DZIAŁANIA NASIELSK W LICZBACH

Podsumowanie projektu matematycznego „Nasielsk w liczbach”16 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia matematycznego „Nasielsk w liczbach”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV, V i VI. Projekt ten został dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach Programu mPotęga. Całość uroczystości przebiegało pod hasłem „Matematyka potęgą”.

 

Podczas apelu  przypomniano najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia oraz omówiono zrealizowane działania. W międzyczasie każdy mógł wrócić pamięcią do przeszłości, ponieważ w tle wyświetlana była prezentacja multimedialna przedstawiająca fotografie z każdego zadania.

 

Organizatorzy projektu przygotowali krótką, humorystyczną część artystyczną, uatrakcyjnioną znanymi melodiami, do których napisano słowa związane z matematyką.

 

W trakcie uroczystości zorganizowano także konkurs dla publiczności. Przedstawiciele każdej z klas losowali matematyczną zagadkę, którą przygotowali organizatorzy projektu.

 

Na koniec podsumowano konkursy oraz wręczono nagrody i upominki dla wszystkich uczestników projektu.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu „Nasielsk w liczbach”. Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy pomogli nam w zorganizowaniu gry miejskiej.

 

Izabela Załoga

 

 


W CENTRUM PIENIĄDZA W WARSZAWIE

 

W dniach 6-7 grudnia 2016r. uczestnicy projektu “Nasielsk w liczbach”( uczniowie klas IV-VI, wraz z opiekunami), realizowanego w ramach programu mPOTĘGA, zwiedzili Centrum Pieniądza w Warszawie, biorąc udział w ścieżce edukacyjnej Był sobie pieniądz. Obrazującej poszczególne etapy rozwoju pieniądza, od pojawienia się pierwszych płacideł, poprzez wynalezienie monet, powstanie pierwszych banknotów aż do elektronicznych form zapisu pieniądza. Poznaliśmy też tajniki produkcji pieniądza, sposoby ich zabezpieczania przed fałszerstwem oraz historię i zasady działania banków. Dużo pozytywnych emocji wzbudziła wśród uczniów sztabka ze złota ważąca 12,5 kg, o wartości około 2 mln zł, a szczególnie to że mogli ją dotknąć, a nawet podjąć próbę uniesienia jej do góry.

Justyna Puta

 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM


24 listopada 2016 r. Urząd Miejski w Nasielsku odwiedzili wraz z nauczycielką matematyki – Panią Ewą Rudzińską uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Realizując projekt pod patronatem mBanku pt. „Nasielsk w liczbach”, uczniowie zbierali informacje na temat danych statystycznych dotyczących naszej Gminy. Grupę przywitał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski. Opowiedział o budżecie naszej Gminy, najważniejszych przedsięwzięciach, podatkach oraz sprawowaniu funkcji Burmistrza. Dzieci otrzymały informatory z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszego miasta. Następnie udaliśmy się się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie Pani Kierownik – Ewa Mikulska przybliżyła nam sprawy obywatelskie oraz podała uczniom potrzebne dane, m.in. liczbę narodzin i zgonów, ogólną liczbę mieszkańców, liczbę zawieranych związków małżeńskich, liczbę grup wiekowych naszej Gminy. Na koniec dzieci odwiedziły Filię Starostwa, gdzie Pani Kierownik – Barbara Michalczuk pozwoliła im obejrzeć komputerowe mapy naszej gminy. Dzieci zadawały pytania dotyczące powierzchni działek i całej gminy.


Zebrane informacje posłużą uczniom do wykonania mini informatorów o naszym mieście i gminie.


Ewa Rudzińska


UCZNIOWIE KLAS SZÓSTYCH Z WIZYTĄ W NASIELSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM


17 listopada uczniowie klas szóstych w ramach projektu „ Nasielsk w liczbach” odwiedzili Bank Spółdzielczy w Nasielsku. Prezes banku, pan Ireneusz Górecki przyjął dzieci bardzo serdecznie i przy pomocy prezentacji przedstawił historię banku, jego produkty, a także zwrócił uwagę (na podstawie komiksu) jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych usług bankowych. Na koniec dzieci mogły zobaczyć jak wygląda praca bankowców na co dzień, a nawet posiedzieć w fotelu prezesa.

Zdobyte przez dzieci informacje będą wykorzystane do opracowania matematycznego zbioru zadań.

 

Justyna Puta

 


GRA MIEJSKA

 

20 października 2016 roku uczniowie klas IV – VI biorący udział projekcie matematycznym „Nasielsk w liczbach” wzięli udział w grze miejskiej. Zabawa ta miała na celu rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie, zdrowej rywalizacji i współodpowiedzialności za efekt wykonywanego zadania. W przedsięwzięciu tym wzięli udział uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele.

 

Na terenie Nasielska wybrano siedem punktów:

 

  • parking przy Parafii Świętego Wojciecha,
  • pomnik Świętego Floriana przy Straży Pożarnej,
  • park przy ulicy Tadeusza Kościuszki,
  • park im. Jana Pawła II,
  • Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna,
  • Baszta,
  • plac przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja,

z których przygotowano 4 trasy.

 

Uczniowie po wcześniejszym losowaniu zostali podzieleni na grupy (każda drużyna reprezentowała inną figurę geometryczną). Zespoły pod opieką nauczyciela miały za zadanie rozszyfrować przydzieloną trasę, dotrzeć do odpowiedniego punktu oraz rozwiązać otrzymane zadania. To było gwarancją ukończenia zabawy.

 

Po powrocie do szkoły grupy zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie czekały na nie kolejne zadania matematyczne. Uczniowie pracowali w skupieniu oraz z ogromnym zaangażowaniem. Za każdy etap zabawy drużyny otrzymywały określoną liczbę punktów. Zdobycie największej ilości punktów gwarantowało drużynie zwycięstwo.

 

Zadania były konstruowane w oparciu o szyfry, rebusy, krzyżówki, rymowanki, zadania logiczne, a także dotyczyły informacji związanych z danym miejscem na trasie. Sprawdzały one wiadomości z zakresu matematyki oraz wiedzy na temat naszego miasta.

 

Na zakończenie gry wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na konsumpcję gorących kiełbasek. Artykuły spożywcze zakupiono dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Fundacji mBanku. Całe przedsięwzięcie, łącznie z opracowaniem zadań, przygotowały: p. Ewa Grenadier, p. Justyna Puta i p. Ewa Rudzińska.

 

Izabela Załoga

 

 


OŚ CZASU DLA MIASTA NASIELSK


19.09.2016 roku uczniowie klas IV wzięli udział w wycieczce do Muzeum Ziemi Nasielskiej, po której organizatorzy projektu „Nasielsk w liczbach” ogłosili konkurs na najlepszą oś czasu dla miasta Nasielsk.

Izabela Załoga


GRY EDUKACYJNE - SPOTKANIA


Od 12 września 2016 roku, czyli od początku realizacji projektu pt. „Nasielsk w liczbach”, zainteresowani uczniowie klas IV – VI uczestniczą raz w tygodniu w kole gier matematyczno – logicznych. Spotkania odbywają się w trzech grupach, a opiekę nad każdą z nich sprawują: p. Ewa Grenadier, p. Justyna Puta oraz p. Ewa Rudzińska. Wówczas dzieci poznają zasady gier planszowych, tj. „Bingo matematyczne”, „Super matematyk”, „Super farmer”, „Remik de lux”.

Dzięki tym spotkaniom uczniowie rozwijają swoje zainteresowania oraz uzdolnienia matematyczne.

 

Powyższe gry matematyczne zakupiono dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Fundacji mBanku.

Izabela Załoga

20161013_13505720161013_13511820161013_13530020161013_13532920161013_13534320161013_135605

dscn1039dscn1041dscn1042dscn1044dscn1045dscn1046dscn1048dscn1050


 

 

 

 

 


dscf3738

UCZNIOWIE KLAS IV NA WYCIECZCE W MUZEUM ZIEMI NASIELSKIEJ


19 września uczniowie klas czwartych w ramach projektu matematycznego “Nasielsk w liczbach”  brali udział w wycieczce do Muzeum Ziemi Nasielskiej. Dzieci obejrzały wystawę „Nasielsk w średniowieczu” i wysłuchały prelekcji pana Stanisława Tyca na temat dziejów naszego miasta. Zdobyte informacje zostaną poddane matematycznemu opracowaniu. Uczniowie wykonają oś czasu prezentującą chronologię wydarzeń związanych z gminą Nasielsk oraz wykres ukazujący zmiany demograficzne na przestrzeni czasu.Ewa Grenadier

 

 

dscf3732dscf3735dscf3736dscf3737

mfundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_jpg1


Projekt dofinansowała Fundacja mBanku