Harcerstwo

HARCERSTWO W SZKOLE

Mam szczerą wolę całym życiem

pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim

i być posłuszną/posłusznym

Prawu Harcerskiemu.


Po wieloletniej przerwie ponownie w naszej szkole zawiązała się gromada zuchowa i   drużyna harcerska. Wzbudziło to ogromne zainteresowanie wśród dziewcząt i chłopców naszej szkoły. W szkole działa 423 Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty i 424 Drużyna Harcerska Pogodna Ferajna. Do gromady zuchowej należy 18 uczniów, a do drużyny harcerskiej 26 uczniów.
W dobie komputeryzacji i telewizji ważne jest, aby propagować aktywne formy spędzania wolnego czasu. Rajdy rowerowe, biegi patrolowe oraz inne zajęcia sportowe wpłyną korzystnie  na rozwój sprawności fizycznej uczniów. Poprzez  udział w wycieczkach terenowych harcerze poznają bliżej środowisko naturalne i dostrzegą jego piękno i niepowtarzalność. Uświadomią sobie konieczność ochrony środowiska naturalnego, które je otacza. Udział w różnych akcjach charytatywnych pobudzi wrażliwość na los innych ludzi, bardziej potrzebujących, nauczy dzielenia się z innymi.

Organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych i państwowych wpłynie na kształtowanie postaw patriotycznych. Spotkania z ciekawymi ludźmi umożliwią uczniom rozwijanie swoich zainteresowań oraz pomogą w zdobywaniu dodatkowych informacji i  określonych sprawności harcerskich. Samodzielne wykonywanie zadań przez zastępy wpłynie na rozwój umiejętności planowania i organizowania pracy oraz współdziałania w zespole. Spotkania ze starszymi samotnymi ludźmi pogłębią szacunek młodzieży do starszego pokolenia i ich dorobku kulturowego, a tym samym kultywowanie tradycji lokalnych.
Mam nadzieję, że z każdym rokiem działalność drużyny będzie rozwijała się, a nowi członkowie wniosą nowe pomysły i zapał do pracy.

.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

CO NOWEGO W GROMADZIE ZUCHOWEJ?