Rada Pedagogiczna

Grono Pedagogiczne  Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

dscn0609

Dyrektor szkoły
Agnieszka Mackiewicz

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 1. Anna Falkowska
 2. Justyna Margiel
 3. Martyna Głuchowska
NAUCZYCIELE KLAS I- III
 1. Beata Białorucka
 2. Ewa Boczkowska
 3. Joanna Chmielewska
 4. Anet Czyż – Roszak
 5. Dorota Fijalska
 6. Beata Górecka
 7. Beata Janiszek
 8. Barbara Kamińska
 9. Grażyna Kopka
 10. Małgorzata Kwiatkowska
 11. Ewa Lipowska
 12. Małgorzata Olbryś
 13. Joanna Pichalska
 14. Jolanta Sobiecka
 15. Beata Sokolnicka
NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH
 1. Małgorzata Sitek
 2. Beata Sokolnicka
 3. Joanna WiśniewskaWicedyrektor szkoły
Bożena Kozłowska

NAUCZYCIELE KLAS IV - VI
 1. Tomasz Czajkowski
 2. Elżbieta Fabisiak - Rudnicka
 3. Ewa Grenadier
 4. Elżbieta Hyży
 5. Justyna Kołakowska
 6. Małgorzata Komorowska
 7. Anna Korycka
 8. Ewa Korycka
 9. Beata Korytkowska
 10. Krzysztof Macias
 11. Jadwiga Michnowska
 12. Katarzyna Milewska
 13. Anna Modzelewska
 14. Elżbieta Olszewska
 15. ks. Grzegorz Ostrowski
 16. Karolina Pająk
 17. Monika Paluszek
 18. Ilona Pietrzak
 19. Iwona Podgrudna
 20. Justyna Puta
 21. Ewa Rudzińska
 22. Wioletta Sadowska
 23. Małgorzata Sitek
 24. Agnieszka Sztabnik
 25. Joanna Wiśniewska
 26. Teresa Wrońska
 27. Renata Wróblewska
 28. Kinga Żabik
Wicedyrektor szkoły
Mariusz Kraszewski

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
Joanna Czyż


PEDAGOG SZKOLNY
Beata Sokolnicka

PSYCHOLOG SZKOLNY

Ilona Dygus


LOGOPEDA SZKOLNY
 1. Monika Brzezińska - Pająk
 2. Nina Turek

NAUCZYCIEL REEDUKATOR
 1. Beata Kownacka
 2. Ewa Lipowska
 3. Beata Białorucka
 4. Aneta Czyż - Roszak

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
 1. Anna Modzelewska
 2. Urszula Ostaszewska
 3. Elżbieta Wróblewska