Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Dnia 03.10.2016 odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.


5 osób zgłosiło swoje kandydatury i w wyniku tajnego głosowania, wybrano nowych członków.


ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Julia Piątek, KLASA VI B – przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego Klas Starszych

Wiktor Wiśniewski , KLASA III B - przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych


Kuba Głodowski, KLASA V D – zastępca przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego,


Aleksandra Walczyńska, KLASA VI D - skarbnik Samorządu Uczniowskiego


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Tomasz Czajkowski.


W pracy wspierają go panie: Beata Górecka, Ewa Korycka, Barbara Kamińska, Ilona Pietrzak, Elżbieta Olszewska, Małgorzata Komorowska i Agnieszka Sztabnik. 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU