Projekty

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowane były projekty:
„Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze”

 

Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte za młodu, pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, w teatrze, w szkole i w pracy, na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać szczególnie w dorosłym rodzinnym i zawodowym życiu.

 

Praca z uczniami pokazała, że młodzież nasza nie zawsze wie jak należy się zachować. Nie wszyscy mieli możliwość nauczyć się tych zasad od rodziców. Nawet gdy znają zasady bon ton, to niestety niechętnie je stosują.

 

Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach. Dzięki zdobytej podczas realizacji projektu wiedzy uczniowie powinni z większym szacunkiem i odpowiedzialnością traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między nimi, a przede wszystkim odnalezienia się wśród dorosłych. Projekt został tak opracowany, by pokazać młodzieży, że człowiekowi kulturalnemu, odpowiedzialnemu jest łatwiej żyć. Chcemy pokazać, że warto być kulturalnym, bo to pomaga i ułatwia życie, łamie niepewność i powoduje, że wiemy jak zachować się zgodnie z przyjętymi normami.

 

Projekt edukacyjny realizujemy w przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w życiu naszej szkoły i podniosą poziom kultury osobistej naszych uczniów, to natomiast pozytywnie wpłynie na zmniejszenie przejawów zachowań agresywnych wśród uczniów w szkole i w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

Pod koniec wszystkich działań dokonamy ewaluacji programu, sprawdzimy, co udało się nam osiągnąć i jakie wyznaczyć cele w programie wychowawczym w kolejnych latach szkolnych.

 

 

Główne cele projektu:


 • Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego zachowania się w życiu codziennym.
 • Podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie konieczności dbania o czystość i poprawność języka.
 • Wdrażanie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę, dają poczucie bezpieczeństwa oraz przyczyniają się do budowania lepszych relacji interpersonalnych.
 • Kształtowanie zmiany postaw i zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania.
 • Zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym poprzez czytanie książek, oglądanie spektakli teatralnych i filmów, odwiedzanie muzeów, udział w koncertach.


Zadania do realizacji

 • Lekcje wychowawcze:

- realizacja scenariusza „ Grzeczność nie jest nauką łatwą, ale w życiu bardzo ważną “

- Przypomnienie i wyeksponowanie w klasach i na korytarzu Kodeksu Kulturalnego Ucznia.

 • Organizowanie wycieczek do teatrów, muzeów, kin, zachęcanie do udziału w koncertach odbywających się w szkole.
 • Konkursy plastyczne:

- dla klas I -III -plakat lub rysunek ilustrujący hasła: „Dobry uczynek dla drugiego człowieka”

- dla klas IV - VI -plakat nt. „Protestujemy przeciw wulgaryzmom”.

Międzyklasowy konkurs na „Króla i Królową dobrych manier”.

 • Seria filmów promujących dobre zachowanie.
 • Konkurs literacki dla klas IV - VI - „ Mistrz Mowy Polskiej”- prezentacja przemówień na temat savoir-vivru.
 • Turniej międzyklasowy pod hasłem „ Znam i stosuję zasady dobrego wychowania” podsumowujący realizację projektu.


Ewa Rudzińska

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7