Z życia szkoły

czyta5apel

NIETYPOWE LEKCJE

APELE I UROCZYSTOŚCI


 

wycieczka .      .  pozalekcyjne

WYCIECZKI SZKOLNE .             ZAJĘCIA EDUKACYJNE

KUFEREK POMYSŁÓW