RAZEM MOŻEMY WIELE

Dnia 17 XI 2016 r. dzieci kl. III b wystąpiły przed uczniami klas integracyjnych z krótka częścią artystyczną pt. ,,Razem możemy wiele” podkreślając znaczenie przyjaźni. Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Niepełnosprawni są wśród nas”.

Barbara Kamińska


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek