Rada Pedagogiczna

Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się 21 sierpnia (środa) o godzinie 11.00 w sali nr 64.