Projekty

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole realizowane były projekty:
 

ZDROWE  ŻYWIENIE


CEL OGÓLNY


PROPAGOWANIE  WŚRÓD  DZIECI  I DOROSŁYCH  PRAWIDŁOWYCH  NAWYKÓW  ŻYWIENIOWYCH


Cele projektu:

§  poszerzenie swojej wiedzy temat zasad prawidłowego żywienia, roli warzyw i owoców w codziennej diecie,

§  poznanie szkodliwości popularnych przekąsek a także napojów zawierających niezdrowe składniki oraz cukier,

§  kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych,

§  wyrabianie umiejętności dokonywania wyboru produktów spożywczych dobrej jakości podczas robienia zakupów,

§  poznanie zaburzeń stanu zdrowia i rozwoju związanych z nieprawidłowym odżywianiem się,

§  dostrzeganie zależności między nadwagą i otyłością, a zdrowym odżywianiem się,

§  przestrzeganie zasad higieny przygotowywania i spożywania posiłków.


Proponowane działanie w ramach projektu „Zdrowe żywienie”


Klasa I- III


§   „Zdrowa kanapka dla ucznia” - wrzesień

- prawidłowe żywienie - warunkiem zachowania zdrowia,

- wspólne ustalenie zdrowych produktów na kanapki

- wykonanie kanapek,

§  „Przetwory na zimę” - kącik - październik,

§  „To śmieci tuczą dzieci” - produkty spożywcze, których należy unikać - listopad,

§  „Jem zdrowo i kolorowo” - pogadanka - grudzień

§  plakat „Zdrowa kanapka dla ucznia” - luty,

§  Twórczość literacka dotycząca zdrowego żywienia - konkurs  (kwiecień - maj - przygotowanie; czerwiec rozstrzygniecie),
Projekt edukacyjny

„Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze”

r. szk. 2015/2016

Wstęp

Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte za młodu, pozostaną na dalsze lata życia, dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach: w kinie, w teatrze, w szkole i w pracy, na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać szczególnie w dorosłym rodzinnym i zawodowym życiu.

Praca z uczniami pokazała, że młodzież nasza nie zawsze wie jak należy się zachować. Nie wszyscy mieli możliwość nauczyć się tych zasad od rodziców. Nawet gdy znają zasady bon ton, to niestety niechętnie je stosują.

Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach. Dzięki zdobytej podczas realizacji projektu wiedzy uczniowie powinni z większym szacunkiem i odpowiedzialnością traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między nimi, a przede wszystkim odnalezienia się wśród dorosłych. Projekt został tak opracowany, by pokazać młodzieży, że człowiekowi kulturalnemu, odpowiedzialnemu jest łatwiej żyć. Chcemy pokazać, że warto być kulturalnym, bo to pomaga i ułatwia życie, łamie niepewność i powoduje, że wiemy jak zachować się zgodnie z przyjętymi normami.

Projekt edukacyjny realizujemy w przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w życiu naszej szkoły i podniosą poziom kultury osobistej naszych uczniów, to natomiast pozytywnie wpłynie na zmniejszenie przejawów zachowań agresywnych wśród uczniów w szkole i w ich przyszłej pracy zawodowej.

Pod koniec wszystkich działań dokonamy ewaluacji programu, sprawdzimy, co udało się nam osiągnąć i jakie wyznaczyć cele w programie wychowawczym w kolejnych latach szkolnych.Główne cele projektu:

 • Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego zachowania się w życiu codziennym.
 • Podkreślenie szacunku dla języka polskiego, uświadomienie konieczności dbania o czystość i poprawność języka.
 • Wdrażanie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę, dają poczucie bezpieczeństwa oraz przyczyniają się do budowania lepszych relacji interpersonalnych.
 • Kształtowanie zmiany postaw i zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania.
 • Zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym poprzez czytanie książek, oglądanie spektakli teatralnych i filmów, odwiedzanie muzeów, udział w koncertach.

Zadania do realizacji

 • Lekcje wychowawcze:

- realizacja scenariusza „ Grzeczność nie jest nauką łatwą, ale w życiu

bardzo ważną “

- Przypomnienie i wyeksponowanie w klasach i na korytarzu Kodeksu

Kulturalnego Ucznia.

 • Organizowanie wycieczek do teatrów, muzeów, kin, zachęcanie do udziału w koncertach odbywających się w szkole.
 • Konkursy plastyczne:

- dla klas I -III -plakat lub rysunek ilustrujący hasła: „Dobry uczynek dla

drugiego człowieka”

- dla klas IV - VI -plakat nt. „Protestujemy przeciw wulgaryzmom”.

Międzyklasowy konkurs na „Króla i Królową dobrych manier”.

 • Seria filmów promujących dobre zachowanie.
 • Konkurs literacki dla klas IV - VI - „ Mistrz Mowy Polskiej”- prezentacja przemówień na temat savoir-vivru.
 • Turniej międzyklasowy pod hasłem „ Znam i stosuję zasady dobrego wychowania” podsumowujący realizację projektu.


Ewa Rudzińska


§  Moje drugie śniadanie - kilka razy w rokuProponowane działania w ramach projektu „Zdrowe żywienie” w klasach IV- VI


§  „Jem zdrowo i kolorowo” Piramida zdrowego żywienia, GDA - wskazane dzienne spożycie - październik

§  Kontroluj swoją masę ciała ( cały rok)

- obliczanie współczynnika BMI (co 3 miesiące)

§   „To śmieci tuczą dzieci” - produkty spożywcze, których należy unikać - listopad,

§  Zaburzeń stanu zdrowia i rozwoju związanych z nieprawidłowym odżywianiem się - grudzień

§  Dobre zakupy w sklepie spożywczym - wybrane elementy edukacji konsumenckiej - luty

§  Wartości odżywcze owoców i warzyw - przepisy kulinarne z ich wykorzystaniem - cały rok

§  Konkurs wiedzy na temat prawidłowego odżywiania „Jem zdrowo i kolorowo” - maj


Podsumowanie projektu - czerwiec


Realizatorzy projektu

wychowawcy klas I-VI

nauczyciele przyrody

nauczyciele wychowania fizycznego

pielęgniarka szkolna

dietetyk

Jadwiga Michnowska

 

INNI TO TAKŻE MY


kontynuacja projektu w roku szkolnym 2014/2015

 

Zrobimy wszystko ,

by świat dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych

był jeden- bezpieczny i kolorowy!

 

 

Człowiek niepełnosprawny powinien być odbierany jako pełnowartościowa osoba,

mająca również potrzeby duchowe, zdolna nie tylko do brania,

ale mogąca też wiele dać swojemu otoczeniu.


CELE :

 • kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi,
 • uświadamianie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
 • uwrażliwienie na potrzeby i przeżycia innych,
 • wyrabianie umiejętności niesienia pomocy drugiemu,
 • budzenie uczuć humanitarnych,
 • współpraca z osobami niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym.


Proponowane działania projektu „Inni to także my” :


 • przez cały rok szkolny we wszystkich klasach nauczyciele i uczniowie prowadzą pogadanki nt niepełnosprawności i sposobów radzenia sobie  w życiu osób niepełnosprawnych w celu uwrażliwienia na los innych  ( materiały dostępne u pedagoga i psychologa ),


 • w grudniu i marcu we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej przeprowadzenie lekcji techniki w wybranych klasach - wykonanie stroików bożonarodzeniowych oraz robienie pisanek, kraszanek itp. ,


 • we wrześniu i październiku zainicjowanie i promowanie akcji „POMOCNA DŁOŃ”  w każdej klasie, wykonanie gazetki klasowej ,


 • styczeń i luty to czas przygotowań i przeprowadzenia KONKURSU INFORMATYCZNEGO : „ Niepełnosprawni, a jednak sprawni”, (tworzenie broszur z wykorzystaniem różnych technik komputerowych),


 • w marcu przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „POMOCNA DŁOŃ”,


 • w kwietniu spotkanie z zaproszonym gościem (osobą niepełnosprawną) i podsumowanie projektu.

 

Koordynatorami projektu są :

pedagog szkolny - Hanna Zawadzka

terapeuta szkolny - Beata Kownacka

psycholog szkolny - Ilona Dygus

logopedzi - Nina Turek, Monika Pająk


wychowawcy klas integracyjnych:

Barbara Kamińska

Beata Białorucka

Beata Janiszek

Ewa Korycka

Elżbieta Hyży

oraz nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych:

Beata Sokolnicka

Małgorzata Sitek

Joanna Wiśniewska

Anna TomasińskaSzkolny projekt języka angielskiego: THE FAIRY TALE PROJECT - Bajki po angielsku dla najmłodszych


”If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.”(Einstein)


Termin realizacji:

 • rok szkolny 2014/15


Cele projektu:

 • zaprezentowanie możliwości wykorzystania bajki jako źródła poszerzania kompetencji językowych uczniów;
 • wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci;
 • oswajanie najmłodszych dzieci z językiem i jego brzmieniem;
 • poznawanie nowego słownictwa i utrwalenie jego znaczenia;


Realizacja:

 • wybór i przygotowanie z szóstoklasistami przedstawienia (opracowanie tekstu danej bajki, dekoracje, stroje/mile widziana pomoc rodziców), [IX-XII];
 • wprowadzenie niezbędnego słownictwa (dotyczącego bajki) w klasach najmłodszych, [XI-XII];
 • wystawienie bajki, [XII];
 • wybór i przygotowanie kolejnego przedstawienia z inną chętną grupą z klas starszych, [II-V];
 • nuka słówek przydatnych w zrozumieniu bajki w klasach najmłodszych, [IV-V];
 • przedstawienie, [V];
 • konkurs plastyczny dla najmłodszych Ulubiony bajkowy bohater, [prace zbierane do 15. V] - możliwość wykorzystania różnych technik plastycznych - rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu drugiego przedstawienia


Koordynatorzy:

v Martyna Modzelewska

v Iwona Podgrudna

v Karolina Pająk


*daty dotyczące wystawienia bajek i zbierania prac konkursowych mogą ulec niewielkim zmianom
DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

„Projekt to odważne,

planowe działanie

wykonywane z całym sercem

w środowisku społecznym.”

 

William H. Kilpatrick


Główne cele:


1.   Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

2.   Wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wybranych krajów Unii Europejskiej.

3.   Rozbudzenie zainteresowania uczniów kulturą wybranych krajów Unii Europejskiej.

4.   Promowanie szkoły i uczniów w środowisku lokalnym.Proponowane działania podczas realizacji projektu:


 1. Dni Czech (23 - 24 lutego 2015 r.)
 2. Dni Grecji (23 - 24 marca 2015 r.)
 3. Dni Hiszpanii (20 - 21 kwietnia 2015 r.)
 4. Dni Włoch (18 - 19 maja 2015 r.)
 5. Wybrani uczniowie (z klas IV) będą pisać artykuły na temat przebiegu realizacji projektu do gazetki szkolnej, a także do lokalnej prasy.
 6. W trakcie trwania projektu edukacyjnego zostaną ogłoszone dwa konkursy:

- Konkurs Plastyczny, który odbędzie się 27 maja 2015 r.
w sali gimnastycznej. Wezmą w nim udział wytypowane przez wychowawców klas IV - VI dwuosobowe zespoły.

- Konkurs Piosenki, który odbędzie się 27 maja 2015 r.
w sali gimnastycznej na II piętrze. Wezmą w nim udział chętni uczniowie z klas IV - VI.Uczestnicy projektu:


Druga edycja projektu edukacyjnego „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” skierowana jest do klas czwartych, którzy poprzez losowanie zostaną przypisani do odpowiednich państw Unii Europejskiej. Każda klasa po wykonaniu działań będzie oceniona przez opiekunów projektu edukacyjnego oraz Dyrektora Szkoły. Zwycięska drużyna zostanie przedstawiona podczas podsumowania projektu.


Termin rozpoczęcia projektu: 7 stycznia 2015 r.


Termin podsumowania projektu: 16 czerwca 2015 r.


Opiekunowie projektu: Izabela Piotrowska, Nina Turek,  Kinga Żabik
 

NASZ PATRON – STEFAN  STARZYŃSKI - WZÓR PRAWDZIWEGO PATRIOTY

 


Od dwóch lat  w szkole realizowany jest projekt edukacyjny:” Nasz Patron - Stefan Starzyński - wzór prawdziwego patrioty”. W roku szkolnym 2014/2015 jest on przeznaczony  głównie dla klas piątych.W projekcie bierze udział cała społeczność szkolna.

Cel główny projektu:

-       ukazanie uczniom Stefana Starzyńskiego jako wzoru do naśladowania - człowieka czynu w czasie pokoju, bohatera z czasów wojen.


Cele edukacyjne:


-       poszerzanie wiedzy z historii szkoły,

-       przybliżanie wartości, jakimi kierował się w swoim życiu Patron,

-       przekazanie wiadomości o Warszawie czasów Stefana Starzyńskiego,

-       kształtowanie postawy szacunku dla dorobku bohaterskiego prezydenta Warszawy,

-       rozwijanie postaw patriotycznych,

-       kształtowanie poczucia więzi społeczności szkolnej;Przewidywane efekty:


-       zdobycie przez uczniów wiedzy o historii szkoły, życiu i działalności Stefana Starzyńskiego.Termin realizacji projektu:


1 września 2014 r. - 30  kwietnia 2015r.Sposoby i formy realizacji projektu:


-       nadanie szczególnie ważnego miejsca w programie wychowawczym szkoły sylwetce Patrona,

-       przeprowadzenie cyklu lekcji historii w klasach V  na temat historii szkoły oraz życia i działalności Stefana Starzyńskiego,

-       udział w IV edycji I Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim:

- kl. I-III- “Warszawa w kwiatach” - prace plastyczne w dowolnej formie,

- kl. IV - VI - “Warszawa Stefana Starzyńskiego” - forma album,

-       przeprowadzanie Szkolnego Konkursu Wiedzy “Stefan Starzyński - Patron naszej szkoły” (kl. IV - VI),

-       przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Plastycznego „Nasz Patron w oczach dziecka”,

-       organizacja wycieczek śladami Stefana Starzyńskiego,

-       uroczysty apel z okazji Dnia Patrona.
Realizacja projektu:


Działanie

Uczestnicy

Czas realizacji

Forma realizacji


1. Rozpoczęcie projektu: “Nasz patron – wzór prawdziwego patrioty”

kl. V

Wrzesień 2014

Nauczyciele historii informują uczniów o realizacji projektu.


2. Zlot Federacji Szkół im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Delegacja uczniów kl. IV - VI

Wrzesień 2014

Składanie kwiatów pod pomnikiem Stefana Starzyńskiego


3. Przedstawienie szczegółowych informacji o kolejnych etapach realizacji projektu

Nauczyciele historii

Październik 2014

Wykonanie gazetki ściennej

 


4. Wycieczki po Warszawie śladami Stefana Starzyńskiego

kl. IV - VI

wg harmonogramu wycieczek

Zwiedzanie miejsc pamięci: Pawiak, Powązki, Pomnik na Placu Bankowym,

Muzeum Powstania Warszawskiego


5. Cykl lekcji historii poświęconych Stefanowi Starzyńskiemu o raz historii naszej szkoły.

kl .V

wg planu pracy

Przeprowadzenie lekcji przez nauczycieli historii (wpisy w dziennikach lekcyjnych)


6. Spotkanie Federacji Szkół im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie (SP nr 143 AL. Stanów Zjednoczonych)

Delegacja nauczycielii uczniów z kl. I - VI

29 pażdzienika 2014

Udział w Święcie Patrona Szkoły . Składanie kwiatów pod Pomnikiem Stefana Starzyńskiego.

Wręczenie nagród laureatom III edycji I Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim.

Ogłoszenie IV edycji konkursu


9. Ogłoszenie konkursu ” Nasz Patron w oczach dziecka”

kl. I - III

Luty 2015

Konkurs plastyczny


12. Przeprowadzenie konkursu wiedzy “Stefan Starzyński – Patron naszej szkoły”

kl. IV – VI

10  kwietnia 2015

Konkurs wiedzy

 


13. Uroczyste zakończenie projektu. Dzień Patrona

kl. I - VI

30 kwietnia 2015

Uroczysty apel

Podsumowanie konkursu wiedzy
i konkursu plastycznego.

Wystawa prac laureatów

Wręczenie nagród


14. Roztrzygnięcie IV edycji
I Mazowieckiego Konkursu Wiedzy
o Prezydencie Starzyńskim

Nauczyciele historii

Maj 2015

Udział w jury konkursu

Ogłoszenie wyników

Opracowali:

Anna Tomasińska

Krzysztof Macias


JESTEM KULTURALNY I JEST MI Z TYM DOBRZE


Główne cele projektu:

 • Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.
 • Wdrażanie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę, dają poczucie bezpieczeństwa oraz przyczyniają się do budowania lepszych relacji interpersonalnych.
 • Kształtowanie zmiany postaw i zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania.
 • Zachęcanie do udziału w życiu kulturalnym poprzez czytanie książek, oglądanie spektakli teatralnych i filmów, odwiedzanie muzeów, udział w koncertach.


Zadania do realizacji”

 • Lekcje wychowawcze:


- realizacja scenariusza „ Jak żyć kulturalnie - moje zachowanie świadczy o mnie”

- „ Dobre wychowanie wierszem” - wykorzystanie utworów Bożeny Piergi, prezentowanie ich treści za pomocą scenek dramowych.


 • Przypomnienie i wyeksponowanie w klasach i na korytarzu Kodeksu Kulturalnego Ucznia.


 • Organizowanie wycieczek do teatrów, muzeów, kin, zachęcanie do udziału w koncertach odbywających się w szkole.


 • Wyjazdy do Domu Polonii w Pułtusku na lekcje dobrych manier.


 • Konkursy plastyczne:


- dla klas I -III -plakat lub rysunek ilustrujący hasła: „ Czyste ręce  i paznokcie”, „ Świeży oddech, zdrowe zęby” , „ Zadbane  włosy”,  „Czysta odzież”, „Czyste moje otoczenie”.

- dla klas IV - VI -plakat nt. „ Bukiet dobrych chęci” ( jak mogę pomóc innym, co zrobię dla klasy?).


 • Konkurs literacki dla klas IV - VI - opowiadanie, list lub wiersz o dobrych manierach w różnych miejscach i sytuacjach.


 • Turniej międzyklasowy pod hasłem „ Znam i stosuję zasady dobrego wychowania” podsumowujący realizację projektu.


Koordynatorzy projektu:

Justyna Puta

Ewa Grenadier

Beata Korytkowska

 SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 

Cele ogólne :

- zapobieganie agresji i przemocy wśród uczniów,

- zwiększenie świadomości uczniów i rodziców na temat zjawiska  agresji  i  przemocy,

- poszukiwanie sposobów eliminowania agresji,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą,

- wzbudzanie empatii,

- integracja zespołów klasowych.


Cele szczegółowe:

- zapoznanie uczniów z różnymi formami agresji,

- nauka radzenia sobie w groźnych społecznych sytuacjach,

- zwiększenie zaufania uczniów do siebie w sytuacjach potencjalnej przemocy,

- ukazanie zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresją,

- rozwijanie przez dzieci i młodzież samoświadomości własnych emocji i uczuć,

- uwrażliwienie i uświadamianie  rodziców na zaspakajanie potrzeb psychicznych dzieci
jako najważniejszego czynnika chroniącego przed agresją i przemocą.


Metody i formy  realizacji:

- lekcje wychowawcze i profilaktyczne dla uczniów

- prelekcje dla rodziców,

- pogadanki,

- dyskusje,

- debaty,

- apel,

- happening,

- konkursy plastyczne,Lp.

Proponowane działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zaproszenie rodziców do współpracy i odpowiedzialności za zachowania dzieci (ustalenie zasad współpracy).

pierwsze zebranie - wrzesień 2014 ;

cały rok szkolny

wychowawcy

2.

Uświadomienie rodziców, że są najważniejszymi partnerami
w procesie wychowywania dzieci.

wychowawcy

3.

Przeprowadzenie wśród uczniów cyklu zajęć na temat przemocy
i agresji oraz sposobów radzenia

sobie z nimi, umiejętności rozwiązywania konfliktów.

cały rok szkolny; godziny wychowawcze

pedagodzy, wychowawcy, psycholog,

4.

Funkcjonowanie „Szkolnej skrzynki zaufania” na anonimowe informacje od uczniów o przejawach agresji
w szkole.

cały rok szkolny

pedagodzy, wychowawcy,

5.

Współtworzenie  z udziałem uczniów - klasowego  i szkolnego

Kodeksu zachowania ucznia”,                                                              
ze zwróceniem uwagi  na bezpieczeństwo dzieci i budowanie właściwych relacji w zespole.

wrzesień 2014

wychowawcy,

6.

Opracowanie przez zespół wychowawczy  scenariuszy lekcji na temat przemocy i agresji - do przeprowadzenia  na lekcjach wychowawczych.

cały rok szkolny

zespół wychowawczy, pedagodzy, wychowawcy,

7.

Wyeksponowanie na tablicach informacyjnych dla rodziców
i uczniów, gazetek związanych
z tematyką agresji i przemocy, np. Kodeks szkoły bez przemocy”.

wybrane miesiące

pedagodzy, wychowawcy, uczniowie,

8.

Promowanie i nagradzanie pożądanych  zachowań i postaw uczniów w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich poprzez np.
-  systematyczne wdrażanie do samokontroli zachowań (zabawy ,,Tajemniczy przyjaciel”, ,,Przyjaciel dnia, tygodnia, miesiąca”); 
- zabawy integracyjne;

- przeznaczanie czasu na początku codziennych zajęć na  rozmowę o uczuciach  i emocjach dzieci (pomoc dzieciom w rozumieniu i wyrażaniu uczuć w sposób społecznie akceptowany).

cały rok szkolny

wychowawcy

9.

Zorganizowanie konkursu plastycznego oraz opracowanie transparentów z hasłami dotyczących przeciwdziałania przemocy i agresji.

wrzesień - październik 2014

pedagodzy, wychowawcy,

10.

Zorganizowanie ,,Szkolnego Dnia Bez Przemocy” połączonego z akcją plakatową (konkursem plastycznym)
i ulicznym happeningiem.

październik 2014

dyrekcja, pedagodzy, wychowawcy, uczniowie

11.

Zorganizowanie spektakli teatralnych oraz warsztatów dla  dzieci na temat agresji i przemocy.

cały rok szkolny

pedagodzy,

12.

Organizowanie indywidualnej
i grupowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów sprawiających problemy
w zachowaniu (prowadzenie m.in. zajęć socjoterapeutycznych).

cały rok szkolny

pedagodzy, psycholog

13.

Apel podsumowujący.

maj 2015

pedagodzy, wybrani wychowawcy


Osoby odpowiedzialne:

Beata Kownacka

Nina Turek

Marta Wrońska

Hanna Zawadzka

Katarzyna Milewska

 


 

 

PRACUJEMY W LEPSZEJ SZKOLE

 


CELE


 • Weryfikacja wiedzy matematycznej uczniów.
 • Badanie efektywności nauczania.
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych z matematyki.
 • Wdrażanie do systematycznej pracy.
obraz2PRZEBIEG PROGRAMU


 • Pobieranie testów ze strony internetowej LEPSZA SZKOŁA i przeprowadzenie ich w wybranych klasach ( na wejściu, w połowie i na  końcu roku szkolnego).
 • Sprawdzenie testów i przesłanie wyników.
 • Zapoznanie się z raportami prezentującymi rezultaty poszczególnych uczniów oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich.
 • Omówienie raportów z uczniami ( a w razie potrzeby również z rodzicami).
 • Zapoznanie z analizą wyników sesji przeprowadzonych w ubiegłym roku.


ADRESACI PROJEKTU


Uczniowie klas: IVa, IVb, IVc, IVd, IVe i Vc.

REALIZATORZY  PROJEKTU


Ewa Rudzińska

Justyna Puta

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7