Projekty

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole realizowane były projekty:

 

SZKOŁA DLA NIEPODLEGŁEJ

 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

W zeszłym roku szkolnym braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”. Jego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a nasza szkoła za uzyskanie maksymalnej liczby punktów za każde wykonane zadanie otrzymała certyfikat „Szkoły młodych patriotów”.


W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, nasza szkoła w okresie od 17 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. będzie brała udział w kolejnym konkursie pod nazwą „Szkoła dla Niepodległej”. Uczniowie włączając się w realizację konkursowych zadań będą mogli lepiej przygotować się do rocznicowych obchodów, pogłębić swoją wiedzę historyczną i rozwijać postawy patriotyczne.


Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła dla Niepodległej” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.


Regulamin konkursu:


1. Celem konkursu jest wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolność, godności, solidarności oraz kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła.


2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła dla Niepodległej” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 13 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.


Zadania konkursu, które wybraliśmy do realizacji:

  1. Zorganizowanie w szkole obchodów 100 - lecia niepodległości. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” - zorganizowanie w szkole konkursu literackiego lub plastycznego. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. „Rola i znaczenie symboli narodowych, tradycji i dziedzictwa poprzednich pokoleń w życiu młodego człowieka”. Zorganizowanie ogólnoszkolnej/ogólnoklasowej debaty uczniowskiej. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie przedstawienia o tematyce niepodległościowej. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła dla Niepodległej”, który w okresie od 17.09.2018 r. do 17.12.2018 r., przeprowadzi w formule e - learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).


Krzysztof Macias

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7