Nietypowe lekcje
Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły


Wprowadzone przez Damiana Szpaka

pod opieką p. Moniki Paluszek

ARCHIWUM

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresy przeciwdziałania przemocy ,,Przeciwdziałaj przemocy- nie bądź ofiarą”

 

5 marca 2019 roku odbyły się w naszej szkole dwugodzinne warsztaty dla uczniów klas 4b, 5b, 6c. w ramach szkolnego programu ,,Szkoła bez przemocy”. Poprowadził je psycholog pan Mariusz Chajęcki z firmy profilaktycznej ,,Krokus” z Krakowa.


Uczniowie realizowali temat w dwóch modułach. Pierwszy podejmował tematykę agresji - znaczenia słów agresja, przemoc orazprzyczyn agresywności i różnych ich form. Ukazany został temat w spojrzeniu na agresję - z perspektywy ofiary i sprawcy. Przedstawione zostały sposoby radzenia sobie ze złością i gniewem – w formie ćwiczeń. Poruszono też konsekwencje przemocy słownej dla ofiar oraz sprawców. Uczniowie uświadomili sobie jaki jest cel stosowania przemocy słownej i konsekwencje, jakie ponosi osoba uciekająca się do niej. Dowiedzieli się jak się zachować, by zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą przemocy słownej oraz czy obrażanie w Sieci jest bezkarne? Zostały ukazane różnice między zachowaniami agresywnymi a asertywnymi. Drugi moduł polegał na wzmacnianiu kompetencji emocjonalnych uczniów. Rozpoznawanie emocji u siebie i innych, poznawania sposobów wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie 
i odpowiedzialność za własne zachowania pod wpływem emocji. Mediacje był ostatnim punktem warsztatów i dotyczyły sposobów zapobiegania konfliktom. Prowadzący wyjaśniał pojęcia mediacje i możliwości płynących z zastosowania technik mediacyjnych i komunikacyjnych. Jak wypracować kompromis? - było ostatnim zagadnieniem i odbyło się również w formie ćwiczeń.


Uczniowie zaangażowani aktywnie w trakcie warsztatów poszerzyli swoją wiedzę. Mają świadomość jak zapobiegać, jak reagować gdy, jest się ofiarą i nie być obojętnym na sprawców przemocy. Poruszono również kwestie odpowiedzialności i konsekwencje stosowania przemocy. Dowiedzieli się również, gdzie szukać pomocy.

Beata Kownacka - pedagog

53669233_796123354098689_5301542815107383296_n1
APEL AGRESJI MÓWIMY NIE

galeria


22 lutego odbył się  apel profilaktyczny ,, Agresji mówię nie !!!” dla klas  4-7. Tematyka apelu, jak sama nazwa mówi, dotyczyła problemu przemocy wśród uczniów i jest jednym z punktów szkolnego programu ,,Szkoła bez przemocy”.


Uczniowie klasy 5d  po kierunkiem pani Kingi Żabik, w sposób bardzo jasny pokazali poprzez scenki z jakimi problemami borykają się uczniowie. Wskazali także, iż każdy może być ofiarą przemocy. Zebrani na widowni uczniowie  otrzymali  informację, jak zachować się, gdy ktoś próbuje nas krzywdzić. Krok po kroku zostało pokazane jak postępować gdy czujemy się ofiarą oraz jaj stawiać jasne komunikaty, gdy czujemy się zagrożeni. Jeżeli sprawca nie przestaje należy zgłosić to osobie dorosłej, czyli rodzicom, wychowawcy, pedagogowi, pani psycholog lub innym osobom. W czasie apelu zaprezentowano kilka piosenek wraz z udziałem chóru. Zaprezentowano piosenkę, która wygrała  konkurs wokalny na temat  ,,Przemocy mówię nie”. Apel  ten był dobrą lekcją przeciwdziałania przemocy.


Osoby zaangażowane w przygotowanie apelu: Pani Kinga Żabik, pedagog Beata Kownacka i pani Aneta Czyż - Roszak.


pedagog Beata Kownacka


Warsztaty profilaktyczne dla uczniów - ,, Dopalacze i narkotyki”

W dniu 12 lutego 2019 r. uczniowie klas VI- VIII uczestniczyli w 2 godzinnych warsztatach na temat dopalaczy i narkotyków. Trener prowadzący wspólnie z młodzieżą dyskutował na temat specyfiki mechanizmu uzależnienia i obalił mity na temat dopalaczy i narkotyków. Przeprowadzone wśród uczniów ćwiczenia zmierzały do tego, aby każdy uczestnik znał negatywne skutki fizyczne i psychiczne działania tych substancji oraz skutki społeczne, jakie niesie zażywanie dopalaczy i narkotyków. Ponadto psycholog przekazał wskazówki, jak radzić sobie z presja rówieśniczą oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

 

pedagog Beata Kownacka

 

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W KLASIE 6c NA TEMAT CYBERPRZEMOCY


17 grudnia 2018 r. uczniowie klasy 6c w ramach godziny wychowawczej spotkali się z policjantami: st. sierż. Sylwią Ochmańską z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierż. szt. Radosławem Wasilewskim - asystentem zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku. Głównym tematem pogadanki była cyberprzemoc. Rozmawialiśmyo negatywnych zachowaniach w sieci, m.in. o zastraszaniu, prześladowaniu, kradzieżach, włamaniach na różne konta na portalach społecznościowych. Przypomnieliśmy sobie zasady netykiety. Nasi goście podkreślali, że w Internecie nikt nie jest anonimowy. Jeżeli ktoś ma konta, np. na Facebooku, Instagramie, to musi uważać na to, co publikuje. Jeśli coś „wrzucimy” do Internetu, to nie da się tego całkowicie usunąć. Zawsze zostanie ślad naszej aktywności.

Chociaż temat cyberprzemocy nie jest dla nas nowy, to rozmów na temat zagrożeń, które czyhają na nas w Internecie, nigdy nie jest za wiele. Dziękujemy naszym gościom za ciekawe i pouczające spotkanie.

 

Uczennica klasy 6c

Natalia Księżyk

 PRELEKCJA DLA RODZICÓW

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na infoholizm”


48376290_2111679779142515_2000308987215478784_nW dniach 11-12 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbyła się prelekcja profilaktyczna dla rodziców profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na infoholizm (zwany też siecioholizmem).


Warsztaty poprowadziła psycholog pani Karina Knyż – Grzywa.  Celem spotkania było wsparcie rodziców w procesie wychowawczo- profilaktycznym w zakresie zagrożeń płynących z niewłaściwego i nadmiernego korzystania z Internetu i jego zasobów.


Prowadząca przedstawiła przyczyny i skutki uzależnień oraz niepokojące dane statystyczne na temat dzieci uzależnionych od Internetu.  Odpowiedziała na pytania – jak chronić dzieci od złych przyzwyczajeń, które staja się uzależnieniami?  Podała rodzicom propozycje form czasu wolnego spędzanego razem z dziećmi oraz rozwijania ich zainteresowań pod kątem zdolności, ale też atrakcyjnych dla dziecka. Pani psycholog podkreśliła też ogromną role rodziców oraz rolę domu i rodziny w procesie profilaktyki wychowawczej.


Po prelekcji wielu rodziców pozostało, by skorzystać z porad oraz porozmawiać indywidualnie z prowadzącą.

Beata Kownacka


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Galeria:

Dzień 1 - klasy 21, 2b, 2c

Dzień 2 - klasy 0a, 0b, 3a

Dzień 3 - klasy 3b, 2d, 0c

Dzień 4 - klasy czwarte

Dzień 5 - klasy pierwszeW naszej szkole kwestie bezpieczeństwa są zawsze niezwykle ważne. Dlatego też zwyczajem stały się spotkania z policjantem. W środę, 31 października rozpoczął się cykl spotkań dla najmłodszych – dzieci z klas 0-IV – z policjantem.

Podczas cyklu spotkań naszą szkołę odwiedzili: st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sierż. szt. Radosław Wasilewski - asystent zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim - podkomisarz Szymon Koźniewski, asp. Katarzyna Rokicka - policjantka z nasielskiego komisariatu.


W ramach przeprowadzonych pogadanek połączonych z zabawą, policjanci omówili tematykę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przypomnieli dzieciom, jak bezpieczne przechodzić przez jednię, na przejściach dla pieszych z sygnalizację świetlną i bez niej. Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśnili, na czym polega zawód policjanta oraz opowiedzieli o codziennej służbie.


Dzieci wykazały się dużą wiedzą, co ucieszyło naszych gości i  nauczycieli.


Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że zdobytą wiedzę nasi uczniowie będą stosować w praktyce.


Monika Paluszek


Spektakle profilaktyczne


Wróżka Okruszka opowiada o zdrowiu psychicznym

galeria

 

16 października 2018 r. na zaproszenie Fundacji Gwiazdka ponownie w naszej szkole gościł Teatr Profilaktyczny MORALITET z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali uczniom spektakl, który był częścią programu profilaktycznego poświęconego promocji zdrowia psychicznego pt. „Wróżka Okruszka opowiada o zdrowiu psychicznym”.

 

W ramach tego programu uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego.


Po zakończeniu spektaklu uczniowie brali udział w konkursie polegającym na udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowia psychicznego. Uczniowie, którzy udzielali prawidłowych, ciekawych odpowiedzi zostali nagrodzeni. Wszyscy uczniowie na zakończenie otrzymali słodkie upominki.

 

Monika Kozarzewska

 Wróżka Okruszka opowiada o przemocy


2 października 2018 r. w Naszej szkole gościł Teatr Profilaktyczny MORALITET z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali uczniom spektakl pt. „Słodka Julka”. Spektakl dotyczył przemocy w domu i w szkole między rówieśnikami. Uczniowie bardzo chętnie współpracowali z aktorami.


Tetr MORALITET został zaproszony do szkoły na prośbę Fundacji Gwiazdka, która realizuje długoterminowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą „Wróżka Okruszka opowiada o przemocy”. W ramach tego programu odbyły się zajęcia profilaktyczne dla dzieci prowadzone przez wychowawców i pedagoga. Uczniowie brali również udział w konkursie, w ramach którego wykonywali „antyprzemocowe serduszka”.


Najładniejsze serduszka wykonali:

- Zuzanna Wrońska klasa 3 b,

- Julia Oleksa klasa 2 a,

- Kacper Chmiel klasa 2 c.


Podczas spektaklu wręczono upominki dla wszystkich uczniów oraz nagrody specjalne dla zwycięzców konkursu.

 

 

Monika Kozarzewska