Projekty

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole realizowane były projekty:

 

 


„Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”


Od 2 grudnia 2013 r. w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”. Wykonawcami tego przedsięwzięcia byli uczniowie klasy 6 e. Jednak proponowane działania miały na celu zaangażowanie całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły.


Główne cele projektu:


1.  Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

2.  Wzbogacenie wiedzy uczniów na temat krajów: anglojęzycznych, rosyjskojęzycznych, francuskojęzycznych
i niemieckojęzycznych.

3.  Rozbudzenie zainteresowania uczniów kulturą krajów: anglojęzycznych, rosyjskojęzycznych, francuskojęzycznych
i niemieckojęzycznych.

4.  Promowanie szkoły i uczniów w środowisku lokalnym.


Działania podczas realizacji projektu:


1.  Tydzień angielski (od 20 do 24 stycznia 2014 r.)

2.  Tydzień rosyjski (od 10 do 14 lutego 2014 r.)

3.  Tydzień francuski (od 17 do 21 marca 2014 r.)

4.  Tydzień niemiecki (od 7 do 11 kwietnia 2014 r.)

5.  Konkurs Wiedzy o Państwach i Językach dla klas IV - VI

6.  Konkurs Plastyczny dla klas 0 - III


Opiekunowie projektu:

Izabela Piotrowska, Nina Turek, Kinga Żabik
 
 

„Nasz Patron  - Stefan Starzyński  - wzór prawdziwego patrioty”


W tym roku szkolnym w naszej szkole kontynuowany był projekt „Nasz Patron - Stefan Starzyński - wzór prawdziwego patrioty”.  Został on wprowadzony w roku szkolnym 2012/2013 z okazji 120 rocznicy urodzin Stefana Starzyńskiego.


Głównym celem projektu było ukazanie uczniom Stefana Starzyńskiego jako wzoru do naśladowania - człowieka czynu w czasie pokoju i  bohatera z czasów wojen. Wskazanie, jakimi wartościami powinni się kierować w życiu uczniowie naszej szkoły, dla których przykład stanowi bohaterska postawa Stefana Starzyńskiego.

Projektem objęta była całą społeczność szkolna.


W ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje historii o Stefanie Starzyńskim w klasach V, konkurs wiedzy „ Stefan Starzyński - Patron naszej szkoły” dla klas IV - VI oraz konkurs plastyczny „Nasz Patron w oczach dziecka” dla klas I -III.

 

 

Koordynatorkami projektu są: Pani Anna Tomasińska i Pan Krzysztof Macias


 

,,Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze”

 

W dzisiejszych czasach, przy tak gwałtownym rozwoju nauki i techniki, musimy szczególną uwagę przykładać do tego, aby mechanizacja świata i nas nie zmieniła w bezduszne roboty, ale byśmy umieli wspólnie żyć lepiej, przyjaźniej i bardziej po ludzku. I to właśnie formy dobrego wychowania oparte są na szacunku, uznaniu, przyjaznym odnoszeniu się do siebie i tego właśnie chcą nas nauczyć. Dlatego nie powinniśmy traktować ich jako zbioru sztucznych zasad, które mają za zadanie utrudnić nam życie, ale właśnie jako wskazówki jak żyć przyjaźnie, zwracając uwagę na innych ludzi. Dlatego też serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców i nauczycieli) o włączenie się w realizację zadań tego projektu.

 

Cele projektu

 

1. Doskonalenie umiejętności kulturalnego komunikowania się.
2. Uwrażliwienie na piękno wypowiedzi.
3. Poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby ich stosowania.
4. Wdrażanie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę oraz poczucie bezpieczeństwa.
5. Kształtowanie umiejętności likwidowania konfliktów i ich źródeł w stosunkach z innymi ludźmi.

 

Zadania dla uczniów

 

1. Opracowanie Kodeksu Kulturalnego Ucznia.
2. Konkurs literacki dla klas I-VI: kulturalne powiedzonka, zwroty grzecznościowe i rymowanki.
3. Plakat - “Bukiet dobrych chęci”(jak mogę pomóc innym, co zrobię dla klasy).
4. Konkurs plastyczny dla klas I- VI ” Nasi goście szkolni PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.”

 

Pierwszy piątek miesiąca (8 listopada, 6 grudnia, 10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca ) ogłaszamy Świętem Czarodziejskich Słów.

 

Koordynatorkami projektu są Panie: Ewa Grenadier, Barbara Kamińska, Beata Korytkowska i Justyna Puta.

 

 


 

 

,, Inni to także my”

 

 

Człowiek niepełnosprawny powinien być odbierany jako pełnowartościowa osoba, mająca również potrzeby duchowe, zdolna nie tylko do brania, ale mogąca też wiele dać swojemu otoczeniu.

 

Cele:

.

  1. Kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka.
  2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi.
  3. Uświadomienie najważniejszych wartości w życiu człowieka.
  4. Uwrażliwienie na potrzeby i przeżycia innych.
  5. Wyrabianie umiejętności niesienia pomocy drugiemu.
  6. Budzenie uczuć humanitarnych.
  7. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym.

 

 

Program projektu:

 

1.    Konkurs plastyczny dla klas 0-III - ,,Inni to także my”- nasze wspólne zabawy z rówieśnikami

2.    Konkurs literacki w kl. IV - VI „List do mojego niepełnosprawnego kolegi”.

3.    Wymyślenie  przez klasy haseł o tolerancji i niepełnosprawności (w formie plakatu  i umieszczenie na drzwiach  klasopracowni).

4.     Przygotowanie  na godziny wychowawcze materiałów  na temat: Niepełnosprawność oraz zabawy sensoryczne (pozwalające uczniom wczuć się w rolę osób niepełnosprawnych).

5.    Filmy dla klas młodszych i starszych na temat różnych niepełnosprawności :

- wyjście do kina dla klas V - VI na film „Mój biegun”

-  dla klas młodszych nagrania własne - projekcja w klasach.

6.    Przygotowanie gazetki na holu wejściowym.

7.    Apel z udziałem osób niepełnosprawnych i władz lokalnych oraz przedstawicieli Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej w Nasielsku .

a.     Powitanie gości  przez  Dyrektora

b.    Pogadanka na temat niepełnosprawności i klas integracyjnych   -  wygłosi przedstawiciel Poradni PP

c.     Podsumowanie konkursów - plastycznego i literackiego

d.     Kilka krótkich filmików na temat różnych niepełnosprawności

e.     Inscenizacja w wykonaniu klasy II b

f.      Taniec krakowiak w wykonaniu uczniów  z kl. I b

 

Koordynatorkami projektu są Panie: Beata Białorucka, Anna Gródek, Elżbieta Hyży, Beata Janiszek, Beata Kownacka, Małgorzata Sitek, Beata Sokolnicka, Nina Turek, Joanna Wiśniewska, Hanna Zawadzka.

 

 

Strony: 1 2 3 4 5 6