SZKOLNE KONKURSY DLA UCZNIÓW KLAS 0 - VII W RAMACH PROGRAMU „B&N, czyli B jak bezpieczny, N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”

1. KONKURS PLASTYCZNY


PROJEKT ELEMENTU ODBLASKOWEGO Z TARCZĄ NASZEJ SZKOŁY

graphics-mickey-and-minnie-mouse-495354


 • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.


 • Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.


 • Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.


 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach: klasy 0 - I, klasy II – III, klasy IV - VII.

2. KONKURS INFORMATYCZNY

 

ULOTKA LUB BROSZURA

„BEZPIECZNY PIESZY” LUB „ODPOWIEDZIALNY ROWERZYSTA”

gimfffff


 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VII.


 • Praca powinna być wykonana techniką komputerową z wykorzystaniem dowolnych programów. Powinna zawierać treści promocyjne oraz część graficzną.
 • Praca powinna być złożona w wersji papierowej i cyfrowej.


 • Kształt ulotki, broszury – dowolny.


 • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

• Kreatywność, pomysłowość i oryginalność.

• Zawartość merytoryczna pracy.

• Forma estetyczna pracy.

 3. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY UKŁAD TANECZNY DO PIOSENKI O TEMATYCE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM


 • Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  I kategoria- klasy 0 – III, II kategoria- IV - VII.


 • Grupa/zespół może liczyć maksymalnie do 5 osób.


Zgłoszenia do wychowawców lub do p. Moniki Paluszek do końca stycznia 2018 r.Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek