Samorząd Uczniowski dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w marzycielskiej poczcie i wspierali ją.

20190304_12351620190304_123513

Damian Szpak