Koła zainteresowań/zajęcia wyrównawcze

Zajęcia dodatkowe
dla uczniów Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
w roku szkolnym 2016/2017


DZIEŃ TYGODNIA

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASA

GODZINA

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

 

Zajęcia rozwijające


2e

11.20 - 12.05

Aneta Czyż - Roszak

 

Koło matematyczne


2c

12.20 - 13.05

Beata Górecka

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


3c

12.20 - 13.05

Beata Białorucka

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


6d

12.30 - 13.15

Ewa Korycka

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


5c

12.30 - 13.15

Iwona Podgrudna

 

Zajęcia artystyczne


3c

13.15 - 14.00

Beata Białorucka

 

Koło matematyczne


4a, 4b, 4d

13.15 - 14.00

Ewa Grenadier

 

Koło matematyczne


6b

13.20 - 14.05

Justyna Puta

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


4a

13.20 - 14.05

Ilona Pietrzak

 

Koło misyjne PDMD


3 - 6

14.05 - 15.00

Małgorzata Komorowska

 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne


4 - 6

14.10 - 14.45

Renata Wróblewska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


2a

15.45 - 16.35

Joanna Chmielewska

WTOREK

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


2d

10.35 - 11.20

Ewa Korycka

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


3e

11.20 - 12.05

Dorota Fijalska

 

Zajęcia wspomagające „6 - latki”


2b

11.20 - 12.05

Beata Janiszek

 

Koło matematyczne


3b

12.20 - 13.05

Barbara Kamińska

 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne


4 - 6

12.20 - 13.05

Renata Wróblewska

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki


4e

12.20 - 13.05

Agnieszka Sztabnik

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


5a

12.20 - 13.05

Iwona Podgrudna

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


3b

13.05 - 13.50

Barbara Kamińska

 

Koło informatyczne


4

13.30 - 14.05

Monika Paluszek

 

Koło informatyczne


5, 6

13.30 - 14.05

Agnieszka Sztabnik

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


6d

14.10 - 14.55

Elżbieta Hyży

ŚRODA

 

Koło matematyczne


5c

8.00 - 8.45

Ewa Rudzińska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


3f

11.20 - 12.05

Ewa Boczkowska

 

Koło matematyczne


3g

12.20 - 13.05

Ewa Lipowska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego


5a, 5d

13.15 - 14.00

Beata Korytkowska

 

Koło wychowania komunikacyjnego


4 - 6

13.20 - 14.05

Monika Paluszek

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki


4c, 6d

13.20 - 14.05

Justyna Puta

 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne


4 - 6

13.20 - 14.05

Renata Wróblewska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego


4a (co 2 tyg.)

13.20 - 14.05

Anna Korycka

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


4b

13.20 - 14.05

Karolina Pająk

 

Chór


4 -6

13.20 - 14.55

Kinga Żabik

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


3a

15.00 - 15.45

Beata Sokolnicka

CZWARTEK

 

Koło polonistyczne


5b

8.00 - 8.45

Anna Korycka

 

Koło matematyczne


3e

11.20 - 12.05

Dorota Fijalska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


3g

12.20 - 13.05

Ewa Lipowska

 

Koło matematyczne


6c

13.15 - 14.00

Ewa Rudzińska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


5d

13.15 - 14.00

Ewa Grenadier

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z jęz. polskiego


4e (co 2 tyg.)

13.20-14.05

Anna Korycka

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


4e

14.10 - 14.55

Elżbieta Olszewska

 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne


4 - 6

14.10 - 15.45

Tomasz Czajkowski

 

Koło języka angielskiego


6a

15.00 - 15.45

Elżbieta Fabisiak - Rudnicka

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


2c

15.50 - 16.35

Beata Górecka

PIĄTEK

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


5d

8.00 - 8.45

Joanna Wiśniewska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


2e

11.20 - 12.05

Aneta Czyż - Roszak

 

Zajęcia sportowo - rekreacyjne


1b

11.20 - 12.05

Katarzyna Milewska

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze


2f

11.20 - 12.05

Małgorzata Olbryś

 

Koło matematyczne


3f

12.20 - 13.05

Ewa Boczkowska

 

Koło matematyczne


5b

13.20 - 14.05

Justyna Puta

 

Innowacja pedagogiczna


4c

13.20 - 14.05

Krzysztof Macias

 

Koło jęz. angielskiego


4d

13.20 - 14.05

Karolina Pająk

 

Innowacja pedagogiczna


4d

14.10 - 14.55

Krzysztof Macias

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZE


 

Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze (świetlicowe)


DZIEŃ TYGODNIA

 

KLASA


GODZINA

NAUCZYCIEL

PONIEDZIAŁEK

 

4a


12.20 – 14.05

Małgorzata Komorowska

 

5a, 6d


13.20 – 14.05

Elżbieta Wróblewska

 

2c, 3b,g,f


14.00 – 14.30

Urszula Ostaszewska

 

1a


15.00 – 15.45

Grażyna Kopka

 

1a


15.00 – 15.45

Jadwiga Michnowska

WTOREK

 

5a


12.20 – 13.05

Elżbieta Olszewska

 

2a


13.20 – 14.05

Justyna Margiel

 

0 - 1


13.45 – 14.30

Justyna Kołakowska

 

2f, 2c,2e


14.00 – 14.30

Urszula Ostaszewska

 

2a


15.00 – 15.45

Joanna Chmielewska

ŚRODA

 

2e,2f,3c


11.45 – 12.15

Urszula Ostaszewska

6a

12.20 – 13.05

13.15 – 14.00

Anna Modzelewska

 

2d


15.00 – 15.45

Joanna Pichalska

 

1a


15.00 – 15.45

Jadwiga Michnowska

CZWARTEK

 

3d


15.00 – 15.45

Jolanta Sobiecka

PIĄTEK

 

4a


12.20 – 13.05

Katarzyna Milewska

 

5a


13.15 – 14.00

Beata Korytkowska

 

6a


13.15 – 14.00

Ewa Rudzińska

 

4a


13.20 – 14.05

Joanna Wiśniewska

 

6d


13.20 – 14.05

Elżbieta Wróblewska

 

0 - 1


14.00 – 14.30

Justyna Kołakowska

 

3d


15.00 – 15.45

Jolanta Sobiecka

 

3a


15.00 – 15.45

Małgorzata Olbryś

 

1a


15.00 – 15.45

Grażyna Kopka

 

2d


15.00 – 15.45

Joanna Pichalska