REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

REGULAMIN WYCIECZKI

.

.

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

 • Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.
 • Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.
 • Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
 • Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.
 • Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.
 • Zachowania się w kulturalny sposób.
 • Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
 • Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
 • Pozostawienie w porządku wszystkich miejsc przebywania.
 • Przestrzegania regulaminu.

W czasie wycieczki zabronione jest:

 • Oddalenie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
 • Narażanie na niebezieczeństwo siebie i innych.
 • Palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków.