Zajęcia pozalekcyjne


Zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane przez nauczycieli

w ramach wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018

<

 

Dzień tygodnia

 

Godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Sala lekcyjna

Poniedziałek

 

8.00-8.45

 

Barbara Kamińska

Wspomaganie klasa Ib

20

 

8.00-8.45

 

Katarzyna Milewska

UKS klasa VIb

Sala gimnastyczna

 

8.00-8.45

 

Ewa Rudzińska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki klasa VIc

13

 

10.30-11.15

 

Elżbieta Olszewska

Wspomaganie klasa Ib

20

 

12.20-13.05

 

Beata Janiszek

Koło matematyczne klasa IIIb

19

 

12.20-13.05

 

Karolina Pająk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka angielskiego klasa IVb

8

 

12.20-13.05

 

Małgorzata Sitek

Wspomaganie klasa VIb

16

 

12.20-13.05

 

Jolanata Sobiecka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa Ic

11

 

13.20-14.05

 

Monika Paluszek

Innowacja klasa IVc

5

 

13.20-14.05

 

Magda Mackiewicz

Innowacja klasa IVd

64

 

13.20-14.55

 

Kinga Żabik

Chór klasy IV-VII

1

 

14.10-14.55

 

Monika Paluszek

Koło wychowania komunikacyjnego

5

 

wtorek

 

 

8.00-8.45

 

Barbara Kamińska

Wspomaganie klasa Ib

20

 

8.00-8.45

 

Katarzyna Milewska

Mały Mistrz klasa IIb

Sala gimnastyczna

 

11.20-12.05

 

Małgorzata Olbryś

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIIf

B.

 

12.20-13.05

 

Małgorzata Sitek

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa Vd

14

 

12.20-13.05

 

Agnieszka Sztabnik

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki klasa Va

2

 

13.20-14.05

 

Kinga Żabik

Innowacja pedagogiczna klasa IVa i IVb

1

 

13.20-14.05

 

Monika Paluszek

Innowacja pedagogiczna klasa IVa i IVb

5

 

13.20-14.05

 

Tomasz Czajkowski

Mały Mistrz

Sala gimnastyczna

 

13.20-14.05

 

Ilona Pietrzak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka angielskiego klasa VId

8

 

14.10-14.55

 

Justyna Kołakowska

Koło biblijne klasy V

1

 

15.50-16.35

 

Beata Górecka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  klasa IIIc

14

Środa

 

 

10.30-11.15

 

Anna Tomasińska

Wspomaganie klasa IVb

13

 

11.20-12.05

 

Mariola Kwiatkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIb

B.

 

11.20-12.05

 

Elżbieta Olszewska

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

11.20-12.05

 

Ewa Boczkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa Id

9

 

12.20-13.05

 

Beata Sokolnicka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa Ia

11

 

12.20-14.05

 

Renata Wróblewska

SKS

Sala gimnastyczna

 

12.20-13.05

 

Beata Korytkowska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka polskiego klasa Vd

16

 

12.20-14.05

 

Anna Korycka

Zajęcia wspomagające

z języka polskiego klasy IV i VI

4

 

13.05-14.05

 

Joanna Czyż

Aktyw biblioteczny

B.

 

13.20-14.05

 

Grażyna Kopka

Karty matematyczne klasy IV

11

 

13.20-14.05

 

Karolina Pająk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka angielskiego  klasa IVd

13

Czwartek

 

8.00-8.45

 

Joanna Wiśniewska

Wspomaganie klasa IVb

 

 

11.20-12.05

 

Aneta Czyż-Roszak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIIe

11

 

11.20-12.05

 

Beata Janiszek

SKO

 

 

11.20-12.05

 

Beata Sokolnicka

SKO

 

 

11.20-12.05

 

Mariola Kwiatkowska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze  klasa IIb

B.

 

12.05-12.20

 

Ewa Korycka

Samorząd Uczniowski

15

 

12.20-13.05

 

Małgorzata Olbryś

Koło matematyczne klasa IIIf

15

 

12.20-13.05

 

Ewa Boczkowska

Zajęcia rozwijające grafomotorykę klasa Id

11

 

12.20-13.05

 

Ewa Lipowska

Zajęcia z języka polskiego klasa IVc

1

 

12.20-13.05

 

Katarzyna Milewska

UKS klasa Ic

Sala gimnastyczna

 

12.20-13.05

 

Renata Wróblewska

UKS

Sala gimnastyczna

 

12.20-13.05

 

Ewa Grenadier

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze

z matematyki klasa Ve

16

 

 

13.20-14.05

 

Krzysztof Macias

Innowacja historyczna

7

 

13.20-14.05

 

Anna Modzelewska

Koło plastyczne

1

 

13.20-14.05

 

Joanna Czyż

Aktyw biblioteczny

B.

Piątek

 

8.00-8.45

 

Joanna Wiśniewska

Wspomaganie klasa IVb

 

 

11.20-13.05

 

Aneta Czyż-Roszak

Zajęcia rozwijające umiejętności klasa IIIe

9

 

11.20-12.05

 

Anna Tomasińska

Wspomaganie klasa IVb

5

 

12.10-12.50

 

Karolina Pająk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  klasa Vb

10

 

12.20-13.05

 

Justyna Puta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IVc

3

 

12.20-13.05

 

Beata Górecka

Koło matematyczne klasa IIIc

14

 

13.20-14.05

 

Justyna Puta

Koło matematyczne klasa VIb

3

 

13.20-14.05

 

Ilona Pietrzak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z języka angielskiego klasa Va

8

 

13.20-14.05

 

Małgorzata Komorowska

Koło misyjne

12

 

13.20-14.05

 

Agnieszka Sztabnik

Koło informatyczne klasy IV-VI

12

 

14.10-14.55

 

Jadwiga Michnowska

Innowacje/ Zajęcia wyrównawcze klasa VIIa

5Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się:

 

Dzień tygodnia

 

Godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

Sala lekcyjna

 

poniedziałek

 

8.50-10.50

 

 

Paulina Mosakowska

 

Świetlica szkolna

 

10.20-10.45

 

 

Elżbieta Wróblewska

 

Świetlica szkolna

 

12.00-13.00

 

 

Anna Falkowska

 

21

 

13.20-14.05

 

 

Renata Wróblewska

 

Sala gimnastyczna

Wtorek

 

10.20-10.45

 

 

Elżbieta Wróblewska

 

Świetlica szkolna

 

12.00-13.00

 

 

Anna Falkowska

 

21

 

12.00-12.45

 

 

Urszula Ostaszewska

 

Świetlica szkolna

 

12.20-1305

 

 

Katarzyna Milewska

 

Sala gimnastyczna

 

13.20-14.05

 

 

Małgorzata Komorowska

 

10

Środa

 

10.20-10.45

 

 

Elżbieta Wróblewska

 

Świetlica szkolna

 

12.00-12.45

 

 

Urszula Ostaszewska

 

Świetlica szkolna

 

12.20-13.05

 

 

Ewa Lipowska

 

1

 

13.20.14.05

 

 

Krzysztof Macias

 

3

 

13.20-14.05

 

 

Beata Korytkowska

 

Sala gimnastyczna

 

13.20-14.05

 

 

Anna Modzelewska

 

64

 

15.00-15.45

 

 

Joanna Chmielewska

 

20

 

15.00-16.00

 

 

Ewa Korycka

 

15

Czwartek

 

10.20-10.45

 

 

Elżbieta Wróblewska

 

Świetlica szkolna

 

12.00-12.30

 

 

Urszula Ostaszewska

 

Świetlica szkolna

 

13.00-14.30

 

 

Justyna Margiel

 

21

 

13.20-14.05

 

 

Justyna Kołakowska

 

5

Piątek

 

10.20-10.45

 

 

Elżbieta Wróblewska

 

Świetlica szkolna

 

12.20-13.05

 

 

Tomasz Czajkowski

 

 

15.00-15.45

 

 

Grażyna Kopka

 

21

 

15.00-15.45

 

 

Joanna Pichalska

 

22

 

15.00-15.45

 

 

Joanna Chmielewska

 

20