 

Gimnazja


Gimnazjum z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;

Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach;

Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku.

 


Turniej został przeprowadzony przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: podkom. Katarzynę Mac – sędzia główny, asp. szt. Roberta Bojarskiego, rzecznika prasowego Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim - podkom. Szymona Koźniewskiego oraz strażaka – ratownika z OSP w Nowym Dworze Mazowieckim Adama Czarneckiego.

 


Z ramienia szkoły za organizacje turnieju odpowiedzialne były Panie: Monika Paluszek, Ewa Lipowska, Małgorzata Sitek i Magda Mackiewicz.

 


Swoją obecnością podczas Turnieju zaszczycili nas: Starosta Nowodworski, p. Magdalena Biernacka, sekretarz Nasielska, p. Marek Maluchnik oraz policjanci z komisariatu policji w Nasielsku: p. asp. Katarzyna Rokicka, sierż. szt. Radosław Wasilewski.

 

 

Wszyscy uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech konkurencjach: test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jazda po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali 2 testy teoretyczne. Pierwszy, składający się z 25 pytań, obejmował zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Drugi, składający się z 10 pytań, polegał na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji. Nad całością czuwała podkom. Katarzyna Mac.

 


Kolejna konkurencja polegała na udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratownika.Ostatnim elementem turnieju był tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej i Powiatowej i to oni czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte w rywalizacji rowery były własnością organizatora.

 


Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:

 


I miejsce


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach;

 


II miejsce


Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Gimnazjum z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;

 

 

III miejsce


Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach;

Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku.

 

 

IV miejsce


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach.

 


 

 

Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej:


 

Jan Biernacki - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

Karolina Wieczorek - Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach.


 

Drużyny oraz najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Nowodworskiego oraz Burmistrza Nasielska.

 


W kolejnym etapie, który odbędzie się 15 maja w Warszawie, nasz powiat reprezentować będą drużyny: w kategorii szkół podstawowych – Maria Zawadzka, Monika Rokicka, Jan Biernacki, Maks Obidziński ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką p. Moniki Paluszek i p. Magdy Mackiewicz.

 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych – Karolina Wieczorek, Karol Zych, Kamil Kasiński z Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach pod opieką p. Małgorzaty Łuczyńskiej.

 

 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek

 SZKOLNE KONKURSY W RAMACH PROGRAMU B&N

 

W naszej szkole realizowany jest szereg działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jednym z nich jest udział w programie skierowanym do pieszych i rowerzystów: B&N, czyli B jak bezpieczny, N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego.

 

W ramach tego programu odbyły się szkolne konkursy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym: polonistyczny, informatyczny, plastyczny, muzyczny i taneczny.

 

Konkurs informatyczny - ulotka ,,Odpowiedzialny rowerzysta” lub ,,Bezpieczny pieszy”


1. Franciszek Żabik 4b

2. Natalia Polańska 7a

3. Julia Panek 6c


Wyróżnienia

Zuzanna Obojska 5c

Michał Obojski 5c


Konkurs plastyczny - Projekt elementu odblaskowego

0 – III

1. Piotr Uszyńskin2b

2. Ksawery Rosłoński 3d

3. Lena Daniszewska 0a


Wyróżnienie

Magdalenia Uszyńska 0b


IV – VII

1. Mikołaj Czerwiec 4c

2. Michał Daniszewski 6c

3. Franciszek  Żabik 4b


Wyróżnienie

Karol Nagel 5c


Konkurs polonistyczny


Kl. I – II - rymowanka na temat bezpieczeństwa

1. Szymon Kwiatkowski 1d

2. Julia Boczkowska 1c

Filip Chmielewski 1d

3. Maciej Włodarczyk 1d


 

Kl. III – IV - wiersz na temat bezpieczeństwa

1. Maja Wierzbicka 3e

2. Aleksandra Smolińska 3c

3. Jakub Wiśniewski 3d

 


Kl. IV – VII - opowiadanie na temat bezpieczeństwa

1. Weronika Gontarz 6a

2. Natalia  Pawłowska 5a

 

 

Konkurs muzyczny


W konkursie muzycznym praca polegała na napisaniu tekstu piosenki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym do znanej melodii.

1. Jakub Nagel 4c

Franciszek Żabik 4b

2. Lena Cieśla 3b

Martyna Cieśla 6c

3. Samanta Jankowska 5e

Klaudia Michalak 6a

Maja Wiktorowicz 5a

 

Wyróżnienie

Amelia Rączka

 

Konkurs taneczny - Układ taneczny do piosenki związanej z bezpieczeństwem


 

1 miejsce - 5e (Natalia Komuda, Aleksandra Suska, Tatiana Hermanowska, Samanta Jankowska, Wiktoria Zalewska)

2 miejsce -  3e (Maja Olbryś, Alicja Fedorczyk, Oliwia Lisicka, Julia Ziemak)

3 miejsce - 3e (Karolina Aleksandrowicz, Aleksandra Bazylewska, Maja Olbryś)

 

GRATULUJEMY!!!


Nagrody zostaną wręczone 12 czerwca, podczas podsumowania programu B&N

 

Szkolny koordynator programu B&N

Monika PaluszekNOCNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

galeria

 

1-39 marca w ramach programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, odbył się w naszej szkole Nocny Turniej BRD.


Od godziny 18.00 do 22.00 rywalizowało 14 drużyn z klas IV – VII.  Każdą klasę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Głównymi sędziami turnieju byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafał Grodzicki oraz p. Robert Zawadka.


Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który dopingował wszystkich uczestników przez cały czas trwania zmagań turniejowych. Kciuki za uczniów trzymali i zagrzewali do walki, pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz oraz wicedyrektorzy: pani Bożena Kozłowska i pan Mariusz Kraszewski.


2-4Przed uczestnikami było pięć konkurencji: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.


Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali test teoretyczny składający się z 25 pytań, które dotyczyły zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, manewrów, skrzyżowań. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz nauczyciele.


Kolejna konkurencja, w której brała udział cała drużyna, polegała  na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej oraz odpowiedzi na 5 losowo wybranych przez siebie pytań. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych.


6-51Wiele emocji dostarczyło pokonanie przez każdy zespół zwinnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Konkurencja przeprowadzona była przez nauczycieli.


Uczestnicy doskonale bawili się również podczas gry terenowej, która odbyła się na dworze. Drużyny, wyposażone w latarki, wyruszyły razem z opiekunami na nocne poszukiwanie punktów kontrolnych, które były oznaczone elementami odblaskowymi. Po odnalezieniu wylosowanego punktu, każda drużyna rozwiązywała przygotowane dla niej zadania.


Ostatnim etapem turnieju był rowerowy tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej oraz nauczyciele, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zadania. Rowerowy tor przeszkód to prezent, jaki otrzymaliśmy 6 grudnia od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.


8-44

 

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:


 

Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas VI - VII - klasa VIb


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas V - klasa Vc


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas IV - klasa IVc


Najlepszy uczestnik Turnieju Jakub Nagel - kl. IVc i Oliwia Chojnacka - kl. VIb


1-13

 

Cenne nagrody dla wszystkich uczestników ufundował dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Dariusz Marek Szczygielski. Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali rowery, najlepsze drużyny - zestawy bezpiecznego rowerzysty, a pozostałe drużyny - zestawy elementów odblaskowych.


Pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz wręczyła najlepszym drużynom medale oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe i słodkie upominki.


Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

1-5

 

 

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafałowi Grodzickiemu, p. Robertowi Zawadka; policjantom z Komendy Stołecznej Policji: st. post. Małgorzacie  Staniszewskiej, podkom. Marcinowi Goschorskiemu; policjantom z Komisariatu Policji w Nasielsku: asp. Katarzynie Rokickiej, mł. asp. Michałowi Glinka oraz ratownikowi medycznemu z Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - p. Robertowi Cieśla, za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

 

 

 


8-48Nocny Turniej BRD nie odbyłby się bez wielkiego zaangażowania nauczycieli i pracowników szkoły: p. Małgorzaty Sitek, p. Ewy Lipowskiej, p. Anny Koryckiej, p. Anety Czyż – Roszak, p. Magdy Mackiewicz, p. Kingi Żabik, p. Katarzyny Milewskiej, p. Joanny Czyż, p. Justyny Puty, p . Justyny Margiel, p. Beaty Góreckiej, p. Aleksandry Maciątek, p. Pauliny Mosakowskiej, p. Moniki Kozarzewskiej oraz p. Krzysztofa Margiela. Byli oni odpowiedzialni za przygotowanie, przeprowadzenie konkurencji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zadań.


 

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek
BEZPIECZEŃSTWO ŁĄCZY POKOLENIA

galeria

 

Bezpieczeństwo jest  niezwykle ważne dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. Można rzec, że łączy ono pokolenia. To stwierdzenie stało się myślą przewodnią montażu słowno-muzycznego, który odbył się w naszej szkole.


 

W piątek, 16 lutego, do szkoły przybyło wielu gości. Zaproszenie przyjęli dziadkowie i rodzice uczniów oraz nauczyciele. Jak zawsze mogliśmy liczyć również na przedstawicieli policji. Odwiedził nas podkomisarz Szymon Koźniewski - oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierżant sztabowy Radosław Wasilewski z nasielskiego komisariatu. Przy wejściu do specjalnie na ten wieczór udekorowanej  sali, każdy z gości otrzymał ulotkę - efekt pracy uczniów biorących udział w konkursie informatycznym.

 

Przybyłych powitała pani dyrektor, Agnieszka Mackiewicz. Następnie ciekawą pogadankę na temat bezpieczeństwa na co dzień wygłosił Szymon Koźniewski. Zebrani goście obejrzeli film pt. Daj się zauważyć, który zrealizowali uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły.


Kolejnym punktem programu były występy artystyczne. Uczniowie klasy IVb, IVc, IVd i Vc recytowali wiersze i odgrywali scenki na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Uczennice z klasy IIIe i Ve zaprezentowały układy taneczne do piosenek o bezpieczeństwie. Chór szkolny wykonywał utwory, do których słowa napisali uczniowie. Całości dopełniła przemyślana prezentacja multimedialna.

 

Uśmiechy i gromkie brawa przybyłych gości oraz słowa uznania, jakie padły na koniec uroczystości, są dla nas – występujących uczniów oraz organizatorów - najwspanialszą nagrodą.

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie spotkania  Bezpieczeństwo łączy pokolenia: Ewa Lipowska, Monika Paluszek, Aneta Czyż-Roszak i Kinga Żabik.

 

 

Organizatorzy

1220577
KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA
spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

 

W naszej szkole dzieci na lekcjach techniki  w klasie czwartej oraz innowacji pedagogicznej ,,Odpowiedzialny rowerzysta”, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową, poznają przepisy i zasady ruchu drogowego. W maju odbędzie się egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej (14.05)  i praktycznej (21.05).

 

Bardzo ważną rolę w przygotowanie dzieci do tego egzaminu pełnią rodzice, którzy są pierwszymi nauczycielami i wzorami dla swoich dzieci. Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, musimy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne polega nie tylko na „wykuciu” przepisów, ale też na rozumieniu sensu nakazów i zakazów, które one zawierają. Rodzice poprzez dawanie dobrego przykładu  pobudzają motywację do stosowania nabytej w szkole wiedzy. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji.

 

Pragnąc podkreślić znaczenie tematyki wychowania komunikacyjnego oraz egzaminu na kartę rowerową, 1 lutego w naszej szkole odbyło spotkanie rodziców uczniów klas czwartych z kierownikiem do spraw szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Rafałem Grodzickim, pt. „Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”.

 

Prowadzący podkreślał, jak ważne jest rzetelne przygotowanie dzieci do uzyskania tego dokumentu. Zwrócił uwagę zebranych na niebezpieczne  zdarzenia drogowe z udziałem dzieci  i sytuacje, kiedy nasi podopieczni  nie posiadają uprawnień do poruszania się po drogach. Podkreślił, że to rodzice, prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną oraz moralną za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 

Prowadzący odwołał się do aktów prawnych, które regulują uzyskanie karty rowerowej oraz omówił procedurę uzyskania pierwszego prawa jazdy dziecka.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych (zdała egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny).

 


Mamy nadzieję, że nasze działania skierowane zarówno do dzieci, jak i rodziców,  przyniosą  efekty i nasi uczniowie będą odpowiedzialnymi  i ostrożnymi  uczestnikami ruchu drogowego.

 

Monika Paluszek

 

KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

galeria

 

img_20171218_121748Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.


Nasi uczniowie systematycznie utrwalają sobie przepisy ruchu drogowego.  13 grudnia odbyły się w naszej szkole dodatkowe zajęcia z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas V - VII, którzy nie posiadają jeszcze karty rowerowej. Podczas spotkania uczniowie mogli  utrwalić sobie przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Tego dnia, odbył się również egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Wszyscy, którzy uzyskali pozytywny wynik, 18 grudnia przystąpili do sprawdzianu praktycznego – rowerowego toru przeszkód, który jest prezentem od WORD – u w Warszawie.

 

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”.

 

Monika Paluszek

Tomasz Czajkowski

DAJ SIĘ ZAUWAŻĆ!


W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W ramach programu B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego, uczniowie i nauczyciele zrealizowali film, zachęcający do noszenia elementów odblaskowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem.


0

„BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE” - promujemy bezpieczne zachowanie na drodze

galeria

 

W okresie jesienno - zimowym, kiedy dni są krótsze i szybciej zapada zmrok, a widoczność na drodze ograniczają opady deszczu i śniegu, piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. To dobra okazja do przypomnienia, że w świetle obowiązującego prawa - każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Pamiętajmy o tym, że niestosowanie się do tego przepisu - może kosztować życie. Piesi i rowerzyści są niechronionymi i najbardziej zagrożonymi uczestnikami ruchu drogowego.


Odblask to jeden z najtańszych, najprostszych, a zarazem najłatwiejszych sposobów na zwiększenie własnego bezpieczeństwa.


Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców - wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.


Dziś, 8 grudnia, uczniowie klasy 6d wraz z opiekunami p. M. Paluszek i p. T. Czajkowskim skierowali się do społeczności lokalnej i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Dzieci rozdawały pieszym i rowerzystom ulotki poświęcone widoczności na drodze oraz kamizelki i elementy odblaskowe. W akcję „Bądź widoczny na drodze” włączyła się również nasielska policja. Dzielnicowy mł. asp. Ireneusz Paliszewski oraz sierż. szt. Grzegorz Kędel zachęcali, by nie zapominać o własnym bezpieczeństwie i nie wstydzić się noszenia elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.


Akcja, która była przeprowadzona w ramach realizowanego w naszej szkole programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego” cieszyła się dużym zainteresowaniem – dzieci rozdały ok. 200 elementów odblaskowych, które pozyskane były z akcji „Bank odblasków”, przeprowadzonej w listopadzie w naszej szkole, kamizelek odblaskowych otrzymanych od nasielskiej policji oraz ulotek. Miejmy nadzieję, że przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

 

Monika Paluszek

 

MIKOŁAJKOWY PREZENT OD WORDJadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci.

Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

 

 

Tegoroczna nietypowa pogoda nie zmyliła świętego Mikołaja i mimo braku śniegu przybył  5 grudnia do naszej szkoły. Przedświąteczna przesyłka to rowerowy tor przeszkód, a Mikołaj to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, z którym nasza placówka współpracuje od kilku lat.

 

W ten sposób WORD docenił zaangażowanie szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz wiadomości i umiejętności uczniów, którzy co roku biorą udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zajmują czołowe miejsca. Od roku szkolnego 2016/17 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie objął naszą szkołę patronatem i wspiera nas we wszystkich działaniach promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Tor ten wykorzystamy do praktycznej jazdy, przygotowując się do karty rowerowej oraz  konkursów i turniejów z zakresu wychowania komunikacyjnego.

 

Podejmowanym przez nas działaniom przyświeca jeden wspólny cel: aby wypadków na drogach z udziałem dzieci i młodzieży było jak najmniej. Można to osiągnąć poprzez edukację od najmłodszych lat w zakresie wychowania komunikacyjnego.

 


Serdecznie dziękujemy dyrektorowi p.  Dariuszowi Markowi Szczygielskiemu oraz pracownikom z Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z WORD w Warszawie za wspieranie wszystkich podejmowanych przez nas działań na rzecz bezpieczeństwa oraz wspaniały prezent, który pozwoli rozwijać umiejętność jazdy na rowerze przez nasze dzieci.

 

Monika Paluszek

1-001
SZKOLNA TABLICA BRD

Na dolnym korytarzu znajduje się szkolna tablica BRD, na której prezentowane są treści dotyczące bezpieczeństwa oraz promocja programu B&N.

29136028_1116907011785803_8500645589170520064_n

29213906_1116909651785539_5096598954406051840_n

img_20171128_104432

 

GRUDNIOWE KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS I – III i IV - VII


Przypominamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach:

KONKURS MUZYCZNY


Praca polega na napisaniu tekstu piosenki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym do znanej melodii. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład oraz tekst piosenki w formie cyfrowej. Termin składania prac – do 1 grudnia (kl. I – III do wychowawców, kl. IV – VII do p. Kingi Żabik.)

muzyka-ruchomy-obrazek-0347KONKURS POLONISTYCZNY

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – VII i dotyczy tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kl. I – II – krótka rymowanka

Kl III – IV – wiersz

Kl. V – VII opowiadanie

 

Prace należy złożyć do p. Anny Koryckiej lub p. Ewy Lipowskiej do 1 grudnia.

 

nauka-i-szkola-ruchomy-obrazek-0087

Konkurs recytatorski “BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ”
dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty!


24 listopada 2017 roku odbył się finał konkursu recytatorskiego. Komisja wyłoniła zwycięzców:


I miejsce– Madzia Uszyńska (grupa 0b)
II miejsce– Julitka Popielarska (grupa 0c)
III miejsce– Oliwia Jastrzębska (grupa 0a)


Wyróżnienia:

Zuzia Wietecka (grupa 0a)
Miłosz Chmurski (grupa 0a)
Wanessa Bogusz (grupa 0b)
Jakub Jankowski (grupa 0b)
Zuzia Popielarska (grupa 0c)
Gabrysia Żochowska (grupa 0c)


Wszystkim dzieciom gratulujemy.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
Działania zespołu B&N we wrześniu i październiku


Jak co roku, od pierwszych dni września, w naszej szkole podejmujemy szereg działań promujących bezpieczeństwo.


Pierwszoklasiści, już pierwszego dnia nowego roku szkolnego, otrzymali elementy odblaskowe.


dsc_04311W październiku ogłoszono konkurs na plakat propagujący noszenie odblasków, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział wszystkie zespoły klasowe. Przygotowanie prac konkursowych było okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa. Stało się też doskonałą zabawą i okazją do integrowania zespołów klasowych. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością. Powstały kolorowe plakaty, które umieszczone na drzwiach do pracowni, stanowią niezwykle ciekawą  galerię.


dsc_02821Również w październiku, w ramach akcji „Młody diagnosta”, uczniowie mogli sprawdzić  stan techniczny rowerów, na których przyjeżdżają do szkoły. Przeglądu jednośladów dokonał sierżant sztabowy Radosław Wasilewski z nasielskiego komisariatu. Dzieci, których rowery posiadały pełne obowiązkowe wyposażenie, otrzymały opaski i kamizelki odblaskowe.


W dniach 9 – 24 października br. odbywały się spotkania policjantów z uczniami klas 0 – III. Te spotkania zawsze cieszą się niezwykle żywym zainteresowaniem najmłodszych. Tematem pogadanek i zajęć praktycznych było szeroko dsc_03341rozumiane bezpieczeństwo. Zajęcia prowadzili: st. sierż. Sylwia Ochmańska, podkom. Szymon Koźniewski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierż. szt. Radosław Wasilewski, mł. asp. Michał Glinka z Komisariatu Policji  w Nasielsku.


W naszej szkole działa BANK ODBLASKÓW. Zbieramy elementy odblaskowe, które wykorzystamy już niedługo w kolejnych naszych akcjach.


We wszystkich podejmowanych przez nas działaniach na rzecz bezpieczeństwa wspierają nas policjanci. Zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość funkcjonariuszy  z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Komisariatu Policji  w Nasielsku.


Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Ewa Lipowska
SPOTKANIE Z POLICJANTEM


1-224 października zakończył się w naszej szkole cykl spotkań z policjantem dla klas 0 - III.


Klasy III c i III e brały udział w zajęciach, które poprowadził oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - podkomisarz Szymon Koźniewski.


Po rozmowie z dziećmi na temat zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze dzieci w sposób praktyczny przypomniały sobie owe zasady. Poprzez zabawę miały możliwość bycia pieszym, jak też kierowcą pojazdu. Utrwaliły zasady przechodzenia przez jezdnię, umiejętność rozpoznawania ważnych znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz pojęć związanych z ruchem drogowym. Poszerzyły wiedzę na temat zachowania się pojazdów na drodze. Uczniowie ćwiczyli spostrzegawczość, wrażliwość i czujność, a przy tym świetnie się bawiły. Aktywnie uczestniczyły w tych praktycznych i bardzo ciekawych lekcjach. Z dużym zainteresowaniem słuchały, oglądały oraz zadawały pytania zaproszonemu gościowi.


Monika Paluszek
WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY PLAKAT

galeria

 

dsc_0420W październiku w naszej szkole został ogłoszony konkurs, który adresowany był do zespołów klasowych, na plakat promujący noszenie elementów odblaskowych. Do akcji przystąpiły wszystkie klasy. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców przygotowali piękne plakaty, które zostały wywieszone na drzwiach klasopracowni na terenie naszej szkoły.

 

 

11 października jury  w składzie: p. dyrektor Agnieszka Mackiewicz, st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,  sierżant sztabowy Radosław Wasilewski -asystent zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku oraz p. Izabela Załoga  - przedstawiciel zespołu B&N, wyłoniło zwycięskie prace.

 

W kategorii klas 0 – III – najwięcej punktów uzyskał plakat oddziału przedszkolnego Ob;

W kategorii klas IV – VII - najwięcej punktów uzyskał plakat klasy 5d.

 

Wybór najładniejszego plakatu był bardzo trudny, ponieważ wszystkie prace były przemyślane, niezwykle wymowne i estetycznie wykonane.

 

 

Plakaty nie tylko ozdabiają szkolne korytarze, ale co najważniejsze, przypominają nam wszystkim, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych w warunkach  ograniczonej widoczności. Uważamy, że  wpłyną one również na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

 

Monika Paluszek

AKCJA ,,MŁODY DIAGNOSTA”

galeria

dsc_027911 października, w ramach programu profilaktycznego „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego ”, w naszej szkole przeprowadzona została akcja „Młody Diagnosta”. Polegała ona na sprawdzeniu stanu technicznego rowerów tych uczniów, którzy przyjeżdżają nimi do szkoły.

 

Działanie zostało przeprowadzone przez zaprzyjaźnionego z naszą placówką policjanta -  Pana sierżanta sztabowego Radosława Wasilewskiego.

 

Po przypomnieniu przez naszego gościa obowiązkowego wyposażenia roweru oraz podstawowych zasad ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, uczniowie przygotowali do przeglądu swoje jednoślady i poddali je kontroli.

 

Pan sierżant przypominał  dzieciom, jak ważna jest dobra widoczność  i  zachęcał dzieci do wyposażenia roweru w dodatkowe lampki oświetleniowe, które znacznie zwiększają bezpieczeństwo rowerzysty.

 

Uczniowie, których rowery posiadały pełne obowiązkowe wyposażenie, otrzymały od prowadzącego upominki  w postaci opaski i kamizelki  odblaskowej. Dzieci nagrodzone zostaną również  pamiątkowymi  dyplomami „Młodego Diagnosty”, które zostaną im wręczone  podczas apelu z okazji  zbliżającego się Święta Niepodległości.

 

 

Monika Paluszek

Spotkanie z policjantem

DZIEŃ 1 i 2

DZIEŃ 3

DZIEŃ 4

DZIEŃ 5

Początek roku szkolnego to czas, w którym wszyscy uczniowie naszej szkoły rozmawiają ze swoimi wychowawcami o bezpiecznym poruszanie się po drogach.


Od 09.10. 2017 r. rozpoczął się cykl spotkań dla najmłodszych – dzieci z klas 0-III – z policjantem. Naszą szkołę odwiedziła st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Tematem lekcji są zasady, o których musi pamiętać każdy pieszy, aby być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. W czasie zajęć prowadząca zwracała szczególną uwagę na  konieczność noszenia elementów odblaskowych.


Dzieci zawsze bardzo chętnie uczestniczą w tych niezwykłych lekcjach, a co najważniejsze, wiele zapamiętują.


Ewa Lipowska

Strony: 1 2 3