Apele i uroczystości

 

Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane  przez M. Paluszek


 

ARCHIWUM

HARMONOGRAM

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podsumowaliśmy trzyletnie działania programu B&N

 

galeria

 

img_7633.jpgWe wtorek, 12 czerwca 2018 r., w naszej szkole odbył się apel podsumowujący realizację programu profilaktycznego „B&N - czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Zaplanowane na trzy lata działania skierowane były do uczniów, ich rodziców, dziadków oraz do społeczności lokalnej. Na spotkanie zaprosiliśmy rodziców oraz przedstawicieli instytucji wspierających nas w podejmowanych przedsięwzięciach: Dariusza Marka Szczygielskiego – dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Rafała Grodzickiego – kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Roberta Zawadkę – zastępcę kierownika Wydziału Szkoleń
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, sierżanta sztabowego Radosława Wasilewskiego, podinspektora Dariusza Leszczyńskiego – komendanta komisariatu w Nasielsku, Roberta Cieślę – ratownika medycznego Nowodworskiego Centrum Medycznego, Magdalenę Biernacką – Starostę Nowodworskiego, Bogdana Ruszkowskiego – Burmistrza Nasielska, Hannę Pietrzak – dyrektora CUW, Dorotę Zawadzką – przewodniczącą Rady Rodziców, Arletę Skierkowską – rodzica, pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.


Uczniowie przedstawili program słowno – muzyczny promujący bezpieczne zachowanie na drodze. Składały się na niego scenki, wiersze oraz piosenki, do których słowa napisali uczniowie. Zaprezentowali się laureaci konkursu na układ taneczny do piosenek o bezpieczeństwie. W czasie spotkania krótko przypomnieliśmy działania realizowane przez trzy lata. Były to, m.in.:


 • piknik rodzinny pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”;
 • Bank Odblasków - pozyskane w ten sposób elementy odblaskowe uczniowie, wspólnie z nauczycielami i policjantami, rozdawali na nasielskich ulicach pieszym i rowerzystom;
 • akcja Młody diagnosta, w czasie której, wspólnie z policjantami, sprawdzany był stan techniczny rowerów;
 • montaż słowno – muzyczny „Bezpieczeństwo łączy pokolenia, na który zaprosiliśmy dziadków i rodziców naszych uczniów;
 • realizowana w bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych innowacja pedagogiczna „Odpowiedzialny rowerzysta” ;
 • pogadanki dla rodziców „Karta rowerowa - pierwsze prawo jazdy mojego dziecka”;
 • spotkania policjantów z uczniami i pogadanki, które głównie  dotyczą bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • Nocny Turniej BRD - zawody, w których uczniowie z klas IV – VII sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w pięciu konkurencjach. Były to: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa;
 • udział w konkursach międzyszkolnych, m.in. „Bezpiecznie na rowerze”, „Policjanci są wśród nas”, kolejnych etapach Turnieju BRD, w których nasi uczniowie zajmują czołowe lokaty;
 • organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych promujących tematykę bezpieczeństwa;
 • realizacja filmu pt. Daj się zauważyć, zachęcająca do noszenia elementów odblaskowych.


Nasza szkoła została objęta patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,  m.in. za aktywną realizację zadań z zakresu BRD oraz wkład pracy we wczesną edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W grudniu otrzymaliśmy wspaniały prezent mikołajkowy – rowerowy tor przeszkód. W kwietniu, w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, odbyła się ważna uroczystość dla społeczności naszej szkoły. Pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz otrzymała wyróżnienie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim.


W czasie apelu wręczono nagrody uczniom biorącym udział w szkolnych konkursach: plastycznym, muzycznym, polonistycznym i informatycznym. Ich tematem było bezpieczeństwo.


Nasza uroczystość była też okazją do podziękowań tym, którzy okazali nam pomoc w realizacji zadań zaplanowanych w ramach programu B&N. Pamiątkowe statuetki  otrzymały instytucje: WORD, Starosta Nowodworski, Burmistrz Nasielska, Komisariat Policji w Nasielsku, Nowodworskie Centrum Medyczne.


Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie i niezwykłą życzliwość: p. Rafała Grodzickiego – kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, p. Roberta Zawadki – zastępcę kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, sierż. szt. Radosława Wasilewskiego, p. Roberta Cieślę, p. Arletę Skierkowską. W naszych działaniach wspierali nas również funkcjonariusze policji z Komendy Stołecznej oraz Komendy Powiatowej:  podkom. Katarzyna Mac, asp. szt. Robert Bojarski, podkom. Szymon Koźniewski i st. sierż. Sylwia Ochmańska. Niestety, obowiązki służbowe nie pozwoliły im na obecność na naszej uroczystości. Podziękowania zostały wręczone inną drogą.


Zakończyliśmy realizację programu profilaktycznego, ale nasze przedsięwzięcia promujące bezpieczeństwo będą kontynuowane. Jeszcze przed wakacjami przeprowadzony zostanie po raz kolejny egzamin na kartę rowerową. Tym razem dla dzieci, które w ostatnich tygodniach skończyły 10 lat oraz tych, którym nie powiodło się w maju. Odbędzie się też, po raz drugi w tym roku szkolnym, akcja „Młody diagnosta”. Dzieci będą miały możliwość, pod czujnym okiem sierż. szt. Radosława Wasilewskiego - funkcjonariusza nasielskiego komisariatu, sprawdzić stan techniczny rowerów zanim wyruszą na wakacyjne wycieczki.

 

Pomysłodawczynią działań propagujących bezpieczeństwo w naszej szkole jest Monika Paluszek, koordynator do spraw ruchu drogowego, która w 2017 roku otrzymała certyfikat wydany przez Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Warszawie. Wspiera ją zespół w składzie: Małgorzata Sitek, Ewa Lipowska, Anna Korycka, Kinga Żabik, Magda Mackiewicz i Aneta Czyż-Roszak.


 

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i instytucjom za okazaną pomoc  i bardzo duże wsparcie w realizacji programu profilaktycznego B&N.

 

Zespół B&N


Wizyta ks. bp Piotra Libery w szkole

galeria


dsc03998 W  dniu 15 maja 2018 r. odbyło się spotkanie  ks. bp Piotra Libery z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Jego ekscelencji towarzyszył sekretarz ks. Jarosław Mokrzanowski, ks. dziekana kanonik Jan Majewski, ks. proboszcz kanonik Tadeusz Pepłoński, ks  Grzegorz Ostrowski.


Uroczystość rozpoczął śpiew ” Bądź pozdrowiony gościu nasz” wykonany przez chóru oraz zebrane na sali osoby. Przybyłych gości powitała pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz, przedstawiciele dzieci, młodzieży i nauczycieli.


Zebrani z wielkim zainteresowanie i skupieniem obejrzeli przedstawienie ” Mój przyjaciel św. Stanisław Kostka”.  Uczeń Staś z pomocą kolegi Pawła odkrywa, że jego patron św. Stanisława Kostka jest do niego podobny. Święty boryka się z wieloma problemami.  Dokonuje trudnych wyborów, jest  pilnym uczniem, odważnym,  zdecydowanym, wiernym Bogu i  Maryi. W postać  Stasia ucznia wcieli się Dominik Wiśniewski; Paweł - Patryk Kaczmarczyk; Stanisław Kostka - Bartłomiej Traczyk; Paweł Kostka - Jakub Malon; uczniowie Kolegium jezuickiego - Damian Ostrowski, Kacper Dominikiewicz, Bartek Lisicki; klerycy - Paweł Mychliński, Jakub Kosakowski, Szymon Chmurski; lekarz- Miłosz Fiet; uczennice- Zuzanna Saliszewska, Nadia Tarasiuk, Milena Miodowska.. Wśród występujących nie zbrakło przedstawicieli najmłodszych. Stanisław i Kuba Tomasińscy oraz Hania Obojska zaśpiewali piosenkę pt. ” Św. Stanisławie prosimy Cię”. Puentą programu była pieśń “Hymn do św. Stanisława Kostki” zaśpiewana przez Jakuba Domałę i Martnę Matuszewską.  Oprawę muzyczną przygotowała pani Kinga Żabik. Scenografia, reżyseria i  prezentacja p. Małgorzata Komorowska.


Po zakończeniu przedstawienia zabrał głos ks. biskup podkreślając współpracę szkoły z parafią. Wypowiedział  słowa uznania  za  oryginalność spektaklu  i odtwarzanie realiów życia św. Stanisława Kostki. Pogratulował również  gry aktorskiej  uczniom.


Na zakończenie po wspólnej modlitwie biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa i obdarował zebranych okolicznościowymi obrazkami. Wraz z gośćmi udał się na spotkanie z  dyrektorami i nauczycielami. Opuszczając mury naszej szkoły zostawił pamiątkowy wpis w kronice szkolnej.

 

Małgorzata Komorowska

 
RODZINA - MÓJ SKARB, MOJA MIŁOŚĆ

galeria

 

34510294_418933995237515_1031520611853139968_nMity greckie to utwory  budzące  zainteresowanie  uczniów klas piątych, którzy  omawiają je na lekcjach języka polskiego. Są one niewątpliwie jednymi z najpiękniejszych tworów ludzkiej wyobraźni, mają niezwykły urok.  Możemy w nich odnaleźć wciąż aktualne tematy i  symbole.

 

Mit pt. „Demeter i Kora” do dziś zachwyca swoją treścią i symboliką, podkreślając wartość największej i najszczerszej miłości, jaką jest miłość matki do dziecka. To właśnie na jego podstawie opracowano scenariusz przedstawienia dla rodziców uczniów klas: V a i V e. Bardzo duże zaangażowanie dzieci i wychowawców: p. A. Modzelewskiej i J. Czyż, które zadbały o piękną scenografię i efekty dźwiękowe, przepiękne kostiumy i rekwizyty, przygotowane przez rodziców i dzieci, sprawiły, iż było to bardzo udane przedsięwzięcie. Niejednej mamie zakręciła się łezka w oku. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Z ich opowieści można wywnioskować, że było to dla nich bardzo duże przeżycie, które dostarczyło mnóstwo emocji i dużo radości. Mamy zostały obdarowane pięknymi świeczkami i kwiatkami oraz poczęstowane przygotowanymi słodkościami. Takie spotkania pokazują, że warto zatrzymać się w codziennym zabieganiu i spędzić wspólnie czas, przypominając sobie wartości, które w życiu są najpiękniejsze i najważniejsze.

 

 

Anna Korycka

 
Apel profilaktyczny


25 maja 2018 roku odbył się Apel profilaktyczny pt. ,,Wolność – być wolnym od nałogów” dla wszystkich uczniów klas IV. Na początku uczniowie obejrzeli film edukacyjny ,, Nie spal się na starcie”, opracowany przez Fundacje Aflofarm pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia, budowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz kształtowanie postaw dbania o własne zdrowie i innych ludzi. Przekaz ten ma pomóc młodym ludziom zrozumieć, że nie warto palić papierosów i niszczyć swojego życie nałogami.


Następnie uczniowie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy IV a, pod opieką wychowawcy - pani Agnieszki Sztabnik. Tytuł przedstawienia ,,Sąd nad papierosem” , gdzie przy tematycznie przygotowanej scenografii i trafnym doborze rekwizytów papierosy oskarżane są o szkody, które wyrządzają dla zdrowia palaczy i osób biernie palących.


Sprawę rozstrzyga Sąd i ostatecznie oskarżeni tj. papierosy są uznani za winnych. W przedstawieniu uczniowie usłyszeli dwie piosenki ,, Moja dziewczyna” w wykonaniu uczniów klasy IVa oraz piosenkę Marka Grechuty, z przesłaniem pt. ,, Wolność”, którą pięknie wykonała uczennic klasy VIc Marysia Szych.


Apel zakończył się wręczeniem nagród za konkurs profilaktyczny ,, Nałóg Mój wróg”. Nagrody wręczyła zwycięzcom pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz.


Uczniowie oglądali cały apel w ciszy i z wielkim zainteresowaniem. Swój entuzjazm okazali dużymi brawami. Po zakończeniu pozytywnie wyrażali swoje opinie. Można przypuszczać, że założone cele zostały zrealizowane.

 

Pedagog : Beata Kownacka

 
ŚWIĘTO MATEMATYKI

galeria

 

img_6719.jpg11 kwietnia 2018 r. już po raz trzeci obchodziliśmy w naszej szkole Święto Matematyki. Organizatorkami tego przedsięwzięcia były nauczycielki przedmiotu: Ewa Rudzińska, Justyna Puta i Ewa Grenadier. Obchody miały miejsce w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się uczniowie klas piątych, szóstych i siódmej, aby uczestniczyć we wspólnej zabawie i rywalizacji zespołowej ocenianej przez powołane jury. Zaplanowane konkurencje miały pokazać, że matematyka jest wszechobecna i występuje w sztuce, muzyce, a nawet w sporcie.


Przedstawiciele klas przygotowali na konkurs kolorową mozaikę z figur geometrycznych, a podczas spotkania z humorem i dużym zaangażowaniem uczestniczyli w kolejnych konkurencjach. Każda klasa zaprezentowała żarty matematyczne lub humorystyczne scenki z lekcji matematyki. Bardzo dużo emocji wzbudzała moda matematyczna. Prezentowane stroje odznaczały się pomysłowością i nawiązywały do symboli związanych z królową nauk. Przedstawiciele klas bardzo dobrze poradzili sobie z kolejnym zadaniem, które polegało na śpiewaniu tekstu matematycznego na wybraną melodię. Okazało się, że matematyczne twierdzenia i definicje nabierają innego wyrazu w ciekawej aranżacji muzycznej. Jednak największym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników, jak i publiczności cieszyła się sztafeta sprawnościowa połączona z rozwiązywaniem zadań matematycznych.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem rywalizacji zespołowej, wręczeniem nagród i odśpiewaniem piosenki „Taki mały , taki duży musi matmę znać”.

 

Ewa Grenadier

 
MISTERIUM KRZYŻA

galeria

 

img_6646Zbliża się czas wyjątkowy dla nas, ludzi wierzących. Przed nami najważniejsze święta chrześcijańskie.


Z tej okazji w piątek 23.03.2018 r. uczniowie starszych klas naszej szkoły we współpracy z Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach, chcąc przybliżyć wydarzenia związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa zaprezentowali program artystyczny pt.: „Misterium krzyża”. Przedstawienie skłaniało do refleksji nad sensem cierpienia i zachęcało, aby na problemy naszej codzienności spoglądać w świetle Chrystusowego Krzyża. Bowiem cierpienie ma sens tylko wtedy, kiedy prowadzi do chwały zmartwychwstania.


W inscenizacji wykorzystano teksty biblijne i wiersze o tematyce pasyjnej. Ubogaciły je śpiewy w wykonaniu solistów, chóru szkolnego i uczestników WTZ oraz prezentacja multimedialna. Do piosenki „Nie ma Go tu, wstał”, która kończyła występ, uczennice z klasy III c wykonały układ choreograficzno - taneczny.

Program został przygotowany pod kierunkiem p. Agnieszki Michalak - z ramienia WTZ oraz nauczycieli naszej szkoły: p. Justyny Kołakowskiej, p. Anny Tomasińskiej oraz p. Kingi Żabik.


Było to wyjątkowe wydarzenie dla naszej społeczności szkolnej. Ten wspólny występ na długo pozostanie w naszych sercach.


Anna  Tomasińska

 


 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

galeria

 

29497196_1893107677666330_4031214847447196116_nPierwszy dzień kalendarzowej wiosny to dobry dzień na wspólną zabawę. Zwłaszcza, że PANI WIOSNA w liście, który nam zostawiła, obiecała, że do nas przyjdzie. Ale nie tak od razu…nie, nie. Najpierw poprosiła nas o wykonanie kilku zadań. I daliśmy radę! Podczas pokazu talentów udowodniliśmy, że jesteśmy naprawdę wyjątkowi. Wykazaliśmy się również dużą wiedzą na temat przepięknej pory roku, jaką jest wiosna. A zaproponowane przez nas podczas pokazu mody stroje, a w szczególności nakrycia głowy, mogą stać się inspiracją dla paryskich projektantów mody… Teraz pozostaje już tylko czekać na ocieplenie…

 

Aneta Czyż - Roszak


BEZPIECZEŃSTWO ŁĄCZY POKOLENIA

galeria

Bezpieczeństwo jest  niezwykle ważne dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. Można rzec, że łączy ono pokolenia. To stwierdzenie stało się myślą przewodnią montażu słowno-muzycznego, który odbył się w naszej szkole.

 

 

W piątek, 16 lutego, do szkoły przybyło wielu gości. Zaproszenie przyjęli dziadkowie i rodzice uczniów oraz nauczyciele. Jak zawsze mogliśmy liczyć również na przedstawicieli policji. Odwiedził nas podkomisarz Szymon Koźniewski - oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierżant sztabowy Radosław Wasilewski z nasielskiego komisariatu. Przy wejściu do specjalnie na ten wieczór udekorowanej  sali, każdy z gości otrzymał ulotkę - efekt pracy uczniów biorących udział w konkursie informatycznym.

 

Przybyłych powitała pani dyrektor, Agnieszka Mackiewicz. Następnie ciekawą pogadankę na temat bezpieczeństwa na co dzień wygłosił Szymon Koźniewski. Zebrani goście obejrzeli film pt. Daj się zauważyć, który zrealizowali uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły.


Kolejnym punktem programu były występy artystyczne. Uczniowie klasy IVb, IVc, IVd i Vc recytowali wiersze i odgrywali scenki na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Uczennice z klasy IIIe i Ve zaprezentowały układy taneczne do piosenek o bezpieczeństwie. Chór szkolny wykonywał utwory, do których słowa napisali uczniowie. Całości dopełniła przemyślana prezentacja multimedialna.

 

Uśmiechy i gromkie brawa przybyłych gości oraz słowa uznania, jakie padły na koniec uroczystości, są dla nas – występujących uczniów oraz organizatorów - najwspanialszą nagrodą.

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie spotkania  Bezpieczeństwo łączy pokolenia: Ewa Lipowska, Monika Paluszek, Aneta Czyż-Roszak i Kinga Żabik.

 

 

Ewa Lipowska

1220577


Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych


Dnia 13 lutego 2018 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprosiły swoje babcie i swoich dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać swoje pociechy w specjalnie przygotowanym dla nich programie artystycznym. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Dziadkowie w prezencie dostali medale Super Babci i Super Dziadka. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem przez dzieci tradycyjnego “Sto lat” dla dziadków i smakowaniu pysznych pączków. Była to wyjątkowa uroczystość pełna uśmiechu, radości i humoru. Myślimy, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich, zarówno dzieci jak i dziadków.


Wychowawcy oddziałów przedszkolnych


Zabawa Karnawałowa

galeria

27654441_1871604963149935_1803898852670652894_nW dniu 30 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbyła się ZABAWA KARNAWAŁOWA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI przeprowadzona przez Teatr FORMA  z Białegostoku. Sfinansowanej przez Burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 .

 

Uczestnikami imprezy byli uczniowie klas 0-3 (ok 340 osób) wraz z wychowawcami. Ze względu na dużą ilość osób zabawa odbyła się w dwóch turach. Dzieci miały trzygodzinną zabawę z profesjonalnym dj-em oraz dwójką animatorów przebranych w profesjonalne kostiumy teatralne, dzięki którym bawiły się doskonale w rytmach różnorodnej muzyki. Przeprowadzone byłykonkursy zachęcające do grzecznej zabawy bez agresji, przepychania się, bez użycia siły pod hasłem ZABAWA BEZ PRZEMOCY oraz konkursy tematyczne negujące agresywne zachowania. Duża atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy i tatuaży, skręcania balonów przez klauna i tworzenie wraz z dziećmi przepięknych zwierzątek i kwiatków. Odbyły się konkursy integracyjne i indywidualne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowe zachowania. Zabawa z chustą animacyjną, teatr baniek mydlanych oraz wiele innych zabaw dostosowanych do wieku dzieci. Za konkursy dzieci otrzymywały nagrody w postaci malowanki, maskotki lub słodyczy.

Prowadzący chcieli pokazać dzieciom, że poprzez sztukę i zabawę wspaniale można wzbogacić postrzeganie świata, ukazać właściwe, wartościowe wzorce wolne od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Przedstawić rolę dorosłych jako opiekunów stających w obronie  pokrzywdzonych.

 

Tradycyjne zabawy w gronie rówieśników uczą współpracy, współdziałania, dostrzegania mocnych stron bawiących się. Jak wiemy na skutek przemian cywilizacyjnych coraz częściej towarzyszem zabaw dziecka staje się komputer i telewizor przez co dzieci nie doświadczają radości wypływającej ze wspólnej, nieskrępowanej zabawy oraz nawiązywania kontaktów społecznych. Deficyty w zakresie umiejętności społecznych mogą sprzyjać sięganiu po środki psychoaktywne jako sposobu zaimponowania innym i uzyskania ich akceptacji.


Obserwując uczestników i ich uśmiech na twarzy można stwierdzić, że zabawa dała im wiele powodów do radości i miłego spędzenia czasu z rówieśnikami.

 

 

Beata Kownacka

 

 
JASEŁKA

galeria - JASEŁKA W SZKOLE - 21.12.2017 r.

galeria - JASEŁKA W KOŚCIELE - 06.01.2018 r.

W dniu 21 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyły się Jasełka w wykonaniu uczniów i nauczycieli.

 

25498162_1945786405462229_5027191218355134327_n25507652_1945786218795581_7695133150596635070_n25446464_1945786105462259_4557839195611230913_n25660128_1945786745462195_2527056660575489816_n25498386_1945785645462305_1353909598499153718_n25594200_1945786798795523_4314279892418206857_n25446493_1945785642128972_1918745759567819271_n25550561_1945787695462100_1585423777486698336_n

 


JAK TU PRAWDĘ O POLSCE POWIEDZIEĆ?


galeria

Jeszcze jeden Listopad do okna zapukał

Żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.

Nas – zapatrzonych dziś w przeszłość.

 

dsc_0359Tymi słowami rozpoczęliśmy kolejną lekcję historii, lekcję patriotyzmu i miłości do Polski. Odbyła się ona 10 listopada. Tym razem bolesną historię Ojczyzny opowiedziały naszym uczniom drzewa: Dąb, Topola, Sosna i Brzoza.


W jesiennej scenerii, słuchając nastrojowej muzyki i patriotycznych pieśni w wykonaniu chóru pod kierunkiem p. K. Żabik, oddaliśmy hołd wszystkim Polakom, dzięki którym w 1918 roku odzyskaliśmy upragnioną wolność. Chociaż przez 123 lata Polski nie było na mapie Europy, to jednak zawsze istniała w sercach Polaków, którzy w niewoli nie tracili ducha i wciąż dzielnie walczyli, przelewając krew na frontach całego  świata. Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli przygotowany przez p. A. Korycką i p. B. Korytkowską program słowno – muzyczny, który jak zwykle, został wzbogacony piękną i wymowną prezentacją przygotowaną przez p. M. Paluszek.


Na uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości mieliśmy zaszczyt gościć: zastępcę Dyrektora WORD-u w Warszawie - Pana Waldemara Przeździęk, Panią Karolinę Laskowską - starszą posterunkową i Pana Radosława Wasilewskiego - sierżanta sztabowego z Komisariatu Policji w Nasielsku. Zaproszeni goście wspólnie z nami wzięli udział w tej niecodziennej chwili zadumy nad przeszłością naszej Ojczyzny.

 

Po uroczystym apelu i zapaleniu zniczy  przy symbolicznych brzozowych krzyżach miało miejsce podsumowanie wrześniowych i październikowych działań związanych z realizacją w naszej szkole programu B&N .

Anna Korycka


 


„Idźmy naprzód z nadzieją”

galeria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Październik to miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o Janie Pawle II – papieżu Polaku. Jego osobę i nauczenie przybliżają nam przypadające w tym czasie rocznice. W naszej szkole uczciliśmy naszego Wielkiego Rodaka podczas apelu, który odbył się 17 października 2017 roku. Podjęliśmy próbę refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II o nadziei chrześcijańskiej, nawiązując do hasła tegorocznych obchodów Dnia Papieskiego w Polsce, które przebiegały pod hasłem: „ Idźmy naprzód z nadzieją”. Słowa te są  cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II 6 stycznia 2001 roku.

 

 

Celem apelu było ukazanie młodemu pokoleniu roli jaką w życiu człowieka wierzącego powinna  odgrywać nadzieja. Jak ważne jest, aby nie poddawać się negatywnym emocjom i rozpaczy, ale z nadzieją pokonywać lęk. To właśnie w młodych ludziach Jan Paweł II widział nadzieję Kościoła.


Te niełatwe treści z nauczania papieża przybliżył krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy VI b pod kierunkiem p. A. Tomasińskiej, ubogacony prezentacją multimedialną wykonaną przez p. M. Paluszek . Występ uświetnił chór szkolny pod opieką p. K. Żabik.

 

Anna Tomasińska

 

 


Bo myśl nasza wdzięcznością się wypełnia…

galeria

 

1-7W piątek 13 października 2017 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Chór szkolny „VIVO” pod opieką pani Kingi Żabik i pani Izabeli Piotrowskiej przygotował inscenizację pt. „Duża przerwa”.

 

Uczniowie w sposób humorystyczny słowem, piosenką oraz prezentacją multimedialną  przedstawili zmagania nauczycieli z obowiązkami, jakie narzuca obecna zmiana w edukacji.

Nie zabrakło również szczerych i wzruszających życzeń spokojnej pracy, satysfakcji z niej płynącej,  dobrego zdrowia i samopoczucia, spełnienia marzeń i realizacji zawodowych planów.

 

Na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich Pracowników Pedagogicznych i Niepedagogicznych, przedstawiciele Chóru Szkolnego, złożyli Order Uśmiechu, a Samorząd Uczniowski podarował  piękne bukiety wykonane ze słodkich cukierków.

 

 

Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze i była dobrą okazją do wspólnej zabawy międzypokoleniowej nauczycieli i uczniów.

 

Kinga Żabik

 
PODWIECZOREK GRANTOWY ZA NAMI

galeria

 

1-11Dnia 28.09.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku z okazji zakończenia czteromiesięcznego projektu „Łączy Nas Altana Zrozumienia” realizowanego w ramach programu TESCO „Decydujesz, pomagamy” przez Nasielską Fundację Wspierania i Rozwoju Edukacji przy współpracy szkolnej społeczności odbył się Podwieczorek Grantowy.


Było to bardzo miłe spotkanie międzypokoleniowe dzieci i dorosłych - nauczycieli, uczniów z rodzicami oraz sympatyków szkoły. Jego uczestnicy w ciągu kilkudziesięciu minut przeżyli moc pozytywnych emocji. Koordynatorka zadań projektowych Elżbieta Wróblewska przybliżyła zebranym cele projektu i jego rezultaty. Spektakl słowno-muzyczny w wykonaniu 3 nauczycielek –polonistek Anny Koryckiej i Bożeny Kozłowskiej oraz umuzykalnionej Kingi Żabik to wspaniała uczta dla ducha. Cudownie udało im się wprowadzić wszystkich w nastrój zadumy o życiu, refleksji o ważnych życiowych wartościach, takich jak miłość, szczęście, wyrozumiałość, tolerancja, życzliwość. Treści te zawarte były w słowach recytowanych wierszy, których autorem był Phil Bosmans z tomiku „Słoneczne promyki życia” oraz piosenek o tytułach „Rozmowa z jesienią”, ”Wdzięczność” i „Wieczorne śpiewogranie”.


Piękno polskiej jesieni zostało wspaniale wyeksponowane przez mistrzynie dekoracji – jedyne w swojej klasie utalentowane plastyczki –panie Anetę Czyż Roszak i Justynę Margiel. Całość przyjemnych wrażeń dopełniła profesjonalnie wykonana przez informatyczkę Monikę Paluszek prezentacja multimedialna. Ogromnym zaangażowaniem zarówno w pracach wakacyjnych przy urządzaniu szkolnego skalnika jak i przy wszelkich bieżących czynnościach organizacyjnych wykazał się kierownik administracji pan Krzysztof Margiel.


Miło było wysłuchać słów dyrekcji – pani Agnieszka Mackiewicz podkreśliła ile trudu i poświecenia włożyli wykonawcy aby to spotkanie miało tak bogatą oprawę.


Kulminacyjnym punktem spotkania był tort ze świecąca fontanną. Przy smacznym poczęstunku przyjemnie ze sobą rozmawiano. Chętni pozowali do pamiątkowych zdjęć. Przy wyjściu zaś każdy został obdarowany folderem dotyczącym zrealizowanego projektu.. Z wielką ciekawością czekamy na film powstały z nagrań dokonanych podczas spotkania przez przybyłych gości z Redakcji Tygodnika Nowodworskiego - pana Adama Balcerzaka i pana Piotra Koryckiego. Spodziewamy się także interesującego artykułu o tym wydarzeniu do lokalnej prasy od zaprzyjaźnionego z nami Andrzeja Zawadzkiego.


Projekt się zakończył na tyle efektywnie, ze wyzwolona w nas energia społeczna z pewnością nie pozwoli nam odpoczywać. Już teraz myślimy o kolejnych pomysłach.


Wszystkim uczestnikom Podwieczorku Grantowego serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Bez Was nie moglibyśmy tak wspaniale celebrować efektów naszego projektu. To wspaniale, że byliście z nami.


Zapraszamy do obejrzenia relacji  wideo autorstwa p. Piotra Koryckiego (nowodworski.info)

JAK DOBRZE NAM...


DZIĘKUJEMY REDAKCJI TYGODNIKA NOWODWORSKIEGO!!!


Elżbieta Wróblewska

 
NARODOWE CZYTANIE

galeria

 

img_20170915_151809Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa oraz zwrócenie większej uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości.

 

Akcja Narodowe Czytanie odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Została zainicjowana w 2012 r. wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Następnie czytano dzieła Aleksandra Fredry i kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa i Quo vadis Henryka Sienkiewicza.


Inauguracja tegorocznej akcji odbyła się 2 września 2017 r. w Ogrodzie Saskim w  Warszawie.


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
wraz z Nasielską Fundacją Wspierania i Rozwoju Edukacji również włączyły się w tę akcję. Odbyła się ona 15 września 2017 r. Wydarzenie to zostało dofinansowane z programu TESCO Decydujesz, pomagamy, za co bardzo serdecznie  dziękujemy.

 

Fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego czytali przedstawicieli lokalnych instytucji, pracownicy szkoły i uczniowie. Na początku zostało odtworzone nagranie Wprowadzenia do dramatu czytane, specjalnie na tę okoliczność, przez znanego lektora, Tomasza Knapika. Na gości czekała piękna ludowa sceneria wykonana przez p. Anetę Czyż – Roszak i Justynę Margiel. Nie mogło również zabraknąć budującej nastrój oprawy muzycznej, nad którą czuwała p. Monika Paluszek.

 

Przepiękne stroje oraz zaangażowanie emocjonalne wszystkich czytających sprawiły, że było to bardzo udane spotkanie, które przybliżyło zebranym bogactwo słowa, obrazu i uczuć płynące z czytanego dzieła Stanisława Wyspiańskiego. W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tego ważnego dla nas  wydarzenia.

 

Zapraszamy do wysłuchania wprowadzenia do utworu  czytanego specjalnie na tę okoliczność przez znanego lektora Tomasza Knapika. Dekoracja

 

Anna Korycka