Projekty

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole realizowane były projekty:

 Szkoła młodych patriotów – VI edycja


1

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w konkursie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.


W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Udział w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła młodych patriotów” to świetna okazja dla szkół do pogłębiania wiedzy historycznej i postaw patriotycznych wśród swoich uczniów, zwłaszcza w świetle zbliżającej się rocznicy.

 

Regulamin konkursu:

 

  1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych  w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
  2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

 

Zadania konkursu, które wybraliśmy do realizacji:


  1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocena  na podstawie sprawozdania, wyników głosowania uczniów, zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”, który w okresie od 30.11.2017 r. do 02.03.2018 r., przeprowadzi w formule e -learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).


Już wkrótce przedstawimy pierwsze wyniki naszych działań.

Krzysztof Macias


JESTEM KULTURALNY I JEST MI Z TYM DOBRZE


NASZE DZIAŁANIA„Jeśli kultury nie ma w sercach ludzi,

to nigdzie indziej nie ma jej na pewno.”

George Duhamel

 

Projekt „ Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze” jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego nr 2 w Nasielsku. Jego istotą jest promowanie podstawowych zasad i umiejętności kulturalnego zachowania wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwienie uczniów na potrzeby i problemy innych osób oraz przybliżenie im zasad savoir-vivre obowiązujących w życiu codziennym. Założeniem projektu jest również wywołanie u uczniów refleksji nad swoim zachowaniem oraz stworzenie okazji do wejrzenia w głąb siebie.

 

 

Cele projektu:


Cele ogólne:

Propagowanie właściwych wzorców zachowań.

Propagowanie kultury języka.

Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów.


Cele szczegółowe:


Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Wdrażanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.

Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.

Stwarzanie uczniom okazji do udziału w życiu kulturalnym.


Tematy i zadania do realizacji:


 

Działania


 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialni

1. Lekcje z wychowawcą:

Pogadanka na temat właściwego zachowania.

Wykorzystanie sytuacji z życia codziennego

do scenek z elementami dramy.

 

październik

 

koordynatorzy projektu,

wychowawcy klas

2. Obchody Dnia Życzliwości:

Bajka dla uczniów klas 0 – III

„Królewna Gburka” .

Przedstawienie przygotowane przez nauczycieli z udziałem uczniów.

Weź ze sobą dobre słowo – dla każdego mam coś miłego.

 

 

21 listopada

 

 

koordynatorzy projektu, nauczyciele

3. Dbanie o kulturę słowa:

Redagowanie listów do rówieśników

z innej szkoły.

 

cały rok

 

Aneta Czyż - Roszak

4. Życzliwość i kultura na co dzień, a nie tylko od święta.

Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych

do chorych dzieci.

Wspólne kolędowanie.

 

grudzień

 

wybrane klasy,

koordynatorzy projektu

5. Gazetki tematyczne.

według potrzeb

Aneta Czyż – Roszak,

Justyna Margiel

6. Organizowanie wyjść i wycieczek do centrów kultury.


cały rok

wychowawcy klas

7. Konkursy:

- recytatorski dla oddziałów przedszkolnych-

„Moc magicznych słów”;

- konkurs plastyczny dla klas I – III-

„Wokół nakrytego stołu”;

- informatyczny dla klas IV -

Prezentacja multimedialna –

„Kultura – co to takiego?”;

- krótka forma filmowa dla klas V – VII-

„Wypowiadamy wojnę wulgaryzmom”.

 

luty

 

wychowawcy klas,

koordynatorzy projektu

8. Strój na każdą okazję.

Pokaz mody

przedstawiający stroje na różne okazje.

 

marzec

 

wychowawcy klas

9. Podsumowanie projektu.

Montaż słowno – muzyczny.

„Mistrz dobrych manier” - test wiedzy na temat właściwego zachowania w różnych sytuacjach.

 

maj

 

koordynatorzy projektu

Koordynatorzy projektu:

Joanna Czyż

Aneta Czyż – Roszak

Anna Falkowska

Justyna Margiel


Paulina MosakowskaStrony: 1 2 3 4 5 6 7