DZIAŁANIA ,,B&N”

logobn


DZIAŁANIA ,,B&N” 2016/2017

 


KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

 

20170608_092138Od lat nasza szkoła umożliwia wszystkim chętnym uzyskanie karty rowerowej. Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Obecnie kartę rowerową wydaje swoim uczniom dyrektor szkoły.

 

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

 

Uczniowie klas czwartych przez cały rok szkolny na zajęciach technicznych zdobywali odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego i 20170608_124357przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.

 

Zajęcia z udzielania I pomocy przedmedycznej przeprowadziła w każdej klasie pani pielęgniarka.

 

Sprawdzian obejmował dwa etapy:

 

- część teoretyczna - test wiedzy składający się z 25 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej - odbył się 24 maja 2017 r.,

 

- część praktyczna - sprawnościowy tor przeszkód - został przeprowadzony 8 czerwca 2017r. 20170608_114640Dzieci musiały wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w różnych warunkach, m.in.: zatrzymywanie się  w określonym miejscu, rynienka, przewożenie przedmiotu, wykonanie slalomu, odpowiednie sygnalizowanie skrętów i wykonanie “ósemki”.

 

Do sprawdzianu teoretycznego przystąpiło 110 uczniów -  108 uczniów z klas IV i 2 uczniów z klasy VI.

 

Nie wszystkim udało się zaliczyć egzamin teoretyczny, nie wszyscy również pozytywnie zaliczyć trasę za pierwszym podejściem.

Łącznie kartę rowerową uzyskało 85 uczniów. Karty zostaną wydane do końca roku szkolnego.

 

 


Monika Paluszek


ETAP WOJEWÓDZKI TURNIEJU BRD

galeria

brd-19Od wielu lat nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD.

 

Turniej ma charakter wieloetapowy - rozpoczyna się od eliminacji szkolnych poprzez gminne (miejskie), powiatowe, rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, a w przypadku szkół podstawowych kończy się na Mistrzostwach Europy. Do kolejnego etapu awansuje tylko zwycięska drużyna.

 

Głównym celem turnieju jest: podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Turniej rozgrywany jest w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Reprezentacja szkoły podstawowej obowiązkowo musi w swoim składzie mieć 2 dziewczyny i  2 chłopców. Każdy uczestnik rozwiązuje test zawierający 20 pytań odnośnie ogólnych przepisów ruchu drogowego oraz test zawierający 10 skrzyżowań, ponadto wykonuje jazdę po sprawnościowym torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego, natomiast cała drużyna udziela pierwszej pomocy przedmedycznej pozorowanej ofierze wypadku drogowego.

 

24 maja w etapie rejonowym, który odbył się w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul.  Gen. Sosnkowskiego drużyna naszej szkoły w składzie: Alicja Frądczyk 6d, Weronika Gontarz 5a, Bartosz Dygus 6b i Jan Biernacki 5b pod opieką p. Moniki Paluszek i p. Magdy Mackiewicz zdobyła 2 miejsce i reprezentowała rejon warszawski w kolejnym etapie, który odbył się 6 czerwca, gdzie uplasowała się na 10 miejscu w województwie.

 

Gratulujemy dzieciom wysokich wyników.

 

OpiekunowieEliminacje rejonowe XL Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym

galeria

20170524_142731Eliminacje rejonowe XL Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym za nami. Obyły się one 24 maja w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul.  Gen. Sosnkowskiego. W turnieju brało udział 11 szkół podstawowych (44 uczestników) i 10 szkół gimnazjalnych (30 uczestników).

 

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Alicja Frądczyk kl. 6d, Weronika Gontarz kl. 5a, Bartosz Dygus kl. 6b i Jan Biernacki kl. 5b pod opieką p. M. Mackiewicz i p. M. Paluszek reprezentowała powiat nowodworski.

 

Wszyscy wykonywali zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozwiązywali 2 testy teoretyczne. Test wiedzy obejmował zagadnienia dotyczące zasad i przepisów obowiązujących pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji  w ruchu drogowym. Test - skrzyżowania składał się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.  Konkurencje praktyczne, a więc  sprawnościowy tor przeszkód i jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, zostały odwołane ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 

Do kolejnego etapu zakwalifikowały się po dwie najlepsze drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z rejonu warszawskiego.

 

Drużyna naszej szkoły uplasowała się na drugim miejscu w kategorii szkół podstawowych i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 6 czerwca.

 

 

Monika Paluszek
ETAP REJONOWY KONKURSU “POLICJANCI SĄ WŚRÓD NAS”


galeria


dsc_095618 maja  drużyna naszej szkoły w składzie: Kinga Kolasa - kl. 6e, Jakub Głodowski -  kl. 5d i Julia Wrońska -  kl. 4a wzięła udział w II etapie konkursu „Policjanci są wśród nas”. W eliminacjach uczestniczyły 3-osobowe drużyny, wyłonione spośród uczniów 8  szkół podstawowych powiatu nowodworskiego.

 

Konkurs „Policjanci są wśród nas” organizowany był przez Komendę Stołeczną Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy.

 

Głównym celem konkursu było podniesienie świadomości prawnej dzieci oraz zmniejszenie zdarzeń o charakterze przestępczym i nieszczęśliwych wypadków z udziałem najmłodszych.

 

W pierwszej części konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, rozwiązując test dotyczący szeroko pojętego bezpieczeństwa. Składał się on z 20 pytań i zadań otwartych, wśród których były m.in. pytania dotyczące znajomości numerów WOPR – u, GOPR – u oraz telefonu zaufania  dla dzieci i młodzieży. Należało także wykazać się wiedzą na temat  obowiązkowego wyposażenia roweru, prawidłowego sposobu przechodzenia przez jezdnię, bezpieczeństwa nad wodą i w górach czy pomocy poszkodowanym w wypadku, a także  koledze w sytuacji, kiedy ktoś nęka go przez Internet. Nie zabrakło również pytań dotyczących funkcjonowania Policji, podstawowych zadań oraz czynności jakie wykonują poszczególne służby. Wszyscy uczestnicy konkursu uczestniczyli dodatkowo w teście sprawnościowym, po którym jury zsumowało punkty z obu konkurencji, co pozwoliło na wyłonienie zwycięskiej drużyny. Nasza drużyna zdobyła II miejsce.

 

Całość imprezy przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Nie zabrakło dopingu oraz życzliwości, pomimo zaciętej rywalizacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki z rąk Komendanta Powiatowego Policji  mł. insp. p. Marka Chodakowskiego oraz  Starosty Powiatu Nowodworskiego, p. Magdaleny Biernackiej.

 


Monika Paluszek - opiekun  drużyny
BEZPIECZNIE NA ROWERZE

galeria

 

dsc_0854W  sobotę, 13 maja, uczniowie kl. 4c Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku: Natalia Księżyk, Katarzyna Piątkowska i Jakub Domała wzięli udział w X edycji konkursu rowerowego „Bezpiecznie na rowerze” organizowanego przez SP5 i Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki pod patronatem Marszałka Województwa  Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Nowy Dwór.

 

W tym roku do konkursu związanego z  bezpieczeństwem na drodze przystąpiło 48 uczniów klas czwartych z 16 szkół podstawowych powiatu nowodworskiego i legionowskiego.

 

Uczestnicy wykazali się swoją wiedzą podczas pisania testu i umiejętnościami jazdy na rowerowym torze przeszkód.

 

Podczas tego konkursu wszyscy uczniowie zaliczyli I i II etap, zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami i otrzymali  wymagane wpisy, umożliwiające im zdobycie karty rowerowej, którą wyda wkrótce Dyrektor szkoły.

 

Najlepszym uczestnikiem tegorocznych zmagań została nasza uczennica – Katarzyna Piątkowska i to ona otrzymała rower - główną nagrodę. W klasyfikacji szkół drużynowo wywalczyliśmy III miejsce!

 

W tym dniu uczestniczyliśmy również w pokazach, grach, zabawach i konkursach organizowanych przez Policję, Straż Miejską, OSP i WOPR.

 

 

Monika Paluszek – opiekun drużyny
GALA B&N, CZYLI PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH 
W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

galeria

 

1-3.jpgProgram B&N jest częścią Strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014-2020, w obszarze Bezpieczny i Odpowiedzialny Człowiek. Jest to program profilaktyczny realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów.

 

8 maja 2017 r. w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca dotychczasowe działania podejmowane na terenie województwa mazowieckiego w ramach programu „B&N – B-jak bezpieczny, N - jak niechroniony”.

 

Gala B&N była okazją do podziękowania i wręczenia certyfikatów za pracę dla 341 konsultantów i koordynatorów programu z terenu całego województwa mazowieckiego. Inicjatorem tego wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP w Radomiu. Sukces tego przedsięwzięcia byłby niemożliwy bez zaangażowania 454 Partnerów Programu B&N oraz wielu instytucji mających swoich przedstawicieli w Mazowieckiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Szczególny wkład merytoryczny wniosły Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Od 2015 roku nasza szkoła, jako jedna z nielicznych z terenu powiatu nowodworskiego, przystąpiła do programu, realizując różnego rodzaju działania promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Na uroczystej Gali w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie uczniowie naszej szkoły: Natalia Ziemińska – kl. 6b, Laura Ziemińska – kl. 6b, Julia Piątek – kl. 6b, Julia Witkowska – kl. 6b, Kinga Kolasa – kl. 6e, Monika Rokicka – kl. 5b, Maria Zawadzka – kl. 5b, Maks Obidziński – kl. 5b, Jan Biernacki -  kl. 5b, Bartłomiej Traczyk – kl. 5b, Natalia Księżyk – kl. 4c i Jakub Domała – kl. 4c pod opieką p. Anny Koryckiej, p. Kingi Żabik i p. Moniki Paluszek zaprezentowali program słowno – muzyczy dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, który uzupełniony został prezentacją multimedialną. Po części artystycznej usłyszeliśmy wiele pochwał z ust zaproszonych gości.

 

Swoją obecnością wspierała nas p. dyrektor Agnieszka Mackiewicz,  która motywuje nas do podejmowania wyzwań oraz wspiera twórcze działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów naszej szkoły.

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku aktywnie uczestniczy w realizacji zadań z zakresu BRD. Kładziemy duży nacisk na wczesną edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zostaliśmy objęci patronatem WORD – u w Warszawie, o czym zostaliśmy poinformowani przez dyrektora WORDu – p. Dariusza Marka Szczygielskiego podczas uroczystej Gali – 8 maja.

 


Jesteśmy przekonani, że wczesna edukacja w zakresie bezpieczeństwa i podejmowanie działań mających na celu wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego przyczynią się do wyeliminowania wypadków w ruchu drogowym.

 

Monika Paluszek

szkolny koordynator programu B&N
ELIMINACJE POWIATOWE
IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

galeria

 

dsc_071725 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego to główne cele konkursu.

 

Od godziny  9.00 w zmaganiach rywalizowało 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu powiatu nowodworskiego. Drużyny szkół podstawowych składały się z czterech osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), natomiast szkoły gimnazjalne były reprezentowane przez drużyny trzyosobowe.

 

Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach;

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach.

 

Gimnazja

Gimnazjum z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza;

Gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach;

Gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.

 

Turniej został przeprowadzony przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: podkom. Katarzynę Mac – sędzia główny, podkom. Marcina Goschorskiego,  rzecznika prasowego Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim -  mł. asp. Szymona Koźniewskiego oraz ratowników medycznych: p. Janusza Pawłowicza i Macieja Zielińskiego.

 

Wszyscy uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech konkurencjach: test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jazda po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali 2 testy teoretyczne. Pierwszy, składający się z 25 pytań, obejmował zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Drugi, składający się z 10 pytań, polegał na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji. Nad całością czuwała podkom. Katarzyna Mac.

 

Kolejna konkurencja polegała  na udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych.

 

Ostatnim elementem turnieju był tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej i Powiatowej i to oni czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte w rywalizacji rowery były własnością KSP.

 

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:

 

I miejsce

Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku

 

II miejsce

Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach

Gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach

 

III miejsce

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach

Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza

 

 

Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej:

Bartosz Dygus - Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,

Kajetan Kiliś - Gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach.

 

 

Drużyny oraz najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Nowodworskiego, Burmistrza Nasielska oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego.

 

W kolejnym etapie, który odbędzie się 24 maja w Warszawie, nasz powiat reprezentować będą drużyny: w kategorii szkół podstawowych  – Alicja Frądczyk kl. VId, Weronika Gontarz kl. Va, Bartosz Dygus kl. VIb, Jan Biernacki kl. Vb rez. Oliwia Chojnacka kl. Vb, Jakub Lewandowski kl. VIb ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką p. Moniki Paluszek.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych – Emilia Ćwik kl. I, Mateusz Matuszewski kl. II, Jakub Śliwiński kl. II z Publicznego Gimnazjum  przy Liceum Ogólnokształcącym  pod opieką p. Małgorzaty Łuczyńskiej.

 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  W tym miejscu bardzo dziękujemy Paniom: Ewie Lipowskiej, Magdzie Mackiewicz oraz Małgorzacie Sitek za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji powiatowych XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „B&N, czyli B jak bezpieczny, N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”


W naszej szkole realizowany jest szereg działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jednym z nich jest udział w programie skierowanym do pieszych i rowerzystów: B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego.

 

W ramach tego programu odbyły się szkolne konkursy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym: polonistyczny, informatyczny i muzyczny.

 

Konkurs polonistyczny polegał na napisaniu przez klasy 1 i 2 krótkich rymowanek


I miejsce – Norbert Żbikowski kl. 2d

II miejsce – Amelia Kazimierczak kl. 1 a

III miejsce – Joanna Osińska kl. 2a

 

Klasy 3 i 4 miały za zadanie napisać wiersz


I miejsce – Bartosz Łyczkowski kl. 3e

II miejsce – Julia Polańska kl. 3d

III miejsce – Natalia Pawłowska kl. 4a

 

Konkurs informatyczny polegał na wykonaniu plakatu promującego bezpieczne zachowanie na drodze wykorzystując  edytor graficzny.


I miejsce – Marta Możdżyńska  kl. 5a

II miejsce – Michał Daniszewski  kl. 5c

III miejsce – Adrian Bogusz kl. 4e

 

W konkursie muzycznym praca polegała na napisaniu tekstu piosenki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym do znanej melodii. W tym konkursie przyznanie miejsc okazało się bardzo trudne i dlatego przyznano ex aequo 4 I miejsca:


Lena Cieśla kl. 2b,

Amelia Kazimierczak kl. 1a,

Franciszek Żabik kl. 3b

Laura Ziemińska kl. 6b

 

Rozstrzygniecie konkursów i wręczenie nagród odbyło się 25 kwietnia podczas podsumowania eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju BRD, które odbyły się w naszej szkole.

Szkolny koordynator programu B&N

Monika Paluszek

 


20170519_113030

20170427_080914

20170428_120648


KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS I – III i IV - VI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYCZNEGO „B&N, czyli B jak bezpieczny, N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”


KONKURS MUZYCZNY


Praca polega na napisaniu tekstu piosenki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym do znanej melodii. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład oraz tekst piosenki w formie cyfrowej. Termin składania prac – do końca marca (kl. I – III do wychowawców, kl. IV – VI do p. Kingi Żabik.)

muzyka-ruchomy-obrazek-0347
KONKURS INFORMATYCZNY


Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV – VI i polega na wykonaniu rysunku pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ”- praca wykonana w dowolnym programie graficznym promująca bezpieczne zachowania na drodze. Praca powinna być wykonana indywidualnie i złożona w formie cyfrowej oraz papierowej do nauczycieli zajęć komputerowych do końca marca.

komputery134_www_e-gify_pl

 
 

KONKURS POLONISTYCZNY

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I – VI i dotyczy tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kl. I – II – krótka rymowanka

Kl III – IV – wiersz

Kl. V – VI opowiadanie

 

Prace należy złożyć do p. Anny Koryckiej do końca marca.

 

nauka-i-szkola-ruchomy-obrazek-0087

 

 

Szkolny koordynator programu B&N

Monika Paluszek


KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA

spotkanie z egzaminatorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

 

W naszej szkole dzieci na zajęciach technicznych w klasie czwartej, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową, poznają przepisy i zasady ruchu drogowego. Na przełomie maja i czerwca odbywa się egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej (maj) i praktycznej (czerwiec).

 

Bardzo ważną rolę w przygotowanie dzieci do tego egzaminu pełnią rodzice, którzy są pierwszymi nauczycielami i wzorami dla swoich dzieci. Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, musimy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne polega nie tylko na „wykuciu” przepisów, ale też na rozumieniu sensu nakazów i zakazów, które one zawierają. Rodzice poprzez dawanie dobrego przykładu  pobudzają motywację do stosowania nabytej w szkole wiedzy. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji.

 

Pragnąc podkreślić znaczenie tematyki wychowania komunikacyjnego oraz egzaminu na kartę rowerową, 1 lutego w naszej szkole odbyło spotkanie rodziców uczniów klas czwartych z egzaminatorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Rafałem Grodzickim, pt. „Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”.

 

Prowadzący podkreślał, jak ważne jest rzetelne przygotowanie dzieci do uzyskania tego dokumentu. Zwrócił uwagę zebranych na niebezpieczne  zdarzenia drogowe z udziałem dzieci  i sytuacje, kiedy nasi podopieczni  nie posiadają uprawnień do poruszania się po drogach. Podkreślił, że to rodzice, prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną oraz moralną za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 

Prowadzący odwołał się do aktów prawnych, które regulują uzyskanie karty rowerowej oraz omówił procedurę uzyskania pierwszego prawa jazdy dziecka.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

 

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych (zdała egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny).

 

 

Mamy nadzieję, że nasze działania skierowane zarówno do dzieci, jak i rodziców,  przyniosą  efekty i nasi uczniowie będą odpowiedzialnymi  i ostrożnymi  uczestnikami ruchu drogowego.

Monika Paluszek


DZIAŁANIA SKIEROWANE DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem zarówno dzieci jak i ich najbliższych (rodziców oraz dziadków). Realizacja działań profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji i kultury użytkowników dróg, znajomości bezpiecznego korzystania z nich oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.

Chcielibyśmy, aby wszelkie podejmowane przez nas działania, trafiały także do społeczności lokalnej, dlatego będziemy zachęcać wszystkich do zachowania bezpieczeństwa i ochrony własnego zdrowia i życia poprzez cykliczne artykuły w lokalnej gazecie “Życie Nasielska” oraz  gazetce szkolnej “Moja Szkoła”.

 

Życie Nasielska - nr 2 - styczeń

Daj sygnał kierowcy! Noś odblaski! - artykuł - Monika Paluszek

20170125_104141

Życie Nasielska - nr 5 - luty/marzec

Bezpieczeństwo pieszego -  cel i wspólny obowiązek - artykuł - Magda Mackiewicz

20170313_195051
GAZETKA SZKOLNA “Moja Szkoła”

Natalia Polańska, Ewelina Suwińska - ucz. kl. 6e

gazetka nr 1 - GRUDZIEŃ

20161221_225246

 

Moja Szkoła - gazetka nr 2  LUTY

20170313_195228

 

Moja Szkoła - gazetka nr 3 KWIECIEŃ

13


REALIZACJA PROJEKTU SZKOLNEGO „BEZPIECZNY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO” 
w ramach programu Bezpieczna+.


 

Czas trwania wrzesień -  grudzień 2016 r.

 

Cele

- kształtowanie umiejętności wskazywania związków przyczynowo- skutkowych,

- wyrabianie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

- zmiana postaw dzieci w stosunku do zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

- przyczynienie się do zmniejszenia wypadków z udziałem dzieci,

- uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z uczestnictwa ich dzieci w ruchu drogowym

 

 

Działanie

Uzasadnienie

Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego – ćwiczenia praktyczne

 

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach,

kształtowanie umiejętności czytania i stosowania w praktyce przepisów ruchu drogowego,

kształtowanie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych,

kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń drogowych.

 

 

Zapoznanie z treścią filmu pt. “Bezpieczeństwo dziecka”.

 

Obejrzenie filmu

Przeprowadzenie dyskusji

Wyciągnięcie właściwych wniosków.

 

Spotkanie uczniów 
z przedstawicielami policji – prelekcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
- poznanie symboli kolorów świateł sygnalizatora
- uświadomienie dzieciom konieczności jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pasami
- uczulenie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w stosunku do osoby obcej dorosłej
- wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta

Jestem widoczny -  jestem bezpieczny – akcja wręczania elementów odblaskowych klas 0 - III

 

Okres jesienno - zimowy jest czasem, w którym dzieci uczęszczające do szkoły stanowią grupę narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Zagrożenia te dotyczą w sposób szczególny uczestnictwa najmłodszych w ruchu drogowym. Nasza szkoła chce otoczyć szczególną opieką najmłodszych uczestników ruchu drogowego aby nie stali się przyczyną ani ofiarą zdarzeń drogowych.

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 0  -III

Jestem bezpiecznym pieszym

Promowanie bezpiecznych zachowań dzieci, poprzez wyrabianie przyzwyczajeń dotyczących bezpieczeństwa w ruchu pieszym / rowerzystów. Utrwalenie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji.

Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV  - VI

Bezpieczny rowerzysta

 

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową i Egzamin na kartę rowerową

grudzień – egzamin praktyczny na Sali gimnastycznej.

Głównym celem jest umożliwienie uczniom zdania egzaminu na kartę rowerową a także przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.

 

Monika Paluszek


ODBLASKOWA DYSKOTEKA


22 listopada w naszej szkole odbyła się zabawa dla klas IV-VI połączona z edukacją o naszym bezpieczeństwie na drodze. Uczniowie wyposażeni w odblaski wirowali na parkiecie. W przyciemnionym świetle taniec z odblaskami dawał niezwykłe efekty i uczniowie naocznie mogli przekonać się na jakiej zasadzie działają elementy odblaskowe. Uczniowie, którzy byli najlepiej widoczni podczas tego wieczoru otrzymali słodkie upominki.

Monika Paluszek

img_20161122_160849img_20161122_161015img_20161122_161028img_20161122_162826img_20161122_162916img_20161122_164440img_20161122_164718


KAMPANIA SPOŁECZNA „JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY”

galeria

22 listopada 2016 r. w naszej szkole odbyła się impreza w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!”, w której udział wzięło 340 uczniów z klas IV-VI. Kampania zorganizowana była przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie. Do kampanii włączyła się również Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

 

Po serdecznym powitaniu p. dyrektor  Agnieszki  Mackiewicz oraz przemówieniach zaproszonych gości początek imprezy stanowiła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy IIe i IIIg oraz wokalistów z kl. IV i VI pod kierunkiem p. Anety Czyż – Roszak, p. Ewy Lipowskiej, p. Kingi Żabik.

 

Po części artystycznej wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki. Co najważniejsze, były to upominki odblaskowe, dzięki  czemu każdy może stać się o wiele bardziej widoczny, a tym samym bezpieczny.

 

W dalszej części imprezy wszyscy uczniowie, podzieleni na grupy wzięli udział w trzech równolegle odbywających się panelach promujących bezpieczeństwo.

 

W sali gimnastycznej czekał specjalny rowerowy tor przeszkód przygotowany przez pracowników  WORD w Warszawie, gdzie każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił, pokonując ułożony tor przeszkód. Podczas zajęć p. Rafał Grodzicki, p. Robert Zawadka oraz p. Mariusz Sztal – egzaminatorzy WORD, przypomnieli wszystkim uczestnikom zasady ruchu drogowego, obowiązkowe wyposażeniu roweru i zwrócili uwagę na konieczność noszenia kasku podczas jazdy rowerem. Ponadto każdy z uczestników mógł skorzystać z symulatora jazdy motorowerem.

 

Strażacy KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim omawiali z uczniami zasady udzielania pierwszej pomocy, wykorzystując do tego fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 

Ostatnim z paneli pogłębiających wiedzę uczniów z zakresu bezpieczeństwa była  prezentacja  filmu profilaktycznego „…tak chcę być bezpieczny” i omówienie zawartych w nim bloków tematycznych (droga, obcy, pies, fajerwerki, narkotyki) przez Policjantów z Komisariatu Policji w Nasielsku. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani prezentowanymi treściami, nie obyło się również bez żywej dyskusji wśród uczniów, opartej na ich doświadczeniach i przeżyciach.

 

Uroczystość zaszczycili goście:

 

Pan Mateusz RokickiPan Jarosław Kłosiński reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Pan  Waldemar Przeździęk Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie,  Pan Mariusz Sztal Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Warszawie, Pan  Rafał Grodzickizastępca Kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Warszawie, Pan Robert Zawadkaekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD w Warszawie, Pani Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, Pan  starszy kapitan Mariusz WyszyńskiZastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Pan  Michał KlimczewskiPan  Robert Jędras ratownicy medyczni z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Pani sierżant Sylwia Ochmańska koordynator do spraw profilaktyki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Pan Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska, Pani Katarzyna Świderska Zastępca Burmistrza Nasielska, Pani Hanna Pietrzak dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku, Pan komisarzRadosław Miłoszewski Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku, Pan sierżant sztabowego Radosław Wasilewski asystent zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku, Pan młodszy aspirant Michał Glinka z Komisariatu Policji w Nasielsku, Pani Izabela Mazińskaprzewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

 

Takie akcje są bardzo dzieciom potrzebne. Nauka przez zabawę to doskonały pomysł na wpojenie najmłodszym podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się na drodze.

 

 

Żywimy wielką nadzieję, że nasi uczniowie dzięki takim spotkaniom, będą świadomi jak ważne jest ich zaangażowanie w dbałość o własne bezpieczeństwo oraz zrobią właściwy użytek z otrzymanych podarunków.

 

Monika Paluszek


BEZPIECZNY UCZEŃ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

galeria

 

dscn09621W okresie jesienno- zimowym, kiedy dni są krótsze i szybciej zapada zmrok, a widoczność na drodze ograniczają opady deszczu i śniegu, piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. To dobra okazja do przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, którzy każdego dnia samodzielnie chodzą po drogach, idąc do szkoły, bądź wracając do domu.

 

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci. W ramach edukacji w tym kierunku podczas dwóch dni 14 i 21 listopada odbyły się spotkania klas 0 – VI z Policjantami Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, którzy prowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „Bezpieczny Uczeń”. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci, omówili sposoby ich unikania. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność używania elementów odblaskowych, które mogą doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

 

 

Zajęcia przeprowadzone przez specjalistów przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach.

Monika Paluszek


SZKOLNA TABLICA BRD

Na dolnym korytarzu znajduje się szkolna tablica BRD, na której prezentowane są treści dotyczące bezpieczeństwa oraz promocja programu B&N.

18111321_924049577738215_1416740579_o

20170314_141424

20170207_144309

20170113_133652

20161207_1416031

20161003_1228431

Monika Paluszek


SPOTKANIE Z POLICJANTEM


28 września oddziały przedszkolne odwiedzili niezwykli  goście.  Przedszkolaki spotkały się z mł. asp. Michałem Glinką oraz sierż. sztab. Iwoną Czyż, funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nasielsku. Nasi goście przypomnieli dzieciom poznane zasady bezpiecznego poruszania się po jezdni oraz o konieczności zachowania ostrożności wobec nieznanych osób. To było bardzo sympatyczne i pouczające spotkanie.

bezpieczni_na_drodze4

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 BEZPIECZNI NA DRODZE

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę na pobliskie przejście dla pieszych i skrzyżowanie ulic. Podczas wycieczki przedszkolaki utrwalały w praktyce poznane zasady ruchu drogowego, obserwowały zachowanie się pieszych i pojazdów, nazywały poruszające się po ulicach pojazdy oraz znaki drogowe napotkane po drodze. W trakcie wycieczki przedszkolaki rozmawiały z Panią, która pomaga przechodzić dzieciom przez jezdnię na przejściu dla pieszych znajdującym się przy szkole.

bezpieczni_na_drodzebezpieczni_na_drodze1bezpieczni_na_drodze2bezpieczni_na_drodze3

 

Justyna Margiel, Anna Falkowska

Strony: 1 2 3