REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku na rok szkolny 2009/2010 została rozpoczęta i będzie trwać od 02.02.2009 r. do 06.03.2009 r.

  • Rocznik 2003 oddział zerowy
  • Rocznik 2002 klasa pierwsza

Formą zapisu jest złożenie przygotowanego przez szkołę podania, które należy przedłożyć w sekretariacie szkoły.
Przy wpisie można uiścić wpisowe na Fundusz Rady Rodziców w wysokości 30 zł.
Ogłoszenie list przyjętych dzieci nastąpi pod koniec sierpnia 2009 r.


Dokument do pobrania w formacie (.doc Word) >> Podanie do szkoły