Projekty

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowane były projekty:JESTEM KULTURALNY I JEST MI Z TYM DOBRZE - projekt edukacyjny


galeria

 

dscn0444Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać i się do nich stosować. Dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach życia codziennego, w szkole, w pracy, w kinie, w teatrze i na przyjęciu.

Dlatego też naczelnym celem projektu było zwiększenie świadomości uczniów na temat kultury osobistej, propagowanie i doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, zachęcanie do bycia dobrym i uprzejmym w stosunku do innych ludzi.


W ramach projektu zrealizowane były następujące zadania:


  • przeprowadzenie lekcji wychowawczych o dobrym wychowaniu w klasach 1-6; realizacja scenariusza “Proszę, przepraszam, dziękuję” na godzinach wychowawczych
  • wyeksponowanie w klasach “Kodeksu Kulturalnego Ucznia”
  • przedstawienie słowno - muzyczne “Pan Grzybek i Pani Biedronka” w wykonaniu klasy 0c dla uczniów klas 0 - 3
  • wykonanie i prezentacja gazetki ściennej w holu głównym “Znajdź się wśród życzliwych”
  • konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 “Pomagamy drugiemu człowiekowi”; w konkursie tym :

I miejsce zdobyła Wiktoria Brodzikowska - klasa 3d

II miejsce zdobyła Hanna Szabrańska - klasa 2f

III miejsce zdobyły Urszula Chruścińska - klasa 2e i Aleksandra Smolińska - klasa 2c

Wyróżnienie uzyskała Oliwia Lisicka z klasy 2e.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

- organizowanie wycieczek do teatrów, muzeów, kin, udział w koncertach muzycznych odbywających się w szkole


Anna Falkowska

Aneta Czyż-Roszak


BEZPIECZNY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO!

Czas trwania wrzesień -  grudzień 2016 r.

Cele

- kształtowanie umiejętności wskazywania związków przyczynowo- skutkowych,

- wyrabianie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

- zmiana postaw dzieci w stosunku do zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

- przyczynienie się do zmniejszenia wypadków z udziałem dzieci,

- uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z uczestnictwa ich dzieci w ruchu drogowym

 

Działanie

Uzasadnienie

Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego – ćwiczenia praktyczne

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach,

kształtowanie umiejętności czytania i stosowania w praktyce przepisów ruchu drogowego,

kształtowanie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych,

kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń drogowych.

Zapoznanie z treścią filmu pt. “Bezpieczeństwo dziecka”.

Obejrzenie filmu

Przeprowadzenie dyskusji

Wyciągnięcie właściwych wniosków.

 

Spotkanie uczniów
z przedstawicielami policji – prelekcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
- poznanie symboli kolorów świateł sygnalizatora
- uświadomienie dzieciom konieczności jeżdżenia w fotelikach z zapiętymi pasami
- uczulenie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w stosunku do osoby obcej dorosłej
- wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy policjanta

Jestem widoczny -  jestem bezpieczny – akcja wręczania elementów odblaskowych

Okres jesienno - zimowy jest czasem, w którym dzieci uczęszczające do szkoły stanowią grupę narażoną na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Zagrożenia te dotyczą w sposób szczególny uczestnictwa najmłodszych w ruchu drogowym. Nasza szkoła chce otoczyć szczególną opieką najmłodszych uczestników ruchu drogowego aby nie stali się przyczyną ani ofiarą zdarzeń drogowych.

Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas 0  -III

Jestem bezpiecznym pieszym

Promowanie bezpiecznych zachowań dzieci, poprzez wyrabianie przyzwyczajeń dotyczących bezpieczeństwa w ruchu pieszym / rowerzystów. Utrwalenie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego, wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji.

Szkolny konkurs plastyczny dla klas IV  - VI

Bezpieczny rowerzysta

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową i Egzamin na kartę rowerową

grudzień – egzamin praktyczny na Sali gimnastycznej.

Głównym celem jest umożliwienie uczniom zdania egzaminu na kartę rowerową a także przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.

Monika Paluszek

 


NIEPEŁNOSPRAWNI SA WŚRÓD NAS


NASZE DZIAŁANIA


POKAZ MALOWANIA OBRAZU „USTAMI” PRZEZ AGNIESZKĘ SAPIŃSKĄ


PIKNIK Z KONIEM


PRZEDSTAWIENIE  RAZEM MOŻEMY WIELE


ZAJĘCIA WARSZTATOWO – INTEGRACYJNE W  WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Nauczyciele klas integracyjnych

Strony: 1 2 3 4 5 6 7