Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.


 


ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


– przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

 

– zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego,


- skarbnik Samorządu Uczniowskiego


W roku szkolnym 2019/2020 opiekunem  Samorządu Uczniowskiego będzie  p. Karolina Pająk.


W pracy wspierają ją panie: Ewa Korycka,  Barbara Kamińska, Ilona Pietrzak, Małgorzata Komorowska i Agnieszka Sztabnik. 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU