STAWIAM NA BEZPIECZEŃSTWO


ELIMINACJE POWIATOWE XLII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

galeria

 

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym łączy naukę z zabawą i elementami rywalizacji. Jego celem jest m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa na drodze, upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz promowanie roweru jako środka transportu. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.  Turniej przeprowadzany jest w dwóch grupach: pierwszą są uczniowie klas V i VI, drugą – uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum. Uczestnicy turnieju, aby zakwalifikować się do finału, muszą przejść kilka etapów: eliminacje klasowe, szkolne, powiatowe, rejonowe, wojewódzkie.

 

2 kwietnia 2019 r. nasza szkoła była gospodarzem eliminacji powiatowych XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Eliminacje powiatowe zostały objęte patronatem Starosty Nowodworskiego.


Od godziny 10.00 w zmaganiach rywalizowało 5 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu nowodworskiego. Drużyny grupy I składały się z czterech osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), natomiast drużyny grupy II były reprezentowane przez drużyny trzyosobowe.


GRUPA I

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach - drużyna w składzie: Natalia Wiśniewska, Lidia Myszkowska, Jakub Karol Kobuszewski, Dominik Suski, pod opieką p. Małgorzaty Łuczyńskiej.


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Patrycja Czyż, Agata Waleśkiewicz, Szymon Chmurski, Jakub Nagel rez. Alicja Kosela, pod opieką p . Moniki Paluszek.

 

GRUPA II


Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – drużyna w składzie: Jagoda Jandy, Agata Malinowska, Dominika Pręgowska, pod opieką p. Anny Dąbrowieckiej.


Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach i drużyna w składzie: Julia Pawlak, Jakub Markowicz, Krystian Piecychna, pod opieka p. Małgorzaty Łuczyńskiej.


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Maria Zawadzka, Jan Biernacki, Maks Obidziński, pod opieką p . Moniki Paluszek.


Turniej został przeprowadzony przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: podkom. Katarzynę Mac – sędzia główny, sierż. Małgorzatę Staniszewską, mł. asp. Radosława Wasilewskiego z nasielskiego komisariatu oraz strażaków – ratowników z OSP w Nasielsku: p. Przemysława Malinowskiego i p. Marka Rzeczkowskiego.


 

Z ramienia szkoły za organizacje turnieju odpowiedzialne były Panie: Monika Paluszek, Magda Mackiewicz, Ewa Lipowska i Małgorzata Sitek.


Swoją obecnością podczas Turnieju zaszczycili nas: p. Hanna Pietrzak – Dyrektor Usług Wspólnych w Nasielsku oraz sekretarz Nasielska p. Marek Maluchnik.


Wszyscy uczestnicy turnieju rywalizowali w czterech konkurencjach: test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, test dotyczący skrzyżowań, jazda po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.


Test wiedzy składał się z 25 pytań, obejmował zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Test skrzyżowania zawierał 10 pytań, polegał na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji. Nad całością czuwała podkom. Katarzyna Mac.


Kolejna konkurencja polegała na udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników z OSP w Nasielsku.

 


Ostatnim elementem turnieju był tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej, którzy też czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte w rywalizacji rowery były własnością organizatora.

 


Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:


Grupa I


I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach.


Grupa II


I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.


Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej to: Patrycja Czyż i Jan Biernacki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.


Drużyny oraz najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Nowodworskiego oraz Burmistrza Nasielska.


W kolejnym etapie, który odbędzie się 7 maja w Warszawie, nasz powiat reprezentować będą drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką p. Moniki Paluszek i p. Magdy Mackiewicz.


Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek

 

 

NOCNY TURNIEJ BRD

galeria


29 marca w odbył się w naszej szkole Nocny Turniej BRD, nad którym objął patronat Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Było to najważniejsze wydarzenie zaplanowane w tym roku w szkolnym w programie „Stawiam na bezpieczeństwo”.


O godz. 19.00 pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz przywitała wszystkich gości, nauczycieli oraz uczestników zmagań. Z ciepłymi słowami do zebranych zwrócił się p. Rafał Grodzicki - Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Warszawie. Głos zabrała też p. Hanna Pietrzak – Dyrektor Usług Wspólnych w Nasielsku.


W imieniu społeczności szkolnej uczennica klasy VIc Natalia Księżyk podziękowała przedstawicielomWORD-u, policji, ratownictwa medycznego oraz władz miasta za pomoc i zaangażowanie w realizację wielu działaniach promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, które realizowane są w naszej szkole od wielu lat.

Za wsparcie, na które zawsze możemy liczyć, nasi goście udekorowani zostali przez uczniów medalami „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku”.


W tym roku rywalizowało miedzy sobą 15 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych - kat. kl. IV – V oraz kat. kl. VI - VIII. Każdą klasę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Głównym sędzią turnieju była p. podkom. Katarzyna Mac z Komendy Stołecznej Policji.


Przed uczestnikami było sześć konkurencji: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pokój zagadek, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.


Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali najpierw test teoretyczny składający się z 25 pytań, które dotyczyły zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, manewrów, skrzyżowań. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz nauczyciele.


Kolejna konkurencja wymagała od zawodników wykazania się umiejętnościami udzielania pomocy przedmedycznej. Każdy z członków drużyny wykonywał zadania praktyczne. Polegały one na sprawdzeniu stanu poszkodowanego, wezwaniu pomocy, wykonaniu RKO oraz ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratownika medycznego p. Robertę Cieślę przy współpracy nauczycieli.


Wiele emocji dostarczyło pokonanie przez każdy zespół zwinnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Konkurencję przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.


Uczestnicy doskonale bawili się również podczas gry terenowej, którą przeprowadzono na boisku szkolnym. Drużyny, wyposażone w latarki, wyruszyły razem z opiekunami na nocne poszukiwanie punktów kontrolnych, które były oznaczone elementami odblaskowymi. Po odnalezieniu wylosowanego punktu, każda drużyna rozwiązywała przygotowane dla niej zadania.


W sali gimnastycznej uczniowie sprawdzali swoje umiejętności na rowerowym torze przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej oraz nauczyciele, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zadania.


Nową konkurencją wprowadzoną w tym roku była wizyta w pokoju zagadek. Każda drużyna miała do wykonania pięć zadań. W przypadku pomyłki podczas wykonywania polecenia, było ono przerwane, a kapitan drużyny losował osobę, która opuszczała pokój. Pozostali członkowie drużyny kontynuowali zmagania.


Przez cały czas trwania turnieju pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz oraz wicedyrektorzy: pani Bożena Kozłowska i pan Mariusz Kraszewski zagrzewali zawodników do walki i mocno za wszystkich trzymali kciuki.

 

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:

 

W klasyfikacji klas VI – V

I miejsce - klasa IV c

II miejsce – Klasa V b

III miejsce – klasa V c

 


W klasyfikacji klas VI – VIII

I miejsce - klasa VI b

II miejsce – Klasa VII a

III miejsce – klasa VI d

 


Najlepszymi uczestnikami Turnieju okazali się:

Karolina Stachowicz – kl. IV b w kategorii klas IV – V

Jakub Domała - kl. VIc w kategorii klas VI – VIII

 

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Cenne nagrody dla wszystkich uczestników oraz medale ufundował dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Dariusz Marek Szczygielski oraz Rada Rodziców Szkoły. Finansowo wsparł nas również sklep „Guliwer”.


Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafałowi Grodzickiemu, p. Robertowi Zawadce; policjantom z Komendy Stołecznej Policji: p. podkom. Katarzynie Mac, p. sierż szt. Konradowi Nurzyńskiemu; policjantom z Komisariatu Policji w Nasielsku: p. mł. asp. Radosławowi Wasilewskiemu, p. asp. Katarzynie Rokickiej, p. asp. Michałowi Glince oraz ratownikowi medycznemu z Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - p. Robertowi Cieśla, za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.


Nocny Turniej BRD nie odbyłby się bez wielkiego zaangażowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły: p. Małgorzaty Sitek, p. Ewy Lipowskiej, p. Anety Czyż – Roszak, p. Magdy Mackiewicz, p. Joanny Czyż, p. Anny Koryckiej, p. Kingi Żabik, p. Katarzyny Milewskiej, p. Renaty Wróblewskiej, p. Agnieszki Sztabnik, p. Ewy Grenadier, p. Ewy Boczkowskiej, p. Justyny Puty, p. Ewy Rudzińskiej, p. Justyny Margiel, p. Beaty Korytkowskiej, p. Aleksandry Maciątek, p. Pauliny Mosakowskiej, p. Moniki Kozarzewskiej oraz p. Krzysztofa Margiela.

Byli oni odpowiedzialni za przygotowanie, przeprowadzenie konkurencji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zadań.

 

Po zakończeniu wszystkich konkurencji uczestnicy udali się na stołówkę na kolację, którą przygotowały p. Katarzyna Skabek, p. Mariola Dzierżanowska, p. Krystyna Chruścińska i p. Iwona Pasztak.


Po zakończonym Turnieju chętni uczestnicy mieli możliwość nocowania w szkole. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Ilona Pietrzak, p. Beata Janiszek, p. Anna Falkowska, p. Krzysztof Macias, p. Tomasz Czajkowski oraz p. Krzysztof Margiel.


Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu Nocnego Turnieju BRD. Jesteśmy dumni, że mamy wokół przyjaciół, na których możemy liczyć.

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek

 


KARTA ROWEROWA - PIERWSZE PRAWO JAZDY MOJEGO DZIECKA

spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do „egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej).

 

W naszej szkole dzieci na lekcjach techniki  w klasie czwartej oraz innowacji pedagogicznej ,,Odpowiedzialny rowerzysta”, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową, poznają przepisy i zasady ruchu drogowego. W maju odbędzie się egzamin składający się z dwóch części: teoretycznej (20.05)  i praktycznej (27.05).

 

Bardzo ważną rolę w przygotowanie dzieci do tego egzaminu pełnią rodzice, którzy są pierwszymi nauczycielami i wzorami dla swoich dzieci. Przygotowując dzieci do uzyskania karty rowerowej, musimy pamiętać, że wychowanie komunikacyjne polega nie tylko na „wykuciu” przepisów, ale też na rozumieniu sensu nakazów i zakazów, które one zawierają. Rodzice poprzez dawanie dobrego przykładu  pobudzają motywację do stosowania nabytej w szkole wiedzy. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji.

 

Pragnąc podkreślić znaczenie tematyki wychowania komunikacyjnego oraz egzaminu na kartę rowerową, 13 lutego w naszej szkole odbyło spotkanie rodziców uczniów klas czwartych z przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Emilią Liberacką, pt. „Karta rowerowa – pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”.

 

Prowadząca podkreślała, jak ważne jest rzetelne przygotowanie dzieci do uzyskania tego dokumentu. Zwróciła uwagę zebranych na niebezpieczne  zdarzenia drogowe z udziałem dzieci  i sytuacje, kiedy nasi podopieczni  nie posiadają uprawnień do poruszania się po drogach. Podkreśliła, że to rodzice, prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną oraz moralną za bezpieczeństwo swoich dzieci.

 

Prowadząca odwołała się do aktów prawnych, które regulują uzyskanie karty rowerowej oraz omówiła procedurę uzyskania pierwszego prawa jazdy dziecka.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych (zdała egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny).

 


Mamy nadzieję, że nasze działania skierowane zarówno do dzieci, jak i rodziców,  przyniosą  efekty i nasi uczniowie będą odpowiedzialnymi  i ostrożnymi  uczestnikami ruchu drogowego.

 

Monika Paluszek

Informacje wprowadził Damian Szpak

 


KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE


Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.


Nasi uczniowie systematycznie utrwalają sobie przepisy ruchu drogowego. W grudniu odbyły się w naszej szkole dodatkowe zajęcia z wychowania komunikacyjnego dla uczniów klas V - VIII, którzy nie posiadają jeszcze karty rowerowej. Podczas spotkania uczniowie mogli  utrwalić sobie przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

Przed świętami odbył się również egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Wszyscy, którzy uzyskali pozytywny wynik, w styczniu przystąpili do sprawdzianu praktycznego – rowerowego toru przeszkód.

 

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i wkrótce otrzymają swoje pierwsze „prawa jazdy”.

 

Monika PaluszekPromujemy bezpieczne zachowanie na drodze

 

galeria

14 grudnia uczniowie naszej szkoły, należący do “Aktywu bibliotecznego” w składzie: Samanta Jankowska, Tatiana Hermanowska, Wiktoria Zalewska, Wiktoria Dzierzbińska, Aleksandra Suska i Bartosz Olszewski przeszli ulicami Nasielska. Akcja została przeprowadzona w ramach realizowanego w szkole programu “Stawiamy na Bezpieczeństwo” i miała na celu propagowania bezpieczeństwa młodszych i starszych mieszkańców naszego miasta. Przechodnie otrzymywali konkursową ulotkę wykonaną przez ucznia naszej szkoły oraz elementy odblaskowe. Mamy nadzieję, że skutecznie zachęciliśmy Nasielszczan do bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w ruchu drogowym.

Joanna Czyż
Aneta Czyż -RoszakSZKOLNA TABLICA BRD

48238101_273061453560539_4012108111459385344_n

48230414_698230637258733_1258693625550733312_n


WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zabłyśnij na drodze”


KATEGORIA KLAS 0 - III

I miejsce Marcel Saliszewski kl. 3b
II miejsce Filip Kozarzewski kl. 2d
III miejsce Oliwier Wiktorowicz kl. 1b
wyróżnienie Mieszko Roszak 0a


KATEGORIA KLAS IV - VIII

I miejsce Milena Miodowska kl. 6d
II miejsce Miłosz Roszak kl. 4c
III miejsce Bartosz Sekutowicz kl. 5d
wyróżnienie Jakub Nagel kl. 5cW konkursie wyróżnione zostały dwie klasy 0a i 5d za największa liczbę wykonanych prac.

Nagrody zostaną wręczone 20 grudnia podczas szkolnych Jasełek.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych.


Aneta Czyż - Roszak


Ogłoszenie wyników konkursu ulotkę/broszurę

promującą noszenie elementów odblaskowych


W szkolnym konkursie na ulotkę/broszurę promującą noszenie elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu, poza terenem zabudowanym jury w składzie nauczycieli informatyki oraz nauczyciela języka polskiego postanowiło wyróżnić 7 prac.


Wśród nagrodzonych uczniów z naszej szkoły znaleźli się:


I miejsce

Franciszek Żabik – klasa Vd


II miejsce

Michał Obojski – klasa VIc

Julia Zadrożna – klasa VI d


III miejsce

Zuzanna Obojska – klasa VI c

Kacper Dominkiewicz – klasa VI d


Wyróżnienienie

Jakub Nagel – klasa V c

Karol Nagel – klasa VI c

 

 

Nagrody zostaną wręczone w grudniu podczas szkolnych  Jasełek.

 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Monika Paluszek


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Galeria:

Dzień 1 - klasy 21, 2b, 2c

Dzień 2 - klasy 0a, 0b, 3a

Dzień 3 - klasy 3b, 2d, 0c

Dzień 4 - klasy czwarte

Dzień 5 - klasy pierwsze


 

W naszej szkole kwestie bezpieczeństwa są zawsze niezwykle ważne. Dlatego też zwyczajem stały się spotkania z policjantem. W środę, 31 października rozpoczął się cykl spotkań dla najmłodszych – dzieci z klas 0-IV – z policjantem.

Podczas cyklu spotkań naszą szkołę odwiedzili: st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierż. szt. Radosław Wasilewski - asystent zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - podkomisarz Szymon Koźniewski, asp. Katarzyna Rokicka - policjantka z nasielskiego komisariatu.


W ramach przeprowadzonych pogadanek połączonych z zabawą, policjanci omówili tematykę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przypomnieli dzieciom, jak bezpieczne przechodzić przez jednię, na przejściach dla pieszych z sygnalizację świetlną i bez niej. Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśnili, na czym polega zawód policjanta oraz opowiedzieli o codziennej służbie.


Dzieci wykazały się dużą wiedzą, co ucieszyło naszych gości i  nauczycieli.


Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że zdobytą wiedzę nasi uczniowie będą stosować w praktyce.


Monika PaluszekMŁODY DIAGNOSTA

galeria

 

17 października w naszej szkole po raz kolejny odbyła się akcja „Młody diagnosta”. Uczniowie klas V- VIII mieli możliwość sprawdzenia stanu technicznego swoich jednośladów. Pomagali im w tym funkcjonariusze nasielskiego komisariatu - sierż. szt. Radosława Wasilewski oraz asp. Michał Glinka.


Po przypomnieniu przez naszych gości treści związanych z bezpieczeństwem rowerzysty na drodze oraz obowiązkowym wyposażeniem roweru, uczniowie przygotowali do przeglądu swoje jednoślady i poddali je kontroli.


Uczniowie, których rowery posiadały pełne obowiązkowe wyposażenie, otrzymali od prowadzącego pamiątkowe dyplomy “Młody Diagnosta” oraz drobne upominki.Magda Mackiewicz
Monika Paluszek
Małgorzata Sitek

 

 STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO

galeria


Przez cały ubiegły tydzień oddziały przedszkolne realizowały tematykę związaną z bezpieczeństwem na drodze. Poznawaliśmy zasady ruchu drogowego, rozmawialiśmy o sygnalizatorach świetlnych i znakach drogowych. Dowiedzieliśmy się, jakie wybrać numery, aby wezwać właściwą pomoc. Odbyło się również spotkanie z policjantem, który opowiedział nam jak zachowywać się w drodze do i ze szkoły. Aby przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce, wybraliśmy się na pobliskie skrzyżowanie. A dziś sprawdziliśmy, czy wszyscy potrafimy właściwie przechodzić przez ulicę. Obyło się bez mandatów…

Aneta Czyż - Roszak