Zajęcia pozalekcyjne

KOŁA ZAINTERESOWAŃ/ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

HARCERSTWO


KARATE

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE DZIECI

.

Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

.

Wprowadzone przez M. Paluszek