STAWIAM NA BEZPIECZEŃSTWO

KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA

spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

 

W naszej szkole dzieci na lekcjach techniki  w klasie czwartej oraz innowacji pedagogicznej ,,Odpowiedzialny rowerzysta”, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową, poznają przepisy i zasady ruchu drogowego. W maju odbędzie się egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej (20.05)  i praktycznej (27.05).

 

Bardzo ważną rolę w przygotowanie dzieci do tego egzaminu pełnią rodzice, którzy są pierwszymi nauczycielami i wzorami dla swoich dzieci. Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, musimy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne polega nie tylko na „wykuciu” przepisów, ale też na rozumieniu sensu nakazów i zakazów, które one zawierają. Rodzice poprzez dawanie dobrego przykładu  pobudzają motywację do stosowania nabytej w szkole wiedzy. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji.

 

Pragnąc podkreślić znaczenie tematyki wychowania komunikacyjnego oraz egzaminu na kartę rowerową, 13 lutego w naszej szkole odbyło spotkanie rodziców uczniów klas czwartych z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Emilią Liberacką, pt. „Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”.

 

Prowadząca podkreślała, jak ważne jest rzetelne przygotowanie dzieci do uzyskania tego dokumentu. Zwróciła uwagę zebranych na niebezpieczne  zdarzenia drogowe z udziałem dzieci  i sytuacje, kiedy nasi podopieczni  nie posiadają uprawnień do poruszania się po drogach. Podkreśliła, że to rodzice, prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną oraz moralną za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 

Prowadząca odwołała się do aktów prawnych, które regulują uzyskanie karty rowerowej oraz omówiła procedurę uzyskania pierwszego prawa jazdy dziecka.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych (zdała egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny).

 


Mamy nadzieję, że nasze działania skierowane zarówno do dzieci, jak i rodziców,  przyniosą  efekty i nasi uczniowie będą odpowiedzialnymi  i ostrożnymi  uczestnikami ruchu drogowego.

 

Monika Paluszek

Informacje wprowadził Damian Szpak


Promujemy bezpieczne zachowanie na drodze

 

galeria

14 grudnia uczniowie naszej szkoły, należący do “Aktywu bibliotecznego” w składzie: Samanta Jankowska, Tatiana Hermanowska, Wiktoria Zalewska, Wiktoria Dzierzbińska, Aleksandra Suska i Bartosz Olszewski przeszli ulicami Nasielska. Akcja została przeprowadzona w ramach realizowanego w szkole programu “Stawiamy na Bezpieczeństwo” i miała na celu propagowania bezpieczeństwa młodszych i starszych mieszkańców naszego miasta. Przechodnie otrzymywali konkursową ulotkę wykonaną przez ucznia naszej szkoły oraz elementy odblaskowe. Mamy nadzieję, że skutecznie zachęciliśmy Nasielszczan do bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w ruchu drogowym.

Joanna Czyż
Aneta Czyż -RoszakSZKOLNA TABLICA BRD

48238101_273061453560539_4012108111459385344_n

48230414_698230637258733_1258693625550733312_n


WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zabłyśnij na drodze”


KATEGORIA KLAS 0 - III

I miejsce Marcel Saliszewski kl. 3b
II miejsce Filip Kozarzewski kl. 2d
III miejsce Oliwier Wiktorowicz kl. 1b
wyróżnienie Mieszko Roszak 0a


KATEGORIA KLAS IV - VIII

I miejsce Milena Miodowska kl. 6d
II miejsce Miłosz Roszak kl. 4c
III miejsce Bartosz Sekutowicz kl. 5d
wyróżnienie Jakub Nagel kl. 5cW konkursie wyróżnione zostały dwie klasy 0a i 5d za największa liczbę wykonanych prac.

Nagrody zostaną wręczone 20 grudnia podczas szkolnych Jasełek.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych.


Aneta Czyż - Roszak


Ogłoszenie wyników konkursu ulotkę/broszurę

promującą noszenie elementów odblaskowych


W szkolnym konkursie na ulotkę/broszurę promującą noszenie elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu, poza terenem zabudowanym jury w składzie nauczycieli informatyki oraz nauczyciela języka polskiego postanowiło wyróżnić 7 prac.


Wśród nagrodzonych uczniów z naszej szkoły znaleźli się:


I miejsce

Franciszek Żabik – klasa Vd


II miejsce

Michał Obojski – klasa VIc

Julia Zadrożna – klasa VI d


III miejsce

Zuzanna Obojska – klasa VI c

Kacper Dominkiewicz – klasa VI d


Wyróżnienienie

Jakub Nagel – klasa V c

Karol Nagel – klasa VI c

 

 

Nagrody zostaną wręczone w grudniu podczas szkolnych  Jasełek.

 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Monika Paluszek


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Galeria:

Dzień 1 - klasy 21, 2b, 2c

Dzień 2 - klasy 0a, 0b, 3a

Dzień 3 - klasy 3b, 2d, 0c

Dzień 4 - klasy czwarte

Dzień 5 - klasy pierwsze
W naszej szkole kwestie bezpieczeństwa są zawsze niezwykle ważne. Dlatego też zwyczajem stały się spotkania z policjantem. W środę, 31 października rozpoczął się cykl spotkań dla najmłodszych – dzieci z klas 0-IV – z policjantem.

Podczas cyklu spotkań naszą szkołę odwiedzili: st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierż. szt. Radosław Wasilewski - asystent zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - podkomisarz Szymon Koźniewski, asp. Katarzyna Rokicka - policjantka z nasielskiego komisariatu.


W ramach przeprowadzonych pogadanek połączonych z zabawą, policjanci omówili tematykę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przypomnieli dzieciom, jak bezpieczne przechodzić przez jednię, na przejściach dla pieszych z sygnalizację świetlną i bez niej. Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśnili, na czym polega zawód policjanta oraz opowiedzieli o codziennej służbie.


Dzieci wykazały się dużą wiedzą, co ucieszyło naszych gości i  nauczycieli.


Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że zdobytą wiedzę nasi uczniowie będą stosować w praktyce.


Monika PaluszekMŁODY DIAGNOSTA

galeria

 

17 października w naszej szkole po raz kolejny odbyła się akcja „Młody diagnosta”. Uczniowie klas V- VIII mieli możliwość sprawdzenia stanu technicznego swoich jednośladów. Pomagali im w tym funkcjonariusze nasielskiego komisariatu - sierż. szt. Radosława Wasilewski oraz asp. Michał Glinka.


Po przypomnieniu przez naszych gości treści związanych z bezpieczeństwem rowerzysty na drodze oraz obowiązkowym wyposażeniem roweru, uczniowie przygotowali do przeglądu swoje jednoślady i poddali je kontroli.


Uczniowie, których rowery posiadały pełne obowiązkowe wyposażenie, otrzymali od prowadzącego pamiątkowe dyplomy “Młody Diagnosta” oraz drobne upominki.Magda Mackiewicz
Monika Paluszek
Małgorzata Sitek

 

 STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO

galeria


Przez cały ubiegły tydzień oddziały przedszkolne realizowały tematykę związaną z bezpieczeństwem na drodze. Poznawaliśmy zasady ruchu drogowego, rozmawialiśmy o sygnalizatorach świetlnych i znakach drogowych. Dowiedzieliśmy się, jakie wybrać numery, aby wezwać właściwą pomoc. Odbyło się również spotkanie z policjantem, który opowiedział nam jak zachowywać się w drodze do i ze szkoły. Aby przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce, wybraliśmy się na pobliskie skrzyżowanie. A dziś sprawdziliśmy, czy wszyscy potrafimy właściwie przechodzić przez ulicę. Obyło się bez mandatów…

Aneta Czyż - Roszak