Wytyczne dla klas 0-3 od 4 do 14 maja 2021

1. Przyjście do szkoły:

harmonogram-obowiazuje-od-4-maja-2021-r-_1_2

2. Przerwy lekcyjne

Podobnie jak w minionym okresie pobytu uczniów klas O-III:

  • Na danym poziomie (II piętro, I piętro, parter, część świetlicowo-stołówkowa) w czasie przerwy lekcyjnej może znajdować się         tylko jedna klasa.


  • Nauczyciel danej klasy pełni opiekę w czasie przerwy.


  • Pomocą służą nauczyciele PPP, biblioteki, świetlicy oraz panie sprzątające.


  • Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania przerwy.

.

Wychowawcy klas 0-III pracują w swoich klasach. Wyjątek stanowią klasa III a, która czasowo będzie miała w sali 66 i klasa II c, która będzie miała zajęcia w sali 64.

.

3. Nauczyciele “specjaliści”, biblioteki, świetlicy pracują stacjonarnie w szkole.