Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.


 


ZARZĄD PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Damian Szpak klasa 8a– przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Brodzikowska klasa 6d– zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego,


Zuzanna Kuczborska klasa 5c - skarbnik Samorządu Uczniowskiego


W roku szkolnym 2019/2020 opiekunem  Samorządu Uczniowskiego będzie  p. Karolina Pająk.


W pracy wspierają ją panie: Ewa Korycka,  Barbara Kamińska, Ilona Pietrzak, Małgorzata Komorowska i Agnieszka Sztabnik.



 

DZIAŁANIA SAMORZĄDU