Rada Pedagogiczna

Grono Pedagogiczne  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

dscn0609

Dyrektor szkoły

Mariusz Kraszewski

wychowanie fizyczne

Wicedyrektor szkoły

Bożena Kozłowska

język polski

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY


1. Anna Falkowska

2. Justyna Margiel

 

 


NAUCZYCIELE KLAS I- III

 

 

1. Aneta Czyż - Roszak - wych. kl. 2b

2. Beata Górecka - wych. kl. 3c

3. Beata Janiszek - wych. kl. 3b

4. Barbara Kamińska - wych. kl. 1a

5. Grażyna Kopka - wych. kl. 2a

6. Monika Kozarzewska - wych. kl. 1b

7. Małgorzata Olbryś - wych. kl. 3a

8. Małgorzata Sitek - wych. kl. 2c

9. Jolanta Sobiecka - wych. kl. 1c


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH

 

1. Katarzyna Milewska

2. Anna Modzelewska

3. Małgorzata Sitek

4. Anna Tomasińska

5. Joanna Wiśniewska

6. Beata Sokolnicka

7. Magda Zawadzka


WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

 

1. Aleksandra Maciątek

2. Paulina Mosakowska

 


TERAPIA PEDAGOGICZNA


1. Ewa Boczkowska

 

NAUCZYCIELE KLAS IV - VIII


1. Ewa Boczkowska - matematyka, wych. kl. 4d

2. Tomasz Czajkowski - wychowanie fizyczne

3. Ewa Grenadier - matematyka, wych. kl. 5a

4. Justyna Kołakowska - religia

5. Małgorzata Komorowska - religia

6. Anna Korycka - język polski, wych. kl. 4c

7. Ewa Korycka - język angielski

8. Beata Korytkowska - język polski, wych. kl. 6a

9. Ewa Lipowska - jęz. polski, wych. kl. 7c

10. Krzysztof Macias - historia i społeczeństwo, WOS

11. Agnieszka Mackiewicz - biologia

12. Joanna Maluchnik - chemia

13. Katarzyna Milewska - wychowanie fizyczne

14. Anna Modzelewska - plastyka, wych. kl. 4a

15. Karolina Pająk - język angielski, wych. kl 6c

16. Monika Paluszek - informatyka, technika, EDB wych. kl. 8a

17. Ilona Pietrzak - język angielski

18. Justyna Puta - matematyka, fizyka, wych. kl. 4b

19. Ewa Rudzińska - matematyka, wych. kl. 6d

20. Natalia Rutkowska - język rosyjski

21. Agnieszka Sztabnik - informatyka, matematyka, wych. kl 7a

22. Anna Tomasińska - historia, religia, wych kl. 6b

23. ks. Rafał Winnicki - religia

24. Joanna Wiśniewska - przyroda, geografia, wych. kl. 7b

25. Renata Wróblewska - wychowanie fizyczne

26. Kinga Żabik - muzyka, przyroda, biologia, wych. kl. 7d

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Joanna Czyż


PEDAGOG SZKOLNY

Beata Kownacka


PSYCHOLOG SZKOLNY

Ilona DygusLOGOPEDA SZKOLNY

Monika Brzezińska - PająkTERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Beata Kownacka

 


 

 


ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

  1. Ilona Dygus

  2. Barbara Kamińska

  3. Beata Kownacka

  4. Emilia Kwiatkowska

  5. Justyna Margiel

  6. Katarzyna Milewska

  7. Anna Modzelewska

  8. Małgorzata Olbryś

  9. Małgorzata Sitek