UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS VI - VIII

Po miesiącach wytężonej pracy, 19 czerwca nadszedł czas na upragniony wypoczynek. O godzinie 7.30 w sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

 

 

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, Pani Dyrektor Agnieszka Mackiewicz przywitała przybyłych gości: Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego oraz Panią Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Hannę Pietrzak, uczniów klas VI - VIII, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły.

 

Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez panią dyrektor i wychowawców nagród za wysokie wyniki w nauce, pracę na rzecz Wolontariatu, sukcesy osiągnięte w konkursach oraz zawodach sportowych o różnym zasięgu.

 

Podziękowania również zostały złożone rodzicom, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły.

 

19 czerwca był dniem pełnym wzruszeń i wspomnień. W drugiej części uroczystości odbyło się pożegnanie Pani dyrektor Agnieszki Mackiewicz, która przez 28 lat pełniła funkcję dyrektora.


Dziękowaliśmy Pani Dyrektor za wieloletnią pracę i poświęcenie dla szkoły i dla innych. Podziękowania i ciepłe słowa płynęły od wielu osób, między innymi od Pana Burmistrza Nasielska,  Bogdana Ruszkowskiego,  Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Hanny Pietrzak, Rady Pedagogicznej, Pracowników Administracji i Obsługi, Uczniów oraz przedstawicieli Rady Rodziców.


Tego dnia pożegnaliśmy również nasze koleżanki, które po wielu latach pracy odeszły na emeryturę.

 

Kolejnym punktem programu było ślubowanie absolwentów i ceremonia przekazania Sztandaru i symbolu szkoły.

Następnie uczniowie klasy VII słowem i muzycznym prezentem pożegnali ósmoklasistów oraz cztery klasy szóste, które od września będą kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej nr 1.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna zaprezentowana przez uczniów klas VI.

 

Po spotkaniu ogólnym, uczniowie poszczególnych klas udali się wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych, by we własnym gronie pożegnać się i dokonać refleksji nad minionymi  miesiącami.

 


Życzymy wszystkim bezpiecznych wakacji!!!

Monika Paluszek