Wycieczka uczniów klas VI do Warszawy

W dniu 28 listopada 2018 roku, uczniowie klas VIc i VI d pojechali na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem programu był spektakl „Szatan z siódmej klasy” w Studio Buffo. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Kameralny z Lublina. Uczniowie mogli zobaczyć interpretację lektury szkolnej na żywo.


Następnie po przerwie na ciepły posiłek uczniowie udali się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwiedzanie tego nowoczesnego, multimedialnego muzeum przybliżyło uczniom jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii narodu polskiego, stanowiące do dziś przykład heroizmu, męstwa i walki o wolność.


Uczniowie poznali życie codzienne powstańców, fotografie autentycznych scen powstańczych, losy ludności cywilnej oraz dzieci. Poznali w jaki sposób działała podziemna poczta polska i tajne drukarnie. Dużym przeżyciem była możliwość przejścia kanałami i sprawdzenie, co mogli czuć powstańcy poruszający się nimi w różne dzielnice Warszawy. Uczniowie obejrzeli też przejmujący film pt. „Miasto ruin”- komputerową rekonstrukcję zrównanej z ziemią Warszawy.


Wizyta w muzeum była dla uczniów prawdziwą żywą lekcją historii i patriotyzmu.

 

 

Monika Paluszek

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane przez M. Paluszek