Projekty

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole realizowane są projekty:

 
JESTEM KULTURALNY I JEST MI Z TYM DOBRZE


NASZE DZIAŁANIA„Jeśli kultury nie ma w sercach ludzi,

to nigdzie indziej nie ma jej na pewno.”

George Duhamel

 

Projekt „ Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze” jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego nr 2 w Nasielsku. Jego istotą jest promowanie podstawowych zasad i umiejętności kulturalnego zachowania wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy innych osób oraz przybliżenie im zasad savoir-vivre obowiązujących w życiu codziennym. Założeniem projektu jest również wywołanie u uczniów refleksji nad swoim zachowaniem oraz stworzenie okazji do wejrzenia w głąb siebie.

 

 

Cele projektu:


Cele ogólne:

Propagowanie właściwych wzorców zachowań.

Propagowanie kultury języka.

Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.


Cele szczegółowe:


Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.

Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.

Stwarzanie uczniom okazji do udziału w życiu kulturalnym.


Tematy i zadania do realizacji:


 

Działania


 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

1. Lekcje z wychowawcą:

Pogadanka na temat właściwego zachowania.

Wykorzystanie sytuacji z życia codziennego

do scenek z elementami dramy.

 

październik

 

koordynatorzy projektu,

wychowawcy klas

2. Obchody Dnia Życzliwości:

Bajka dla uczniów klas 0 – III

„Królewna Gburka” .

Przedstawienie przygotowane przez nauczycieli z udziałem uczniów.

Weź ze sobą dobre słowo – dla każdego mam coś miłego.

 

 

21 listopada

 

 

koordynatorzy projektu, nauczyciele

3. Dbanie o kulturę słowa:

Redagowanie listów do rówieśników

z innej szkoły.

 

cały rok

 

Aneta Czyż - Roszak

4. Życzliwość i kultura na co dzień, a nie tylko od święta.

Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych

do chorych dzieci.

Wspólne kolędowanie.

 

grudzień

 

wybrane klasy,

koordynatorzy projektu

5. Gazetki tematyczne.

według potrzeb

Aneta Czyż – Roszak,

Justyna Margiel

6. Organizowanie wyjść i wycieczek do centrów kultury.


cały rok

wychowawcy klas

7. Konkursy:

- recytatorski dla oddziałów przedszkolnych-

„Moc magicznych słów”;

- konkurs plastyczny dla klas I – III-

„Wokół nakrytego stołu”;

- informatyczny dla klas IV -

Prezentacja multimedialna –

„Kultura – co to takiego?”;

- krótka forma filmowa dla klas V – VII-

„Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom”.

 

luty

 

wychowawcy klas,

koordynatorzy projektu

8. Strój na każdą okazję.

Pokaz mody

przedstawiający stroje na różne okazje.

 

marzec

 

wychowawcy klas

9. Podsumowanie projektu.

Montaż słowno – muzyczny.

„Mistrz dobrych manier” - test wiedzy na temat właściwego zachowania w różnych sytuacjach.

 

maj

 

koordynatorzy projektu

Koordynatorzy projektu:

Joanna Czyż

Aneta Czyż – Roszak

Anna Falkowska

Justyna Margiel


Paulina MosakowskaStrony: 1 2 3 4 5