SZKOŁA DLA NIEPODLEGŁEJ


„SZKOŁA DLA NIEPOGLEGŁEJ” – certyfikat ukończenia


W zeszłym roku szkolnym braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”. Jego  organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a nasza szkoła  za udział w nim i uzyskanie maksymalnej liczby punktów za każde wykonane zadanie otrzymała certyfikat „Szkoły młodych patriotów”.

 

W roku szkolnym 2018/2019 w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, nasza szkoła w okresie od 17 września 2018 r. do 12 marca 2019 r. brała udział w kolejnym konkursie pod nazwą „Szkoła dla Niepodległej”. Uczniowie włączając się w realizację konkursowych zadań mogli lepiej przygotować się do rocznicowych obchodów, pogłębić swoją wiedzę historyczną i rozwijać postawy patriotyczne.


Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła dla Niepodległej” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.


Zadania konkursu, które wybraliśmy do realizacji:


  1. Zorganizowanie w szkole obchodów 100 – lecia niepodległości.
  2. „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” – zorganizowanie w szkole konkursu literackiego lub plastycznego.
  3. „Rola i znaczenie symboli narodowych, tradycji i dziedzictwa poprzednich pokoleń w życiu młodego człowieka”.
  4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”.
  5. Zorganizowanie przedstawienia o tematyce niepodległościowej.
  6. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła dla Niepodległej”, który w okresie od 17.09.2018 r. do 17.12.2018 r., przeprowadzi w formule e – learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Celem projektu było krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w  kontekście historii państwa i narodu polskiego. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w jego poszczególnych etapach. Efektem pracy całej społeczności szkolnej było otrzymanie certyfikatu „Szkoła dla niepodległej”.


Krzysztof Macias

skanowanie0001


Wieczornica pod nazwą „Kawiarenka Patriotyczna”

 

galeria


Ojczyzna to wielkie słowo. Pisało o niej wielu wybitnych pisarzy i poetów. Każdy z nich innymi słowami wypowiadał swoją miłość i troskę. Jedni sławili piękno jej krajobrazów, inni zachwycali się bohaterstwem, bogatą kulturą czy wreszcie niepowtarzalnością języka. Wszyscy zgodnie chcieli i nadal pragną, aby Polska była zawsze wolna i piękna.


My również, tym pragnieniem połączeni, w dniu 30 listopada 2018 r. zamieniliśmy naszą szkołę w klimatyczną i nastrojową Kawiarenkę Patriotyczną. Zaprosiliśmy wielu gości, którym w tym miejscu dziękujemy za przybycie.


To wielopokoleniowe spotkanie było poświęcone naszej Ojczyźnie.


W przygotowanym programie czytaliśmy utwory wybitnych polskich twórców, należące niewątpliwie do kanonu polskiej poezji patriotycznej, a pochodzące z Antologii Niepodległości, która została przygotowana w związku z jubileuszowym rokiem odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym samym, po raz kolejny, włączyliśmy się w akcję Narodowego Czytania, organizowaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zabrakło również znanych pieśni patriotycznych, które rozbudziły nasze serca i dostarczyły wielu wzruszeń. Całość została wzbogacona wymowną prezentacją, fragmentami filmów i przepięknym układem tanecznym z wykorzystaniem biało – czerwonych szarf.W ten sposób po raz kolejny uczciliśmy w naszej szkole setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Anna Korycka
DLA NIEPODLEGŁEJ


galeria

 

Ostatnie tygodnie to intensywne działania uczniów klas 1 -3 dla Niepodległej.


46457924_884932801897315_1720997325402275840_nZaczęliśmy ich realizację już we wrześniu od spotkania z pisarką p. Wiolettą Piasecką, która swoją twórczością patriotyczną wprowadziła nas w realia życia w czasie zaborów, ukazała, co znaczyła w owych czasach miłość do ojczyzny, a to wszystko widziane oczami dzieci – Faustynki i Ignasia.

 

Później stopniowo we wszystkich oddziałach klas młodszych odbył się cykl zajęć „Jaki znak Twój?”, w trakcie których w różnorakiej formie i różnymi metodami poznawaliśmy nasze symbole narodowe oraz tło historyczne Narodowego Święta Niepodległości.

 

Intensywnie przygotowywaliśmy się do najważniejszego dnia – 9 listopada 2018 r., w którym cała społeczność szkolna świętowała 100 – tną rocznicę odzyskania niepodległości. W tym czasie dzieci wykonywały różnorodne kompozycje w barwach narodowych, które upiększały nasze img_20181029_112143klasopracownie i korytarze. Naszą szkołę ozdobiły w listopadzie polskie chorągiewki, orły, gazetki tematyczne, biało – czerwone kwiaty, serca, liście, drzewka, kotyliony itp. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu także najmłodszych uczniów cała szkoła wyglądała uroczyście i biało – czerwono.

 

We wszystkich klasach dzieci wykonywały różnorodnymi technikami prace plastyczne „Orzeł Biały – nasza duma”.

 

Klasy drugie pisały wyjątkowe kartki dla Polski z życzeniami z okazji Odzyskania Niepodległości, niektóre z nich zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

 

Ponadto odbywały się spacery do miejsc pamięci narodowej, aby zapalić znicze na grobach żołnierzy. To był także czas czytania i recytowania wierszy patriotycznych, słuchania pieśni patriotycznych oraz chwile z literaturą patriotyczną, czytaną między innymi przez Wolontariuszy.

 

A 9 listopada 2018 r. o godzinie 11. 11 uczniowie klas 0 – 3 przyłączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej”, zgromadzili się przed szkołą i wspólnie z całą społecznością szkolną odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego. A potem ruszyliśmy z własnoręcznie wykonanymi biało – img_20181026_102201czerwonymi chorągiewkami w Korowodzie Niepodległości ulicami Nasielska. Nasze uroczyste obchody kontynuowaliśmy 13 listopada, uczestnicząc w apelu przygotowanym przez uczniów klas zerowych i ich wychowawców.

 

Wśród maluchów nie mogło zabraknąć również tematycznych zabaw, zgaduj – zgaduli, konkursów, kodowania, a nawet ćwiczeń ruchowych.

 

Najmłodsi aktywnie włączyli się w obchody 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a tym samym udowodnili, że zasługują na miano młodych patriotów.

 

Wychowawcy klas 1 -3

ŚWIĘTUJMY 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI


galeria


W piątek, 9 listopada, odbyła się akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Naszą uroczystość rozpoczęliśmy o godz. 11.11 wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego przez całą społeczność szkoły. Przyłączyliśmy się do wspólnej akcji ministerstwa edukacji i Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej - „Rekord dla Niepodległej”.

 

Następnie uczniowie z klas 5 - 7 zaprosili na niezwykle wzruszającą lekcję historii. Wiersze, pieśni patriotyczne oraz prezentacja multimedialna przeniosły nas w czasy, gdy Polska straciła wolność, zniknęła z mapy Europy. Jednak Polacy nigdy nie zapomnieli o swojej Ojczyźnie. Marzenia o wolnej i dumnej Polsce nasi przodkowie nosili w sercach przez 123 lata zaborów.

 

To była wyjątkowa uroczystość. Mamy nadzieję, że na długo zostanie w pamięci uczniów.

 

Apel przygotowały: A. Korycka, E. Lipowska, M. Paluszek i K. Żabik.

Ewa Lipowska

 


ZABAWY DLA NIEPODLEGŁEJ w klasie 2d


galeria


Wszystkie aktywności, które przybliżają uczniom symbole narodowe, tradycje i historię Polski są bardzo potrzebne i przyniosą na pewno zamierzone efekty. Uczniowie potrafią być kreatywni i aktywni na zajęciach, jeśli zaproponuje się im ciekawe zadania.


Dlatego 9 listopada w szczególny sposób uczciliśmy w naszej klasie Święto Niepodległości – było kodowanie, tworzenie ciekawych napisów na komputerze wokół tematu Polska, bawiliśmy się i ćwiczyliśmy, wykorzystując tablice i karty z zadaniami tematycznie związanymi ze Świętem Niepodległości i Polską. Nie mogło zabraknąć także zgadywanek i kwizów.


A o godz.11.11 z całą społecznością szkolną odśpiewaliśmy hymn narodowy i wzięliśmy udział w Niepodległościowym Korowodzie klas 0 – 3.

 

Wych. Ewa Boczkowska