Terapia pedagogiczna


CZYM ZAJMUJE SIĘ REEDUKATOR?

.

Dysleksja rozwojowa - to zespół specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W uproszczonej formie zwany dysleksją. Trudności w czytaniu i pisaniu objęte ta nazwą mogą występować u dziecka w trzech formach- postaci izolowanej, np. tylko w postaci trudności z nauczaniem się poprawnej pisowni, lub jako zespół dwóch lub nawet trzech form tych zaburzeń:

.

dysgrafia - trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma;

.

dysleksja - specyficzne trudności w nauce czytania którym często towarzyszą trudności w pisaniu;

.

dysortografia- specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko błędy ortograficzne);

.

dyskalkulia  rozwojowa - jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych.

.

.

Nauczyciel jest pierwsza osobą, która musi dostrzec trudności w uczeniu się dziecka, rozpoznać stan jego funkcjonowania oraz zapewnić mu właściwą pomoc.

.

Celem terapii pedagogicznej - jest stymulowanie ogólnego rozwoju i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania:

.

> wzrokowo - przestrzennych, to jest skupianie uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni;

.

> słuchowo - językowych, to jest skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych;

.

> motorycznych, to jest sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka;

.

> współdziałanie ze sobą funkcji ( koordynacja wzrokowo - ruchowa podczas pisania, wzrokowo- słuchowa podczas czytania, itp.

.

Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz wypracowania motywacji do nauki, której zwykle brakuje uczniom z dysleksją, gdyż utracili ja w skutek utrzymujących się niepowodzeń szkolnych.

.

.

Szkoła Stefana Starzyńskiego w Nasielsku - od sześciu lat współpracuje z Polski Towarzystwem Dysleksji . Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Programie Edukacyjno - Terapeutycznym ORTOGRAFFITI, który zapewnia kompleksową pomoc uczniom z  dysleksją  i trudnościami w nauce . Dzięki temu szkoła otrzymuje pomoce dydaktyczne dla uczniów, programy komputerowe,  nauczyciele - uczestniczą w szkoleniach .

Za  udział w programie  nasza szkoła otrzymała po raz kolejny CERTYFIKAT,  a nauczyciel  terapii podziękowania

.

skanuj0001

skanuj00021

 

.

.

.

.

.

 


Zadaniem rodzica - jest odpowiednio zorganizować pracę dziecka w domu :

.

.

> Wykonywanie zadań zawsze w tym samym miejscu  ( najlepiej przy własnym biurku) i o tej samej porze, bo to wspomaga gotowość dziecka do uczenia się .

.

>  Pamiętajmy, że pamięć pracuje lepiej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem ważny jest odpoczynek przed przystąpieniem do ćwiczeń.

.

> Miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok dziecka i rozpraszających jego uwagę.

.

> Trzeba zadbać o ciszę

.

> Mózg wymaga  ,, rozgrzewki”, czyli ćwiczeń wstępnych. Najlepsze są ćwiczenia, które maja formę zabawy.

.

> W pracy warto wykorzystać skojarzenia, dzięki którym więcej i lepiej się zapamiętuje.

.

.

Co rodzic  powinien:

.

> Zrozumieć problem dziecka (dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu potrzebuje  właściwie ukierunkowanej pomocy).

 

.

> Poznać jego mocne strony .

.

> Umocnić w dziecku pozytywne wartości.

.

> Zapewnić mu warunki pracy.

.

> Wzmacniać pozytywnie, czyli nagradzać pochwałą  nawet za drobne sukcesy.

.

> Nadzorować systematyczną  pracę.

.

> Analizować trudności.

.

> Nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego.

.

> Czytać wspólnie z dzieckiem.

.

> Pobudzić u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności.

.

> Ćwiczyć pisanie z pamięci.

.

> Współpracować z nauczycielami.

.

.

 


.

Tak pracujemy na zajęciach!

201203144172012010535920101110019
201203084162011112530120111125300