REGULAMIN ZWRACANIA WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Drodzy Rodzice.


W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/20 należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki do biblioteki szkolnej. Poniżej zamieszczam zasady, których należy przestrzegać podczas trwającej pandemii.

Regulamin zwracania wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej.


1. Książki zwracają rodzice lub inne osoby pełnoletnie.


2. Przy wejściu do szkoły znajduje się oznaczone pudełko, w którym należy umieścić lektury.


3. W środek książki należy włożyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą do której dziecko uczęszcza.


4. Zasady zwrotu wypożyczonych książek są zgodne z zapisami regulaminu biblioteki m.in. zwrócenie uwagi na czystość i estetykę oddawanych lektur np. wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek.

 

5. Wszystkie zwrócone książki będą podlegały trzydniowej kwarantannie.

 

6. Po upływie tego czasu nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych materiałów. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

7. Rodzic dokonujący zwrotu książek powinien zdezynfekować ręce, być w maseczce i rękawiczkach oraz stosować zasadę dwóch metrów odległości w przypadku ewentualnej kolejki.

 

8. Zwrot książek we wtorki i w czwartki w godzinach 9.00 - 13.00.

 

W razie jakichkolwiek niejasności czy problemów proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny lub przez wychowawców klas.

 

Joanna Czyż

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek