DZIAŁANIA - SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW


SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW


certyfikatOd 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. nasza szkoła brała udział w VI edycji konkursu „Szkoła młodych  patriotów”,  którego  organizatorem  było  Studium  Prawa  Europejskiego.

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Udział w VI edycji ogólnopolskiego konkursu był świetną okazją do pogłębiania wiedzy historycznej i kształtowania postaw patriotycznych wśród uczniów, zwłaszcza w świetle zbliżającej się rocznicy. W projekcie zrealizowaliśmy 7 zadań. Wszystkie one zostały wysoko ocenione przez organizatorów otrzymując maksymalną liczbę 10 punktów za każde zadanie. W tej edycji konkursu realizowaliśmy następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
 3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
 4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
 6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
 7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła młodych patriotów”.

Celem projektu było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w  kontekście historii państwa i narodu polskiego. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, chętnie uczestniczyli oni w poszczególnych etapach. Efektem pracy całej społeczności szkolnej było otrzymanie certyfikatu „Szkoły młodych patriotów”.


Krzysztof Macias


Opracowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klasy VI b  na języku polskim  i zajęciach z wychowawcą omawiali zagadnienia związane z szeroko pojętym patriotyzmem.


Następnie przystąpiliśmy do opracowania Kodeksu Postaw Patriotycznych. Uczniowie pracowali w grupach pod kierunkiem nauczyciela. Każda z nich opracowała swoje propozycje, które ich zdaniem, mogłyby znaleźć się w takim kodeksie. Liderzy grup głośno odczytali hasła. Uzasadniali swoje zdanie, podając różnego rodzaju przykłady. Wspólnie dokonaliśmy wyboru, odrzucając te, które  powtarzały się w innych grupach lub miały podobną treść. Wybrana grupa uczniów przepisała na komputerze  poprawione pod względem językowym i ortograficznym hasła. Na kolejnej godzinie wychowawczej uczniowie wykonali oprawę plastyczną i przykleili przygotowane wcześniej hasła.


W ten sposób powstał Kodeks Postaw Patriotycznych, który umieściliśmy w widocznym miejscu w klasie.


KODEKS POSTAW PATRIOTYCZNYCH

 


JESTEŚMY POLAKAMI I ZAWSZE  WINNIŚMY O TYM PAMIĘTAĆ !


UCZ SIĘ PILNIE HISTORII SWOJEJ OJCZYZNY !


POZNAWAJ JEJ TRADYCJE I OBYCZAJE .


ODDAWAJ CZEŚĆ POLEGŁYM ZA JEJ WOLNOŚĆ.


Z DUMĄ  I CHĘCIĄ BIERZ UDZIAŁ W NARODOWYCH ŚWIĘTACH.


ZACHOWUJ POWAGĘ PODCZAS SŁUCHANIA LUB ŚPIEWANIA HYMNU NARODOWEGO.


SZANUJ NARODOWE SYMBOLE!


KULTYWUJ TRADYCJĘ  I POLSKIE OBYCZAJE.


OKAZUJ NALEŻNY SZACUNEK POLAKOM I OBCOKRAJOWCOM.


DBAJ O POPRAWNOŚĆ JĘZYKA OJCZYSTEGO, JEGO CZYSTOŚĆ I PIĘKNO.


SZANUJ POLSKĄ PRZYRODĘ I NIE ZANIECZYSZCZAJ ŚRODOWISKA, W KTÓRYM ŻYJESZ.


NIGDY NIE WSTYDŹ SIĘ SWOJEJ NARODOWOŚCI.


BĄDŹ DLA INNYCH WZOREM PATRIOTYZMU.


KOCHAJ SWOJĄ OJCZYZNĘ I BROŃ JEJ GODNOŚCI!


ZAWSZE BĄDŹ DUMNY Z TEGO, ŻE JESTEŚ POLAKIEM.

 


Anna Korycka


32695464_1826277687467469_8018693620825587712_n32708722_1826277730800798_4203701985444102144_n32767444_1826277737467464_8462255625290645504_n32892545_1826277724134132_1692690072127668224_n


Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej - zadanie konkursowe nr 5


Na początku marca 2018 roku w naszej szkole ogłosiliśmy dla klas IV – VII szkolny  konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej. Uczniowie mieli za zadanie samodzielnie wyszukać utwór poetycki o charakterze patriotycznym.


Cele konkursu:


· krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;

· przypomnienie trudnej drogi Polaków do wspólnoty wolnych narodów;

· ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość poprzez pryzmat utworów poetyckich;

· zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego;

· ukazanie piękna polskiej ziemi.


Zgodnie z regulaminem do prezentacji należało wybierać utwory  o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich. Uczniowie zostali poproszeni także  o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. Prezentacja utworu  nie mogła przekraczać trzech minut.


Konkurs odbył się 9 kwietnia 2018 roku. Wzięło w nim udział 16 uczniów . W jury zasiedli nauczyciele języka polskiego, wicedyrektor szkoły
i bibliotekarz.

 

Kryteria oceny jury były następujące:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • kultura mowy
 • ogólny wyraz artystyczny.


Laureatami konkursu zostali :


I miejsce - Natalia Polańska z klasy VII a;

II miejsca – Natalia Pawłowska z klasy V a, Anna Lubieniecka z klasy V b  i Franciszek Żabik z klasy IV b;

III miejsce – Dawid Gągolewski  z klasy z klasy VI c.


 

27 kwietnia podczas ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych uczniowie ci  recytowali swoje utwory. Na zakończenie tej uroczystości  laureatom  konkursu poezji patriotycznej zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Warto nadmienić, iż książki, które otrzymali uczniowie, również były o treści patriotycznej.

 

 

Anna Korycka


SZKOLNY KONKURS „PIOSENKA PATRIOTYCZNA”

 

galeria


img_7492„Muzyka jest czymś niezwykłym. Pokazuje jakimi ludźmi jesteśmy, wyraża to co naprawdę chcemy powiedzieć, pokazuje to co czujemy… ale przede wszystkim muzyka otwiera nasze dusze i pomaga zrozumieć pewne rzeczy oraz spojrzeć na nie z optymizmem.”

 

Tym cytatem, który był naszym mottem przewodnim, w dniu 27 kwietnia 2018 roku rozpoczęliśmy szkolny konkurs „Piosenki Patriotycznej”.


Realizacja konkursu odbyła się w ramach projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego celem jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

 

Cieszymy się , że spotkał się on z tak dużym zainteresowaniem, świadczy to o dużej dojrzałości i świadomości jak ważne jest rozwijanie talentów naszych pociech, wzmacnianie poczucia ich wartości, podnoszenie świadomości dotyczącej historii,  jak istotny jest w życiu szacunek i miłość do Ojczyzny,   oraz po prostu udział w dobrej zabawie.

 

Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Pani Lucyna Pawlak wieloletni nauczyciel muzyki w naszej szkole Pani Elżbieta Hyży emerytowana nauczycielka języka polskiego, Pani Anna Korycka nauczyciel języka polskiego, Pani Monika Brzezińska – Pająk logopeda, oraz Pani Justyna Kołakowska nauczyciel religii i były członek chóru „Lira” działającego przy Parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

 

Konkurs podzielony był na trzy kategorie wiekowe: kategoria I-III, kategoria IV-VII oraz kategoria rodzinna, w której biorą udział rodzice z dziećmi. Pomiędzy poszczególnymi kategoriami zaprezentowali się Laureaci II miejsca Konkursu Recytatorskiego Wierszy o Tematyce Patriotycznej. Byli to Natalia Pawłowska kl. Va, Anna Lubieniecka kl. Vb, Franciszek Żabik kl. IV b, oraz Laureat III miejsca Dawid Gągolewski.

 

Po wysłuchaniu wszystkich utworów jury udało się na naradę , po której przedstawiono wyniki konkursu i wręczono pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody książkowe.

 

Kategoria klas I-III

 

I miejsce - Lena Cieśla „ Białe róże”

II miejsce - Karolina Stachowicz „Polska różna”

III miejsce - Urszula Domagalska „Przybyli ułani pod okienko”

Wyróżnienia - Gabriela Zwierzyńska „Maki”

Aleksandra Korytkowska „Jesteśmy Polką i Polakiem”

 


Kategoria klas IV – VII

 

I miejsce - Maria Szych „Kolęda Warszawska”

II miejsce - Martyna Matuszewska „Dziewczyna z granatem”

III miejsce - Wiktoria Zalewska „ Kiedy żołnierze wracają”

Wyróżnienia - Jakub Domała „Dziewczyna z granatem”

Klaudia Michalak „Warszawo ma”

Maja Wiktorowicz „Dziewczyna z granatem”

Natalia Pawłowska „Białe róże”

Oliwia Drejko „Dziewczyna z granatem”

 


Kategoria rodzinna

 

I miejsce - Alicja i Klaudia Michalak z mamą „Taki kraj”

II miejsce - Jan Biernacki z tatą „Czerwone Maki na Monte Cassino”

III miejsce - Zuzanna Kuczborska z mamą „Ojczyzno ma”

Wyróżnienia - Samanta Jankowska i Wioletta Żabik „Przybyli ułani”

Magdalena Ołtarzewska z mamą „Białe róże”

 

 

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy oraz składamy serdecznie podziękowania dla rodziców, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie oraz szczególnie dla tych, którzy wystąpili ze swoimi pociechami.

Jan Pawła II powiedział:  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Dziękujemy!

Kinga Żabik

Realizacja zadania 2


W ramach realizowanego projektu pod nazwą „Szkoła młodych patriotów” zorganizowano szkolny konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu pt. „ 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Do komisji wpłynęło 36 prac przygotowanych przez uczniów klas IV-VII. Prace wykonane były dowolną techniką plastyczną w formacie A2.

 

Konkurs został rozstrzygnięty dnia 18 kwietnia 2018r. Komisja w składnie: Anna Modzelewska, Jolanta Sobiecka oraz Krzysztof Macias wyłoniła najlepsze prace :


1 miejsce- Julia Frączkiewicz kl. VI B
2 miejsce- Julia Polańska kl. IV D
3 miejsce- Natalia Polańska VII A

Wyróżnienie otrzymali: Piotr Traczyk kl. V B, Jolwita Zwierzchowska kl. VI A

Organizatorzy 
Anna Modzelewska
Jolanta Sobiecka

 

Realizacja zadania 1. 
Przeprowadzenie konserwatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.


W realizacji zadania wzięli udział uczniowie klas: IV c i V c. Dyskusję na temat „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą” poprzedził cykl lekcji języka polskiego. Ich tematem była Polska, miłość do Ojczyzny, wielcy Polacy, symbole narodowe.


Piątoklasiści analizowali wiersz Wiktora Woroszylskiego „Zapach” oraz utwór Kazimierza Wierzyńskiego „To moje”. Uczniowie poznali też fragment powitalnego przemówienia papieża Jana Pawła II wygłoszonego w Warszawie, 16 czerwca 1983 roku.


Czwartoklasiści zastanawiali się nad pytaniem „Co łączy Polaków?”, analizowali wiersz Antoniego Słonimskiego pt. „Polska” oraz rozmawiali o najważniejszej pieśni Polaków – hymnie Polski.


Następnie uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat: „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie „Co to jest patriotyzm, kogo możemy nazwać patriotą w czasach pokoju?”. Wskazywali postawy i zachowania patriotyczne. To, m.in. kultywowanie tradycji i zachowanie zwyczajów, dbałość o kulturę języka polskiego, pamięć o bohaterach narodowych, wywieszanie flagi, uczestnictwo w wyborach, obchodzenie świąt narodowych, znajomość historii Polski. Czwartoklasiści zwrócili też uwagę, że współcześnie można pokazać swoje przywiązanie do Ojczyzny, m.in. dbając o środowisko naturalne, kibicując polskim sportowcom, pomagając potrzebującym, włączając się w akcje charytatywne.


Podsumowaniem dyskusji było stwierdzenie, że w czasach pokoju również można być patriotą. Na koniec spotkania, uczniowie w grupach wykonali plakaty, których hasłem przewodnim był PATRIOTYZM.

 

Ewa Lipowska


 
Realizacja zadania 4
Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

 


W ramach konkursu Szkoła młodych patriotów został przeprowadzony w naszej szkole ogólnoszkolny konkurs pt. „Historia Polski a patriotyzm”. W konkursie wzięły udział klasy od IV do VII. Łącznie 283 uczniów. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie odpowiadali na 18 pytań testowych. Pytania dotyczyły najważniejszych wydarzeń z historii Polski, od początków państwa polskiego po czasy współczesne. Uczniowie musieli wykazać się również wiedzą dotyczącą symboli narodowych, świąt państwowych oraz postaci, które odegrały w historii naszego państwa kluczową rolę. Aby wszyscy uczniowie mieli jednakowe szanse zostali podzieleni na dwie kategorie: kl. IV – V i kl. VI – VII. W pierwszym etapie konkursu wybieraliśmy klasę, której uczniowie posiadają największą wiedzę historyczną. W kategorii kl. IV – V wzięło udział 178 uczniów.


Wyniki w tej kategorii przedstawiały się następująco:


I miejsce klasa 5 d – 13,09 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Bartosz Wysocki – 16 p., Kacper Dominikiewicz – 15 p., Weronika Piątek – 15 p., Zuzanna Saliszewska – 15 p.


II miejsce 5 e – 12,88

najlepsi uczniowie w klasie: Adrian Bogusz – 16 p., Jakub Malon – 15 p., Łukasz Ostrzeniewski – 14 p.

 

III miejsce 4 b – 11,83 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Julia Tylińska – 14 p., Szymon Chmurski – 14 p., Szymon Kołodziejski – 14 p.

 

IV miejsce 4 c – 11,8 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Mikołaj Czerwiec – 16 p., Zofia Smolińska – 15 p., Jakub Nagel – 15 p.

 

 

V miejsce 5 c – 11,66 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Michał Obojski – 16 p., Natalia Księżyk – 15 p., Karolina Piątkowska – 15 p., Dawid Kapczyński – 15 p.

 

VI miejsce 5 b – 11,62 p.

najlepszy uczeń w klasie: Aleksander Skłucki – 18 p.

 

VII miejsce 4 a – 11, 55 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Alicja Kosela – 15 p., Maria Jeziorska – 15 p., Martyna Kosela – 14 p.

 

 

VIII miejsce 5 a – 11,29 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Mikołaj Kowalski – 14 p., Wojciech Tracz – 14 p., Krystian Chołody – 14 p.

 

IX miejsce 4 d – 11,25 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Bartosz Sekutowicz – 15 p., Bartosz Kamiński – 14 p.


 

W kategorii kl. VI – VII wzięło udział 105 uczniów.

 

Wyniki w tej kategorii przedstawiały się następująco:

 

I miejsce 6 b – 11,88 p.

najlepsi uczniowie: Jan Biernacki – 16 p., Maksymilian Obidziński – 15 p.

 

II miejsce 6 c – 11,41 p.

najlepsi uczniowie: Maksymilian Nojek – 14 p., Bernardeta Rzeczkowska – 14 p., Dawid Gągolewski – 14 p.

 

 

III miejsce 6 a – 11, 03 p.

najlepsi uczniowie: Weronika Gontarz – 16 p., Klaudia Falak – 15 p., Malwina Wiśniewska – 14 p.

 

 

IV miejsce 6 d – 9,94 p.

najlepsi uczniowie: Marta Rutkowska – 14 p., Jakub Głodowski – 14 p., Arkadiusz Mauer – 14 p.

 

 

V miejsce 7 a – 9, 27 p.

najlepsi uczniowie: Patrycja Suska – 11 p., Natalia Polańska – 11 p., Ewelina Suwińska – 12 p.,  Jakub Pisarzewski – 12 p.)

 

 

Uczniowie z dwóch kategorii wiekowych, którzy uzyskali największą ilość punktów przeszli do drugiego etapu konkursu. O to wyniki konkursowych zmagań naszych uczniów.

 

W kategorii kl. IV – V (uczniowie rozwiązywali test składający się z 19 pytań)


I miejsce Aleksander Skłucki kl.5 b – 18 p.

 

II miejsce Bartosz Wysocki kl. 5 d – 16 p.

 

III miejsce Natalia Księżyk kl.5 c – 15 p.

 

Wyróżnienie Szymon Chmurski kl. 4 b – 14 p.

 

W kategorii kl. VI – VII (uczniowie rozwiązywali test składający się z 18 pytań)


 

I miejsce Arkadiusz Mauer kl. 6 d – 16 p.

 

II miejsce Jan Biernacki kl. 6 b – 15 p.

 

III miejsce Maksymilian Nojek kl. 6 c – 13 p.

 

Wyróżnienie Natalia Polańska kl. 7 a – 12 p.

 

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy dużej wiedzy historycznej. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 27 kwietnia w Dniu Patrona Szkoły.

 

Krzysztof Macias

002-3

004-3