PROJEKT MATEMATYCZNY „Fraktal na stulecie - TRÓJKĄT SIERPIŃSKIEGO”


W związku z obchodzoną w 2019 roku setną rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz uznaniem roku 2019 ROKIEM MATEMATYKI, w drugim semestrze b.r. szkolnego uczniowie klas piątych naszej szkoły pod opieką pani Justyny Puta i Ewy Rudzińskiej wzięli udział w projekcie matematycznym pt.

„Fraktal na stulecie - TRÓJKĄT SIERPIŃSKIEGO”.


Projekt ten miał na celu zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez zastosowanie jej w życiu codziennym. Pozwolił on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto sprzyjał wyrabianiu umiejętności pracy w zespole.

 

W ramach projektu uczniowie:

1. Zebrali informacje dotyczące życia i osiągnięć w dziedzinie matematyki – Wacława Sierpińskiego i  z tym materiałem zapoznali  innych uczniów naszej szkoły.

2. Przygotowali prezentację multimedialną o FRAKTALACH I TRÓJKĄCIE  SIERPIŃSKIEGO.

3. Wykonali pracę konkursową przedstawiającą Trójkąt Sierpińskiego oraz gazetkę ścienną podsumowującą projekt.


PODSUMOWANIE


Większość uczniów bardzo dobrze wywiązała się z realizacji powierzonych im zadań. Wiedzą kim był Wacław Sierpiński, znają pojęcie fraktala, trójkąta Sierpińskiego.


Poziom wykonania niektórych prac konkursowych znacznie przekroczył oczekiwania organizatorów, wśród nich znalazły się nawet ciasta w kształcie trójkąta oraz ciekawy album o fraktalach.


Podsumowaniem projektu było umieszczenie najistotniejszych informacji oraz najciekawszych prac wykonanych przez uczniów na gazetce korytarzowej.

 

Miło było popatrzeć podczas dyżuru jak dzieci czytają informacje i oglądają prace swoich kolegów. Za wzorowe wykonanie zadań uczniowie zostali nagrodzeni oceną celującą z matematyki i pochwałą.

 

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację zadań tego projektu i życzę wielu ciekawych przygód z matematyką.

Justyna Puta


 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane przez M. Paluszek