ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


 

Szanowni Rodzice i Uczniowie,


informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną będzie ono miało taką formę, aby zostały zachowane wszelkie procedury bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoby, które obawiają się spotkań w grupie, będą mogły odebrać świadectwo indywidualnie w ciągu następnych dni, po zakończeniu roku szkolnego w sekretariacie szkoły.


Odbiór świadectw szkolnych, dyplomów i nagród odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Uczniowie powinni mieć założone maseczki, a nauczyciele maseczki i rękawiczki. Wszyscy muszą zachowywać dystans, a po rozdaniu świadectw, udać się bezpośrednio do domu. Klasa ósma zakończenie roku będzie miała na sali gimnastycznej, uczniowie powinni mieć dodatkowo rękawiczki z uwagi na to, że będą potwierdzali własnoręcznym podpisem odbiór świadectw ukończenia szkoły podstawowej.


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odbierać po 31 lipca br.

 

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW

26 CZERWCA 2020 ROKU


8:00 klasa 8 a - sala gimnastyczna


Wejście A

Wejście B

Wejście C

Wejście D

8:00 – 8:30

5 c

6 a

-

6 b

8:45 – 9:15

6 c

6 d

5 a

5 b

9:30 – 10:00

7a

5 d

4 a

3 a

10:15 – 10:45

3 b

3 c

3 d

2 a

11:00 – 11:30

2 b

2 c

1 a

1 b

11:45 – 12:15

1 c

0 a

0 b

0 c

 


Wejście A – wejście główne od strony zachodniej

Wejście B – wejście od szczytu szkoły od strony północnej ( od strony kościoła)

Wejście C – wejście od strony małej salki gimnastycznej ( od strony kościoła)

Wejście D – wejście z tyłu przy dużej sali gimnastycznej ( od strony Tesco)


 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek