DZIAŁANIA ,,B&N”
logobn


DZIAŁANIA ,,B&N” 2017/2018
NOCNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

galeria

 

1-39 marca w ramach programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, odbył się w naszej szkole Nocny Turniej BRD.


Od godziny 18.00 do 22.00 rywalizowało 14 drużyn z klas IV – VII.  Każdą klasę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Głównymi sędziami turnieju byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafał Grodzicki oraz p. Robert Zawadka.


Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który dopingował wszystkich uczestników przez cały czas trwania zmagań turniejowych. Kciuki za uczniów trzymali i zagrzewali do walki, pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz oraz wicedyrektorzy: pani Bożena Kozłowska i pan Mariusz Kraszewski.


2-4Przed uczestnikami było pięć konkurencji: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.


Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali test teoretyczny składający się z 25 pytań, które dotyczyły zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, manewrów, skrzyżowań. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz nauczyciele.


Kolejna konkurencja, w której brała udział cała drużyna, polegała  na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej oraz odpowiedzi na 5 losowo wybranych przez siebie pytań. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych.


6-51Wiele emocji dostarczyło pokonanie przez każdy zespół zwinnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Konkurencja przeprowadzona była przez nauczycieli.


Uczestnicy doskonale bawili się również podczas gry terenowej, która odbyła się na dworze. Drużyny, wyposażone w latarki, wyruszyły razem z opiekunami na nocne poszukiwanie punktów kontrolnych, które były oznaczone elementami odblaskowymi. Po odnalezieniu wylosowanego punktu, każda drużyna rozwiązywała przygotowane dla niej zadania.


Ostatnim etapem turnieju był rowerowy tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej oraz nauczyciele, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zadania. Rowerowy tor przeszkód to prezent, jaki otrzymaliśmy 6 grudnia od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.


8-44

 

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:


 

Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas VI - VII - klasa VIb


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas V - klasa Vc


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas IV - klasa IVc


Najlepszy uczestnik Turnieju Jakub Nagel - kl. IVc i Oliwia Chojnacka - kl. VIb


1-13

 

Cenne nagrody dla wszystkich uczestników ufundował dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Dariusz Marek Szczygielski. Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali rowery, najlepsze drużyny - zestawy bezpiecznego rowerzysty, a pozostałe drużyny - zestawy elementów odblaskowych.


Pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz wręczyła najlepszym drużynom medale oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe i słodkie upominki.


Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

1-5

 

 

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafałowi Grodzickiemu, p. Robertowi Zawadka; policjantom z Komendy Stołecznej Policji: st. post. Małgorzacie  Staniszewskiej, podkom. Marcinowi Goschorskiemu; policjantom z Komisariatu Policji w Nasielsku: asp. Katarzynie Rokickiej, mł. asp. Michałowi Glinka oraz ratownikowi medycznemu z Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - p. Robertowi Cieśla, za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

 

 

 


8-48Nocny Turniej BRD nie odbyłby się bez wielkiego zaangażowania nauczycieli i pracowników szkoły: p. Małgorzaty Sitek, p. Ewy Lipowskiej, p. Anny Koryckiej, p. Anety Czyż – Roszak, p. Magdy Mackiewicz, p. Kingi Żabik, p. Katarzyny Milewskiej, p. Joanny Czyż, p. Justyny Puty, p . Justyny Margiel, p. Beaty Góreckiej, p. Aleksandry Maciątek, p. Pauliny Mosakowskiej, p. Moniki Kozarzewskiej oraz p. Krzysztofa Margiela. Byli oni odpowiedzialni za przygotowanie, przeprowadzenie konkurencji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zadań.


 

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek
BEZPIECZEŃSTWO ŁĄCZY POKOLENIA

galeria

 

Bezpieczeństwo jest  niezwykle ważne dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. Można rzec, że łączy ono pokolenia. To stwierdzenie stało się myślą przewodnią montażu słowno-muzycznego, który odbył się w naszej szkole.


 

W piątek, 16 lutego, do szkoły przybyło wielu gości. Zaproszenie przyjęli dziadkowie i rodzice uczniów oraz nauczyciele. Jak zawsze mogliśmy liczyć również na przedstawicieli policji. Odwiedził nas podkomisarz Szymon Koźniewski - oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierżant sztabowy Radosław Wasilewski z nasielskiego komisariatu. Przy wejściu do specjalnie na ten wieczór udekorowanej  sali, każdy z gości otrzymał ulotkę - efekt pracy uczniów biorących udział w konkursie informatycznym.

 

Przybyłych powitała pani dyrektor, Agnieszka Mackiewicz. Następnie ciekawą pogadankę na temat bezpieczeństwa na co dzień wygłosił Szymon Koźniewski. Zebrani goście obejrzeli film pt. Daj się zauważyć, który zrealizowali uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły.


Kolejnym punktem programu były występy artystyczne. Uczniowie klasy IVb, IVc, IVd i Vc recytowali wiersze i odgrywali scenki na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Uczennice z klasy IIIe i Ve zaprezentowały układy taneczne do piosenek o bezpieczeństwie. Chór szkolny wykonywał utwory, do których słowa napisali uczniowie. Całości dopełniła przemyślana prezentacja multimedialna.

 

Uśmiechy i gromkie brawa przybyłych gości oraz słowa uznania, jakie padły na koniec uroczystości, są dla nas – występujących uczniów oraz organizatorów - najwspanialszą nagrodą.

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie spotkania  Bezpieczeństwo łączy pokolenia: Ewa Lipowska, Monika Paluszek, Aneta Czyż-Roszak i Kinga Żabik.

 

 

Organizatorzy

1220577
KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA
spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

 

W naszej szkole dzieci na lekcjach techniki  w klasie czwartej oraz innowacji pedagogicznej ,,Odpowiedzialny rowerzysta”, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową, poznają przepisy i zasady ruchu drogowego. W maju odbędzie się egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej (14.05)  i praktycznej (21.05).

 

Bardzo ważną rolę w przygotowanie dzieci do tego egzaminu pełnią rodzice, którzy są pierwszymi nauczycielami i wzorami dla swoich dzieci. Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, musimy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne polega nie tylko na „wykuciu” przepisów, ale też na rozumieniu sensu nakazów i zakazów, które one zawierają. Rodzice poprzez dawanie dobrego przykładu  pobudzają motywację do stosowania nabytej w szkole wiedzy. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji.

 

Pragnąc podkreślić znaczenie tematyki wychowania komunikacyjnego oraz egzaminu na kartę rowerową, 1 lutego w naszej szkole odbyło spotkanie rodziców uczniów klas czwartych z kierownikiem do spraw szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Rafałem Grodzickim, pt. „Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”.

 

Prowadzący podkreślał, jak ważne jest rzetelne przygotowanie dzieci do uzyskania tego dokumentu. Zwrócił uwagę zebranych na niebezpieczne  zdarzenia drogowe z udziałem dzieci  i sytuacje, kiedy nasi podopieczni  nie posiadają uprawnień do poruszania się po drogach. Podkreślił, że to rodzice, prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną oraz moralną za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 

Prowadzący odwołał się do aktów prawnych, które regulują uzyskanie karty rowerowej oraz omówił procedurę uzyskania pierwszego prawa jazdy dziecka.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych (zdała egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny).

 


Mamy nadzieję, że nasze działania skierowane zarówno do dzieci, jak i rodziców,  przyniosą  efekty i nasi uczniowie będą odpowiedzialnymi  i ostrożnymi  uczestnikami ruchu drogowego.

 

Monika Paluszek

 

KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

galeria

 

img_20171218_121748Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.


Nasi uczniowie systematycznie utrwalają sobie przepisy ruchu drogowego.  13 grudnia odbyły się w naszej szkole dodatkowe zajęcia z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas V - VII, którzy nie posiadają jeszcze karty rowerowej. Podczas spotkania uczniowie mogli  utrwalić sobie przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Tego dnia, odbył się również egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Wszyscy, którzy uzyskali pozytywny wynik, 18 grudnia przystąpili do sprawdzianu praktycznego – rowerowego toru przeszkód, który jest prezentem od WORD – u w Warszawie.

 

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”.

 

Monika Paluszek

Tomasz Czajkowski

DAJ SIĘ ZAUWAŻĆ!


W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W ramach programu B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego, uczniowie i nauczyciele zrealizowali film, zachęcający do noszenia elementów odblaskowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem.


0

„BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE” - promujemy bezpieczne zachowanie na drodze

galeria

 

W okresie jesienno - zimowym, kiedy dni są krótsze i szybciej zapada zmrok, a widoczność na drodze ograniczają opady deszczu i śniegu, piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. To dobra okazja do przypomnienia, że w świetle obowiązującego prawa - każdy pieszy, który porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Pamiętajmy o tym, że niestosowanie się do tego przepisu - może kosztować życie. Piesi i rowerzyści są niechronionymi i najbardziej zagrożonymi uczestnikami ruchu drogowego.


Odblask to jeden z najtańszych, najprostszych, a zarazem najłatwiejszych sposobów na zwiększenie własnego bezpieczeństwa.


Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców - wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.


Dziś, 8 grudnia, uczniowie klasy 6d wraz z opiekunami p. M. Paluszek i p. T. Czajkowskim skierowali się do społeczności lokalnej i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Dzieci rozdawały pieszym i rowerzystom ulotki poświęcone widoczności na drodze oraz kamizelki i elementy odblaskowe. W akcję „Bądź widoczny na drodze” włączyła się również nasielska policja. Dzielnicowy mł. asp. Ireneusz Paliszewski oraz sierż. szt. Grzegorz Kędel zachęcali, by nie zapominać o własnym bezpieczeństwie i nie wstydzić się noszenia elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują – czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.


Akcja, która była przeprowadzona w ramach realizowanego w naszej szkole programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego” cieszyła się dużym zainteresowaniem – dzieci rozdały ok. 200 elementów odblaskowych, które pozyskane były z akcji „Bank odblasków”, przeprowadzonej w listopadzie w naszej szkole, kamizelek odblaskowych otrzymanych od nasielskiej policji oraz ulotek. Miejmy nadzieję, że przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

 

Monika Paluszek

 

MIKOŁAJKOWY PREZENT OD WORDJadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci.

Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

 

 

Tegoroczna nietypowa pogoda nie zmyliła świętego Mikołaja i mimo braku śniegu przybył  5 grudnia do naszej szkoły. Przedświąteczna przesyłka to rowerowy tor przeszkód, a Mikołaj to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, z którym nasza placówka współpracuje od kilku lat.

 

W ten sposób WORD docenił zaangażowanie szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz wiadomości i umiejętności uczniów, którzy co roku biorą udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zajmują czołowe miejsca. Od roku szkolnego 2016/17 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie objął naszą szkołę patronatem i wspiera nas we wszystkich działaniach promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Tor ten wykorzystamy do praktycznej jazdy, przygotowując się do karty rowerowej oraz  konkursów i turniejów z zakresu wychowania komunikacyjnego.

 

Podejmowanym przez nas działaniom przyświeca jeden wspólny cel: aby wypadków na drogach z udziałem dzieci i młodzieży było jak najmniej. Można to osiągnąć poprzez edukację od najmłodszych lat w zakresie wychowania komunikacyjnego.

 


Serdecznie dziękujemy dyrektorowi p.  Dariuszowi Markowi Szczygielskiemu oraz pracownikom z Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z WORD w Warszawie za wspieranie wszystkich podejmowanych przez nas działań na rzecz bezpieczeństwa oraz wspaniały prezent, który pozwoli rozwijać umiejętność jazdy na rowerze przez nasze dzieci.

 

Monika Paluszek

1-001
SZKOLNA TABLICA BRD

Na dolnym korytarzu znajduje się szkolna tablica BRD, na której prezentowane są treści dotyczące bezpieczeństwa oraz promocja programu B&N.

img_20171128_104432

 

GRUDNIOWE KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS I – III i IV - VII


Przypominamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach:

KONKURS MUZYCZNY


Praca polega na napisaniu tekstu piosenki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym do znanej melodii. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład oraz tekst piosenki w formie cyfrowej. Termin składania prac – do 1 grudnia (kl. I – III do wychowawców, kl. IV – VII do p. Kingi Żabik.)

muzyka-ruchomy-obrazek-0347KONKURS POLONISTYCZNY

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – VII i dotyczy tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kl. I – II – krótka rymowanka

Kl III – IV – wiersz

Kl. V – VII opowiadanie

 

Prace należy złożyć do p. Anny Koryckiej lub p. Ewy Lipowskiej do 1 grudnia.

 

nauka-i-szkola-ruchomy-obrazek-0087

Konkurs recytatorski “BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ”
dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty!


24 listopada 2017 roku odbył się finał konkursu recytatorskiego. Komisja wyłoniła zwycięzców:


I miejsce– Madzia Uszyńska (grupa 0b)
II miejsce– Julitka Popielarska (grupa 0c)
III miejsce– Oliwia Jastrzębska (grupa 0a)


Wyróżnienia:

Zuzia Wietecka (grupa 0a)
Miłosz Chmurski (grupa 0a)
Wanessa Bogusz (grupa 0b)
Jakub Jankowski (grupa 0b)
Zuzia Popielarska (grupa 0c)
Gabrysia Żochowska (grupa 0c)


Wszystkim dzieciom gratulujemy.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych
Działania zespołu B&N we wrześniu i październiku


Jak co roku, od pierwszych dni września, w naszej szkole podejmujemy szereg działań promujących bezpieczeństwo.


Pierwszoklasiści, już pierwszego dnia nowego roku szkolnego, otrzymali elementy odblaskowe.


dsc_04311W październiku ogłoszono konkurs na plakat propagujący noszenie odblasków, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział wszystkie zespoły klasowe. Przygotowanie prac konkursowych było okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa. Stało się też doskonałą zabawą i okazją do integrowania zespołów klasowych. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością. Powstały kolorowe plakaty, które umieszczone na drzwiach do pracowni, stanowią niezwykle ciekawą  galerię.


dsc_02821Również w październiku, w ramach akcji „Młody diagnosta”, uczniowie mogli sprawdzić  stan techniczny rowerów, na których przyjeżdżają do szkoły. Przeglądu jednośladów dokonał sierżant sztabowy Radosław Wasilewski z nasielskiego komisariatu. Dzieci, których rowery posiadały pełne obowiązkowe wyposażenie, otrzymały opaski i kamizelki odblaskowe.


W dniach 9 – 24 października br. odbywały się spotkania policjantów z uczniami klas 0 – III. Te spotkania zawsze cieszą się niezwykle żywym zainteresowaniem najmłodszych. Tematem pogadanek i zajęć praktycznych było szeroko dsc_03341rozumiane bezpieczeństwo. Zajęcia prowadzili: st. sierż. Sylwia Ochmańska, podkom. Szymon Koźniewski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierż. szt. Radosław Wasilewski, mł. asp. Michał Glinka z Komisariatu Policji  w Nasielsku.


W naszej szkole działa BANK ODBLASKÓW. Zbieramy elementy odblaskowe, które wykorzystamy już niedługo w kolejnych naszych akcjach.


We wszystkich podejmowanych przez nas działaniach na rzecz bezpieczeństwa wspierają nas policjanci. Zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość funkcjonariuszy  z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Komisariatu Policji  w Nasielsku.


Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Ewa Lipowska
SPOTKANIE Z POLICJANTEM


1-224 października zakończył się w naszej szkole cykl spotkań z policjantem dla klas 0 - III.


Klasy III c i III e brały udział w zajęciach, które poprowadził oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - podkomisarz Szymon Koźniewski.


Po rozmowie z dziećmi na temat zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze dzieci w sposób praktyczny przypomniały sobie owe zasady. Poprzez zabawę miały możliwość bycia pieszym, jak też kierowcą pojazdu. Utrwaliły zasady przechodzenia przez jezdnię, umiejętność rozpoznawania ważnych znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz pojęć związanych z ruchem drogowym. Poszerzyły wiedzę na temat zachowania się pojazdów na drodze. Uczniowie ćwiczyli spostrzegawczość, wrażliwość i czujność, a przy tym świetnie się bawiły. Aktywnie uczestniczyły w tych praktycznych i bardzo ciekawych lekcjach. Z dużym zainteresowaniem słuchały, oglądały oraz zadawały pytania zaproszonemu gościowi.


Monika Paluszek
WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY PLAKAT

galeria

 

dsc_0420W październiku w naszej szkole został ogłoszony konkurs, który adresowany był do zespołów klasowych, na plakat promujący noszenie elementów odblaskowych. Do akcji przystąpiły wszystkie klasy. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców przygotowali piękne plakaty, które zostały wywieszone na drzwiach klasopracowni na terenie naszej szkoły.

 

 

11 października jury  w składzie: p. dyrektor Agnieszka Mackiewicz, st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,  sierżant sztabowy Radosław Wasilewski -asystent zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku oraz p. Izabela Załoga  - przedstawiciel zespołu B&N, wyłoniło zwycięskie prace.

 

W kategorii klas 0 – III – najwięcej punktów uzyskał plakat oddziału przedszkolnego Ob;

W kategorii klas IV – VII - najwięcej punktów uzyskał plakat klasy 5d.

 

Wybór najładniejszego plakatu był bardzo trudny, ponieważ wszystkie prace były przemyślane, niezwykle wymowne i estetycznie wykonane.

 

 

Plakaty nie tylko ozdabiają szkolne korytarze, ale co najważniejsze, przypominają nam wszystkim, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych w warunkach  ograniczonej widoczności. Uważamy, że  wpłyną one również na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

 

Monika Paluszek

AKCJA ,,MŁODY DIAGNOSTA”

galeria

dsc_027911 października, w ramach programu profilaktycznego „B&N – czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego ”, w naszej szkole przeprowadzona została akcja „Młody Diagnosta”. Polegała ona na sprawdzeniu stanu technicznego rowerów tych uczniów, którzy przyjeżdżają nimi do szkoły.

 

Działanie zostało przeprowadzone przez zaprzyjaźnionego z naszą placówką policjanta -  Pana sierżanta sztabowego Radosława Wasilewskiego.

 

Po przypomnieniu przez naszego gościa obowiązkowego wyposażenia roweru oraz podstawowych zasad ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, uczniowie przygotowali do przeglądu swoje jednoślady i poddali je kontroli.

 

Pan sierżant przypominał  dzieciom, jak ważna jest dobra widoczność  i  zachęcał dzieci do wyposażenia roweru w dodatkowe lampki oświetleniowe, które znacznie zwiększają bezpieczeństwo rowerzysty.

 

Uczniowie, których rowery posiadały pełne obowiązkowe wyposażenie, otrzymały od prowadzącego upominki  w postaci opaski i kamizelki  odblaskowej. Dzieci nagrodzone zostaną również  pamiątkowymi  dyplomami „Młodego Diagnosty”, które zostaną im wręczone  podczas apelu z okazji  zbliżającego się Święta Niepodległości.

 

 

Monika Paluszek

Spotkanie z policjantem

DZIEŃ 1 i 2

DZIEŃ 3

DZIEŃ 4

DZIEŃ 5

Początek roku szkolnego to czas, w którym wszyscy uczniowie naszej szkoły rozmawiają ze swoimi wychowawcami o bezpiecznym poruszanie się po drogach.


Od 09.10. 2017 r. rozpoczął się cykl spotkań dla najmłodszych – dzieci z klas 0-III – z policjantem. Naszą szkołę odwiedziła st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Tematem lekcji są zasady, o których musi pamiętać każdy pieszy, aby być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. W czasie zajęć prowadząca zwracała szczególną uwagę na  konieczność noszenia elementów odblaskowych.


Dzieci zawsze bardzo chętnie uczestniczą w tych niezwykłych lekcjach, a co najważniejsze, wiele zapamiętują.


Ewa Lipowska

Strony: 1 2 3